Historie

Z historie TCM v ČR :)!

Tisíciletí historie TCM v Číně si často připomínáme, tak máme malou ukázku historie naší české, domácí. Jak vidno, ministerstvo zdravotnictví moc neprotestovalo a média se zajímala o akupunkturu a lékaře TCM intenzívně a velkoryse – Dikobraz v roce 1984 vycházel v nákladu téměř 1 000 000 výtisků a na lednový titul dal jednoho z tehdy

Nepraktovy inspirace nejen pro (ne)praktické lékaře TCM

Je dost příjemné zjistit, že i dlouho poté, co jsme viděli kreslený vtip poprvé, tak pobaví. A připomenout si, že i jeho protagonisté, ač nejsou mezi námi, taky pobaví. Jiří Winter-Neprakta rozvinul nejen kunsthistorický fenomén, českou kresbu v oblasti cartoons (terminus technicus!), ale i popularizaci medicíny, lékařů, vnadných sestřiček a kverulantních pacientů. Nesmazatelně se vepsal

Li Po: Tři kumpáni (Z díla největšího básníka tchangského období)

Jasmínu loubí. Sedím u vína, zve dobré druhy dobrá hodina – a já jsem sám. Vtom náhle nad strání kulatý měsíc se mi uklání já jemu. Se mnou v modrý nebes klín můj kývá stín. Společnost poklonami nešetří – tak byl jsem sám, a teď jsme tři.   Chce měsíc pít. Jak mám ti podat

Jan Werich: Znalec staré Číny, moudrý Klaun a pacient jednoho z prvních lékařů-akupunkturistů u nás

Ač to tak někdy vypadá,  není u nás tradiční čínská medicína zase takovou novinkou. Arciže z hlediska nás, aktuálních současníků. Mezi prvními praktikujícími akupunkturisty v Čechách, kteří první zkušenosti sbírali v Číně, Mongolsku nebo Indii,  byl od počátku šedesátých let MUDr. Jaroslav Hovorka, a mezi jeho (celkem až desetitisíci) pacienty také Jan Werich. Herec, ale

Citáty a (jen zdánlivé) marginálie…

… aneb je dobré si zapamatovat :) :  „Je dobré častěji cvičit a oblékat si volný oděv. Velmi vhodná jsou protahovací cvičení k uvolnění šlach a svalů. Emočně si snažte rozvíjet klid, protože jaro je období jater a zatvrzelý hněv, frustrace, deprese, smutek a nebo jiná přehnaná energie by mohla játra poškodit. Chuang-ti (Huang Di), Žlutý císař

Mgr. Štěpán Vyhlídka: Do Číny se vracím pro inspiraci

Mgr. Štěpán Vyhlídka praktikuje Tradiční čínskou medicínu a zároveň překládá a tlumočí z čínštiny. Velmi zblízka tak vnímá rozdíly mezi českou a čínskou kulturou, medicínou a tradicí, dokáže však popsat také to, co nás spojuje. A hlavně: proč má takové spojení obrovský smysl. Jak jste se dostal k překladatelství a TCM? Souvisí to nějak, tyto dva obory?

Mistr Du Fukun: Čínské bojové umění – podpora zdraví, léčby i dlouhověkosti

Diskuze o Tradiční čínské medicíně (TCM) by byly jistě konstruktivnější při výkladu v rámci širších souvislostí. Prevence, podpora léčby, zmírnění následků onemocnění či úrazů, a pečování o celkový zdravotní stav dlouhodobě, ba celoživotně – to jsou hlavní argumenty, proč se metodám věnovat. Jen málo se u nás například zmiňuje, že v mateřské zemi bývají základní metody doplňovány