Jasmínu loubí. Sedím u vína,

zve dobré druhy dobrá hodina -

a já jsem sám. Vtom náhle nad strání

kulatý měsíc se mi uklání

já jemu. Se mnou v modrý nebes klín

můj kývá stín.

Společnost poklonami nešetří -

tak byl jsem sám, a teď jsme

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc: Svoboda péče o zdraví. Odlišný přístup neznamená spor nebo zákaz

„Zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy“, říká Úmluva o lidských právech a biomedicíně z roku 1997, u nás ratifikovaná a vyhlášená roku 2001. To je krátký citát jako upoutávka na stať prof. JUDr. Ivo Telce, CSc, publikovanou v Acta Iuridica Olomoucensia. Pro naprosto nezbytnou, blížící se a stále intenzívnější debatu o

Dobrá zpráva: Rozšíření kapacity ambulance tradiční čínské medicíny ve FN HK

Česko-čínské centrum tradiční čínské medicíny (TCM) ve Fakultní nemocnici Hradec Králové bude v září 2017 oslavovat dvouleté výročí svého vzniku. Vzhledem k velkému zájmu ze strany pacientů se nyní kapacita ambulance rozšířila o dalšího čínského lékaře. To přinese výrazné snížení čekací doby. Dosud bylo v ambulanci TCM léčeno více jak 2 000 pacientů. „Nejčastějším zdravotním

Dr. Gong Fayu: Čínská verze chiropraxe aneb Metoda léčby jako nehmotná kulturní památka

Specializovanou metodou se doktor Gong Fayu zabývá na vysoké úrovni. Podle našich postupů je velmi blízká chiropraxi. Souhrnně jeho metodu nazveme skeletální terapie. Gong Fayu je v současné době ředitelem Institutu pro šíření skeletální terapie v oblasti Dashui a funkci odpovědné osoby Základny pro předávání dědictví v rámci Výzkumného ústavu velké rozvojové oblasti nehmotného kulturního dědictví

Dr. Zhuang Quan: Zájem čínských lékařů o poskytování služeb TCM v Česku je  stále větší

Provozování praxe TCM u nás spíše stagnuje a nedostatečná legislativa mu příliš nevychází vstříc. Nejen zdrvaotní péče a praxe, ale i ochrana pacientů, a specialistů TCM, by si zasloužily intenzívnější pozornost. Úroveň a znalosti absolventů stávajících soukromých škol nemají v podstatě kritérium poměřování kvality a kontroly, o soustavné analýze výsledků nemluvě. Je proto samozřejmé, že

Dr. Gong Fayu: Čínská chiropraktická léčba

Pro nás stále nové (nebo přesněji – dosud nám ne zcela známé) metody léčby a optimalizace zdravotního stavu získáváme při komunikaci s experty i organizacemi, které se v Číně o TCM starají. Je to totiž důležitá oblast zdravotní péče, rovnocenná té, které říkáme západní medicína. V Číně jí tak říkají taky, obdivují ji, rozvíjejí na

Nepraktovy inspirace nejen pro (ne)praktické lékaře TCM

Je dost příjemné zjistit, že i dlouho poté, co jsme viděli kreslený vtip poprvé, tak pobaví. A připomenout si, že i jeho protagonisté, ač nejsou mezi námi, taky pobaví. Jiří Winter-Neprakta rozvinul nejen kunsthistorický fenomén, českou kresbu v oblasti cartoons (terminus technicus!), ale i popularizaci medicíny, lékařů, vnadných sestřiček a kverulantních pacientů. Nesmazatelně se vepsal

TCM, Indie a jóga. Dr. Anjal Swami propojuje akupresuru s jógou

Metody TCM jsou u nás vlivnými papaláši z oblasti zdravotnictví označovány za šarlatánství, středověk a v nejjemnějším případě placebo. Možná by stačilo seznámit se hlouběji s fungováním nejmodernějších nemocnic v Číně, Šanghaji, a mnoha vědeckých centrech, která se výzkumem a aplikací metod a technologií TCM po celém světě zabývají. Jistě, metody mají své varianty, alternativy

Doktor Wang Tien: TCM je jeden z pokladů čínské kultury a může prospět celému světu

V rámci Beijing Hospital of TCM působí také Research Institute of TCM, ústav, který se zabývá výzkumem a rozvojem metod i technologií, využitím nejmodernější počítačové techniky, zdokonalování praxe a v neposlední řadě výukou. Už zhruba tři desítky let sem jezdí studenti z celého světa na několikatýdenní kurzy. Poznají základy teorie, v praktických lekcích se seznámí

Profesor Li Quiangou, Beijing Hospital of TCM: „Měli bychom v nejširší míře přijmout a vstřebat výhody západní medicíny a maximálně tak zpřístupnit TCM.“

Profesor Li Qiangou  je významou osobností v oblasti TCM jak odborně, tak řekněme organizátorsky. Vedl pekingskou Nemocnici TCM Beijing Hospital of Traditional Chinese Medicine), největší v hlavním městě, studentům přednáší o národním zdravotním systému a podmínkách zdravotní péče technologiemi a metodami TCM. U nás by byl zřejmě zdvořile považován za nestora, či lépe doyena oboru.

MUDr. Karolína Bílková: Proč jsem začala s TCM? Nechtělo se mi věřit, že by bylo tolik hypochondrů! 

Může mít propojení naší (západní) medicíny s TCM nějaký ideální příklad? Kde by v jeho základu bylo kvalitní a uznávané studium, úspěšná snaha naučit se víc, umění léčit jinak a účinněji pomáhat, integrálně využít znalosti a metody… Jistě bychom jich pár našli, ale rozhodně k nim patří doktorka medicíny, kterou vám představíme dnes. Je to