Dr. Ramon Maria Calduch: Pro rozvoj a úspěch TCM v Evropě je nutná regulace

Dr. Ramon Maria Calduch se o TCM profesně zajímá téměř půl století. Je jedním z nejvýznamnějších TOP manažerů rozvoje na celém světě, ale především v Evropě. Jako právník, člen vedení WFCMS a dalších organizací, je odborníkem především v oblasti rozvoje práva a právního systému, ISO, ale i dalších. Jak vypadá a měla/mohla by vypadat TCM Made in Europe? Odpovídá Dr. Ramon Maria Calduch, Španělsko:

Kdy jste se s TCM setkal poprvé osobně? 

V roce 1988, když jsem téměř rok pobýval v Pekingu.

Často připomínáme a porovnáváme, že historie TCM je v Číně velmi dlouhá. V Evropě je mnohem kratší. Co by se dalo v Evropě udělat pro sdílení znalostí, praxe a podpory mezi TCM a západní medicínou na začátku? 

Přestože se TCM dostala do Evropy již před mnoha lety, teprve v posledních 40 letech se akupunktura a TCM v různých evropských zemích skutečně rozvinuly. Díky spolupráci evropských škol, asociací a institucí s čínskými univerzitami, nemocnicemi a institucemi dosáhly TCM a akupunktura v Evropě více než přijatelné úrovně bezpečnosti a účinnosti. Podle mého názoru není nutné vymýšlet žádný model pro využití akupunktury a čínské medicíny v Evropě, stačí přizpůsobit zvláštnostem různých evropských zemí čínský model, který spočívá v pětiletém pregraduálním studiu na univerzitách TCM s následným postgraduálním a magisterským studiem v délce 2-3 let a doktorátem. Spolu s tím by mělo být stejně jako v Číně umožněno postgraduální studium (magisterské a doktorské) speciálně určené pro lékaře a další zdravotnické pracovníky západní medicíny. V druhém případě hovoříme o integrativní čínské medicíně, která by pacientům poskytovala nejvhodnější léčbu (západní medicína nebo čínská medicína, případně kombinace obou) a která by byla vstupní branou k akupunktuře a TČM v národních zdravotnických systémech různých zemí.

Je známo, že čínské univerzity a nemocnice TCM jsou hlavními centry „sdílení“ výzkumu s cílem kombinovat TCM a WM. Máte na mysli, že by se západní univerzity měly zaměřit na větší prezentaci metod akupunktury a TCM?

Západní univerzity by měly zařadit akupunkturu a čínskou medicínu do svých pregraduálních a postgraduálních kurzů. Stejně tak by je západní nemocnice měly zařadit do své nabídky zdravotní péče. Jak pro vzdělávání, tak pro odbornou praxi akupunktury a TČM v různých evropských zemích je naprosto nezbytná jejich regulace, jak se to v poslední době děje v zemích jako Austrálie, Nový Zéland, většina států USA, Chile, Portugalsko, …atd.  

Mohli bychom uvažovat o Evropské lékařské univerzitě s TCM?

Ano, podle mého názoru jsou akupunktura a TCM lékařské činnosti, které by měly být součástí samostatné vědy a jako věda v kombinaci se západní medicínou (integrativní čínská medicína) ve stejném sdíleném prostoru jako oblast zdravotnických věd, a to jak na univerzitní, tak na nemocniční úrovni.

Bylo by užitečné připravit pobočku například šanghajské univerzity TCM nebo pekingské univerzity TCM v Evropě?

Samozřejmě by to bylo velmi užitečné. V tomto ohledu bychom se měli poučit z předchozích ne právě úspěšných zkušeností, jako je tomu v případě zřízení studijního oboru ve Velké Británii prostřednictvím spolupráce mezi Pekingskou univerzitou TCM a Middlesex University, s oficiálním titulem obou univerzit. Totéž platí o stejně neúspěšné zkušenosti mezi Pekingskou univerzitou TCM a Barcelonskou univerzitou s oficiálním magisterským titulem pro západní lékaře. Podle mého názoru je nutná regulace studia i praxe čínské medicíny v Evropě (mohlo by se jednat o směrnici EU), aby iniciativy, jako jsou výše uvedené, mohly být úspěšné. Kromě toho by díky oficiální regulaci mohly čínské univerzity investovat v Evropě a vytvořit pobočky s většími zárukami úspěchu pro výuku akupunktury a TCM a nemocnice pro akupunkturu a TCM, jako je ta plánovaná v Barceloně. 

Kolik let podporujete rozvoj TCM ve Španělsku? 

Přesně tento rok to je stejně dlouhá doba, jako věk Ježíše Krista, tedy 33 let – od roku 1988 do současnosti.

Vaše pozice ve „střešní“ organizaci je velmi silná. Máte pocit, že čínští kolegové mají zájem o rozvoj TCM v Evropě?

Ano, ze své pozice ve světových federacích, jako jsou WFAS, WFCMS, PEFOTS a WTM Forum, a jako zástupce Španělska v ISO/TC249TCM mám výsadní postavení při sledování vývoje a mimořádného rozvoje akupunktury a čínské medicíny v různých zemích a regionech světa. Z tohoto pohledu mohu potvrdit, že skutečně existuje vysoký zájem mnoha čínských odborníků a institucí o to, aby se TCM stala realitou na mezinárodní úrovni, což je v souladu s tím, co vyjádřil prezident Si Ťin-pching, že TCM je pokladem staré čínské vědy a významně přispěla k lidskému zdraví.

Existují nějaké rozdíly mezi vzděláváním a léčbou TCM v Číně a v Evropě?

V Číně je vzdělání v oblasti TCM na vyšší úrovni a do větší hloubky, což se odráží v aplikované léčbě, navíc má tato věda své kulturní kořeny v zemi svého původu. Je třeba vykonat důležitou práci, aby se tyto znalosti dostaly co nejlépe na Západ. 

Liší se TCM v asijských zemích a v Číně? Myslím tím všechny, endemické, historické detaily a národní či státní pojetí zdravotní péče. V Mongolsku, Kazachstánu, Uzbekistánu, Vietnamu, Japonsku, Koreji.

Mezi TCM uplatňovanou v různých asijských zemích a v Číně skutečně existují rozdíly, i když kořen a původ je u všech stejný, tedy ze staré Číny. To je zřejmé, pokud se podíváme na existující realitu kampo jako oficiální medicíny v Japonsku a korejské tradiční medicíny v této zemi. Její jedinečný kořen založený na původu ve starověké Číně je však zřejmý i z toho, že ISO/TC249 TCM zahrnuje všechny při tvorbě mezinárodních norem pro tuto starověkou medicínu.

Čemu dávají Evropané přednost – akupunktuře, bylinám, školení…?

Evropská populace dává přednost akupunktuře z toho prostého důvodu, že je nejznámější, ale postupně roste míra popularity čínské bylinné medicíny a tím i jejího využívání evropskými občany.

Máte dvě školy TCM. Působí zde učitelé z čínských univerzit? Odkud?

V současné době má naše škola TCM 6 poboček ve Španělsku (Madrid, Barcelona, Valencie, Sevilla, Navarra a Kanárské ostrovy) a také spolupracuje s různými školami v Latinské Americe. Co se týče pedagogického sboru, máme čínské učitele převážně z univerzit TCM v Yunnanu a Pekingu, a také evropské učitele, z nichž většina absolvovala část svého vzdělání v Číně.

Kolik je zde studentů? 

V současné době, když sečteme 6 poboček naší školy, je ve čtyřletém studiu celkem přibližně 900 studentů. Kromě toho se každoročně více než 1000 studentů účastní kurzů dalšího vzdělávání, které pořádáme pro odborníky v oblasti TCM.

Jsou to Španělé nebo lidé z jiných evropských zemí? 

Přestože jsou zde studenti z jiných evropských a iberoamerických zemí, naprostou většinu tvoří Španělé.

Jaká je jejich budoucnost – jsou to oficiální praktičtí lékaři, lékaři, soukromí odborníci? Jsou metody TCM oficiální ve španělském systému zdravotní péče?

Mnoho našich studentů jsou zdravotníci (lékaři ZS, fyzioterapeuti, zdravotní sestry… atd.) a většina z nich se po ukončení studia věnuje výkonu své profese se začleněním akupunktury a TCM ve svých soukromých zdravotnických centrech nebo klinikách. Ti, kteří nejsou zdravotníky, také vykonávají praxi na soukromých klinikách, protože ve Španělsku nejsou akupunktura a TCM regulovány, ale ani zakázány. Vzhledem k absenci regulace bohužel nebyly akupunktura a TCM začleněny do španělského národního zdravotnického systému, s výjimkou některých velmi výjimečných případů v rámci výzkumných programů.

Jste členem vrcholového vedení WFCMS. Jaká je hlavní role této organizace s ohledem na budoucnost v Evropě?

Práce, kterou WFCMS vykonává, je velmi důležitá jak z hlediska internacionalizace TČM, tak z hlediska vědeckých důkazů o TČM prostřednictvím prací, které vyvíjejí její různé odborné výbory, včetně práce, kterou vykonáváme z pracovního výboru pro podporu regulace čínské medicíny, jemuž jsem si dovolil předsedat.

Jste jedním ze zakladatelů PEFOTS. Dá se obecně říci, že existuje nebo v budoucnu bude existovat TCM MADE IN EUROPE?

PEFOTS je evropská organizace, která sdružuje jak Asociace čínských lékařů žijících v Evropě, tak Asociace evropských lékařů akupunktury a TCM. V tomto smyslu je jediná s těmito charakteristikami těch, které v Evropě existují, s cílem, aby se úroveň vzdělávání a praxe TCM v Evropě stala stejnou jako ta, která existuje v Číně, a abychom jak v Číně, tak v Evropě vzájemně těžili z výsledků pokrok, kterého je postupně dosaženo díky prováděnému výzkumu. 

Autor: Jan HOVORKA

Foto: Archiv/RMC


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.tcmrevue.cz/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *