Dr. Canny Lin 2: Čína, Česko a svět. První dojmy a zkušenosti

Dr. Canny Lin pokračuje ve své české misi. Chystáme se do dalších měst, kde bude mít přednášky na odborná témata (léčba ochrnutí lícního nervu, problémy s bederními obratly a kazuistiky) pro lékaře a zdravotníky, fyzioterapeuty, Diagnostický den. Trochu podrobněji jsme navázali na náš první rozhovor. Pro odborníky-lékaře nejen z Číny se řada pro ně samozřejmých věcí jeví jinak, a některé jsou pro ně těžko srozumitelné. Proto z hlediska globalizace TCM (kterou doporučuje v oficiálních dokumentech i WHO) jsou výměny informací, znalostí a pobytů velice cenné. A na tom i my pracujeme.

Proč jste se vlastně rozhodla navštívit Českou republiku?

Vím, že se rozvíjela spolupráce mězi Českem a Čínou v oblasti TCM. Pracuje zde pan doktor Guan, se kterým se známe a je u nás velmi významným lékařem. Chtěla jsem poznat, jak to u vás přesně funguje.

Co víte o naší zemi, lidech, historii?

To, co hodně lidí u nás. Znám například spisovatele Franze Kafku, ale i jiné. Pak taky vím, co je to Škoda a Krteček! :) To jsou u nás velmi slavné pojmy. A hodně myslím vím o Praze, protože to je krásné město.

Po dvou týdnech obytu jste překvapená, spokojená, těšíte se…?

Velmi spokojená a těším se na pracovní zkušenosti s kolegy tady v Praze i jinde.

Kdy jste se setkala prvně s TCM? Byli vaši rodiče lékaři?

Už na střední škola. Tehdy postihla moji matku mozková příhoda a k tomu, aby se vyléčila, hodně pomohla akupunktura a metody TCM. Tak tenkrát jsem se začala o TCM intenzívně zajímat. Ale moji rodiče lékaři nejsou.

Kdy tedy jste se rozhodla být lékařkou a studovat TCM?

Právě tenkrát na střední. Od té události s vyléčením maminky jsem chtěla jít studovat na Univerzitu TCM v Šanghaji. Můj zájem podnítilo i slavné a velmi známé video o korejské lékařce TCM. Několik studentů se díky tomuto dokumentu rozhodlo pro studium TCM a mě to zlákalo také.

Jaké jsou v Číně úrovně TCM? Je nezbytné studovat lékařskou fakultu?

Jedna úroveň vzdělání na univerzitě je bakalář. Po roce následného vzdělání a zkoušky získáte licenci k získání titulu doktora TCM. První stupeň je řekněme pozice doktora-rezidenta. Druhá úroveň je magisterská, pět let pracujete na pozici rezidenta, pak děláte zkoušky a můžete získat licenci. Pokud ale chcete být výš, třeba vedoucí lékař, musíte studovat mnohem víc a déle pracovat přímov  nemocnici. A hlavně každý musí získat zkušenosti v konkrétní oblasti, kterou si vybral. Samozřejmě, že většinou studujeme západní medicínu stejně jako TCM na univerzitě.

Je TCM součástí systému veřejné zdravotní péče?

Ano.

Mohou lidé využívat veřejné zdravotní pojištění pro péči metodami TCM?

Ano.

Máte informace, jak využívají lékaři TCM v zahraničí, v US, Evropě, Africe, Austrálii…?

V USA můžete využít například akupunkturu ambulantně včetně pohotovosti a je kryta zdravotním pojištěním. Můžete tam také získat licenci na poskytování této péče. V Evropě je to myslím dost podobné jako v Česku. V Africe, pokud vím, máme nějaké projekty medicínské spolupráce, podrobnosti o nich teď nedokážu říci. Pokud je mi známo, posíláme tam naše lékaře. V Austrálii je TCM kompletně kryta pojištěním, je tam mnoho klinik, ale samostatně tam nejsou definovány licence, ani právní podmínky, pokud vím. Většinou tam TCM praktikují západní lékaři, respektive lékaři, kteří vystudovali medicínu západní.

Jsou rozdíly v poskytování léčby metodami TCM v Číně?

Ano, najdeme výrazné rozdíly. Čína je obrovská země, má mnoho provincií a v každé části jsou odborníci, kteří mají svoje zkušenosti, způsoby a praktiky. My tomu říkáme „dědictví předků“. Protože v Číně jsou velké rozdíly v klimatu a prostředí i v jednotlivých provinciích, konstituce u místních obyvatel jsou také různé. Třeba lidé víc na severu zvládají silnější stimulaci než ti na jihu.

Máte k dispozici vědecká data, výzkumy a instituce, zaměřené na TCM studie?

Samozřejmě, v Číně probíhá mnoho výzkumných projektů ve vědeckých ústavech. A hlavně mnoho lékařů provádí vlastní výzkumy a statistiky, protože si samozřejmě potřebují ověřit, zda má jejich postup léčby nějaké přínosnější účinky a výhody, nebo ne.

Text: Jan Hovorka


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.tcmrevue.cz/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35