Eva Petrušová: Touha „vědět“ vyústila v novou životní cestu

Terapeutka Eva Petrušová patří k lidem, kteří našli vztah k TCM, nebo ji objevili, díky vlastním problémům a hledání jejich řešení. Osobní poznání a s Evou řečeno ‚zvnitřnění‘ bylo osudové. A se svými znalostmi, schopnostmi a věděním také zachází. Jak to ale začalo? Eva Petrušová, terapeutka TCM:

Vybavíte si, co bylo vaším prvním impulzem, začít se zajímat o TCM?

Vybavuji si to naprosto přesně…, byl to můj zdravotní stav. Zhruba před dvaceti lety, v období, kdy jsem měla zdravotní problémy a snažila jsem se je řešit. Já jsem byla do té doby vlastně velmi zdravý člověk, respektive jsem si to myslela. Procházela jsem složitějším životním obdobím. Znáte to, každý z nás takové období prožije, jsou různé životní etapy… 

Pak se objevily první kožní potíže, které mne sice neohrožovaly na životě, nicméně to byly velmi urputné a agresivní, obtěžující stavy. Nemohla jsem spát, běžné práce pro mne byly neproveditelné, sport téměř nemožný. Tehdy jsem obešla mnoho lékařů, kteří se mi snažili v rámci západní medicíny  pomoci, ale vždy to bylo na úrovni problémů té kůže. Masti a tlumící tablety. Byl to zvláštní pocit, taková trochu beznaděj… Až jedna lékařka na kožním jen tak mimoděk řekla: „ Pořiďte si Laktobacillus acidiphilus, víme, že tlusté střevo má kladný vliv na kůži, nevíme sice proč, ale zkuste to. Třeba to pomůže!“ A podala mi recept na další mast… Tak já poctivě mazala a mazala a bylo to pořád stejné. Nicméně, ta věta o laktobacilech mi zůstala v hlavě a já se snažila přijít na to, proč tedy se údajně zlepšuje stav kůže po požití probitotik. Pochopila jsem, že problém bude u mě uvnitř, nikoli na kůži. To byl první impulz.

Druhý impulz následoval hned vzápětí, a ještě větší jistotu jsem získala tím, že jsem tehdy navštívila ordinaci MUDr. Josefa Jonáše a nechala jsem se vyšetřit přístrojem EAV. A to, co jsem do té doby neslyšela od žádného jiného lékaře zaznělo nahlas asi po deseti minutách testování – a bylo to venku. Pan doktor mi řekl, že mé tlusté střevo je zaplísněné a že je to vlivem špatně trávené kravské bílkoviny.

Neumíte si představit tu radost, kterou jsem měla, když mi to řekl, protože já jsem chtěla vědět, co, respektive kdo je v pozadí vzniku takových obtíží, byla jsem dychtivá po informacích, které by mi vysvětlily, co způsobuje takové potíže. Konečně jsem znala příčinu a mohla jsem s tím pracovat. Tehdy jsem jezdila k doktoru Jonášovi celkem asi rok a půl, podle jeho rad jsem upravila svůj jídelníček, prošla důkladnou detoxikací a po užívání jeho tinktur se uzdravila. Zmizely kožní potíže a zmizely i alergie, které jsem do té doby měla. 

To, co je podstatné, a je odpověď na otázku, co bylo prvním impulzem: Pochopila jsem, že pan doktor Jonáš pracuje jinak než lékaři západní medicíny. To neznamenalo lépe, ale jinak, jiným systémem, podle čínského pentagramu. A já se moc, moc snažila ho pochopit. Čínský pentagram neboli Teorie Pěti prvků, Teorie Yin a Yang. Tam jsem začala chápat logiku věcí! Nakoupila jsem knihy a začala je doma studovat…
 
Byla to touha po zajímavé zkušenosti, nebo nová životní cesta?

Byla to touha po pochopení logiky dějů, které probíhají v přírodě a v člověku, neboť ten je její součástí. Já jsem potřebovala zjistit, jak to funguje, základní principy. A připadalo mi zvláštní, že jeden lékař to ví a řekne Vám, co musíte změnit a proč to tak je, zatímco jiný lékař Vám neřekne nic a podá Vám recept. To není nic proti nikomu, co jsem teď napsala, u mne to tak prostě bylo. Dva lékaři – jeden se na mě podíval a za deset minut mi podal recept, s tím, že mast zabere a přestanu mít potíže. To se sice stalo, ale jen na chvíli. Druhý lékař mě vyšetřil za třicet minut a řekl mi proč to mám a co mám dělat, abych to neměla, dal mi homeopatika, a ta zabrala. 

Byla to touha po životně důležitých informacích. Nic víc, ale také nic míň. Já jsem prostě nechápala, jak je možné, že dva lékaři mají na jeden s tentýž neduh tak rozdílný pohled, ba co víc, jeden Vám pomůže a druhý jen na chvíli. Já jsem to potřebovala pochopit.  Čili, byla to touha „vědět“, která vyústila v novou životní cestu.
 
Co vám tato etapa, nebo možná životní změna, přinesla?

Naprosto jiné vidění světa, nadhled, cenné poznatky, porozumění a pochopení. Nemohu ani napsat konkrétně čemu člověk porozumí a co pochopí, jsou to slova, která jsou významem nad tím vším, co bych mohla jmenovat. Musela bych jmenovat všechny principy TCM. Přinesla mi větší klid na duši,  Pro mne… má svět od té doby svou logiku…. Chápu děje, protože jsou logické. A cítím se být součástí celku. To je asi nejdůležitější. To přeji všem lidem, kteří žijí v omylu a iluzi, že se svět točí kolem nich. 

Rozumím tomu, proč mí rodiče stonali jak stonali, pochopila jsem svoje neduhy a jejich příčiny, vnímám vztah mezi člověkem a přírodou jako celkem. Vnímám jídlo jako lék. Tato etapa mi přinesla mnoho přátel, kteří vidí svět stejnýma očima jako já, toho si nesmírně vážím. To je důležité, mít přátele, se kterými můžete mluvit o všem. Nemusíte se bát, že když řeknete třeba nějaký pojem … například „ esence“, energie neboli „čchi“ a další, nebudou si ťukat na čelo a divně se usmívat. Co mi udělalo radost je fakt, že mezi studenty TCM bylo a je stále více lékařů a fyzioterapeutů, kteří pochopili důležitost znalosti TCM a jejích teorií a při své praxi tyto znalosti využívají. To je důležité!


Na co jste se zaměřila, škála metod a pojetí TCM je velmi pestrá…

Já jsem studovala TCM – akupunkturu, čínské masáže Tuina, fytoterapii a dietetiku dle TCM, a další směry, které se k TCM řadí. Nejvíce se nyní zabývám Guashou, jejími ozdravným, diagnostickým a kosmetickým využitím. Tuto techniku jsem studovala u paní profesorky  Xiuqin Zhang, prošla jsem  jejím speciálním výcvikem a nyní tuto techniku  společně s kolegyněmi paní Hollanovou a paní Houserovou  přednáším na naší škole.

Guasha je skvělá! Je to tradiční, velmi zajímavá masážní technika, která pročišťuje a zprůchodňuje meridiány – energetické dráhy. Na guashu používáme nefritovou destičku a olej jako medium. Samotné slovo Guasha je složenina, gua …znamená škrábat, škrabka, …sha znamená nemoc, písek uvnitř. Laický překlad tedy je škrábat nemoc, respektive vyškrábat nemoc z těla ven. Sha také znamená v jiném slova smyslu výsev, který se objevuje v podkoží na různých místech těla a v různé intenzitě. Ten výsev, který v mnoha případech vypadá velmi dramaticky, značí stupeň stagnace čchi a krve v jednotlivých drahách a do značné míry tedy ukazuje na vnitřní stav. Zkušený praktik z něj dokáže mnoho vyčíst a pomáhá mu při diagnostice. Domnívám se, že velká část lidí, kteří nějak stůňou, stůňou z nadbytku, nikoli z nedostatku. Proto považuji tuto techniku za mimořádně prospěšnou. Guashu používali staří Číňané doma, jako samoozdravný prostředek k upevňování zdraví.

Obecně bych řekla, že by bylo velmi příjemné pro lidstvo, kdybychom se navrátili k přírodě a k tradičním zdrojům, učili se správně žít. 

Co je to, správně žít? Znamená to harmonizovat svůj život, upevňovat své zdraví, kondici a imunitu. Mnohým z nás by prospělo, kdybychom lépe vyvažovali aktivity a pasivity, kdybychom více přemýšleli nad stravováním, spánkovým režimem, nad tím, jak žijeme celkově. Jaké vztahy máme s lidmi kolem sebe, a jakou energii to plodí. Mnoho z nás navštíví lékaře a očekává spásu. Lidé si neuvědomují, že zdraví není jen momentální stav a náhoda – je to vždy výsledek našeho celkového životního stylu, myšlení a vnitřního nastavení. V případě prvních příznaků onemocnění bychom měli vědět, jak se léčit svépomocí a jak k tomu využívat tradiční možnosti. Tak jak to dělali naši předkové. Možná by nebylo daleko od věci zavést na základních školách základy jógy nebo qigongu, relaxačních či meditačních technik, zkrátka technik, které vedou ke zklidnění, zvnitřňování se a komunikaci s vnitřním prostorem. 


Bylo pro vás studium, jaké je tady možné, dostatečné? Absolvovala jste špičkový studijní cyklus u MUDr. Bendové a jejích kolegů.

Ano, naprosto, bylo to skutečně studium na vysoké úrovni. Bylo i velmi náročné – zdaleka ne všichni studenti prošli celým studiem, zdaleka ne všichni studenti odevzdali diplomovou práci a úspěšně složili závěrečné zkoušky. Faktem je, že mnoho lidí – nezdravotníků a nelékařů studuje TCM proto, že sami hledají způsob, jak žít zdravě, jak ulevit svým potížím, jak pomáhat svým bližním … A to TCM nabízí. Nabízí celostní pohled na člověka. Vnímá člověka celého, jeho tělesnou schránku, jeho ducha, jeho emoce, jeho chutě, vnímá citlivě jeho pulz, barvu, vůně, chování, trávení…, všechno co se týká jednoho konkrétního člověka tvoří jeho konkrétní obraz. Je to celé nesmírně zajímavé.
 
V jaké oblasti máte nejvýraznější terapeutické úspěchy?

Já se věnuji hodně Guashe, stimulaci akupunkturních bodů, moxuji, baňkuji. Obrací se na mne lidé s různými obtížemi. Zejména ti ve stavech plnosti. Jedná se u žen zejména o bolestivou menstruaci a PMS, komplikace v období klimakteria, bolesti hlavy, různé bolesti po těle. Muži – kteří ke mně chodí jsou nejčastěji podnikatelé, mající vysoký krevní tlak a nadváhu, touží po uvolnění a „vypuštění“. Syndromy prázdnoty jsou obvykle zastoupeny lidmi, kteří trpí opakovanými virózami a nachlazením, ženy s nadváhou, únavou a letargií.

Snažím se v nich uvolňovat čchi a krev, aby volně proudily a nebyly ve stagnaci, a dále je harmonizovat yin a yang, plnost a prázdnotu. Téměř vždy se na pozadí jejich stavu objevuje jejich životní příběh a s tím spojené emoce, takže se snažím s nimi pracovat i v této oblasti a vedu je ke změně vnitřních nastavení a vzorců. Začíná to i změnou stravování.


Měla by podle vás být TCM součástí veřejné zdravotní péče, ošetřena legislativou a zdravotním pojištěním?

Ano, rozhodně ano. Všichni víme, že jsou diagnózy, které vyžadují zásadně a jen přístup klasické západní medicíny. Jsou to obory, kde věda a lékaři dělají zázraky a doslova vrací lidi do života. 

Pak si ale také jistě uvědomujeme, že jsou stavy, zejména takové ty nejasné, stále se vracející, takové ty banální stavy, které člověka ani tak neohrožují na životě, a přesto jsou nepříjemné. Přinášejí do života diskomfort, ale z lékařského hlediska nejsou nijak zásadní. Jsou to signály těla, které se objevují jako předvoj, a právě TCM je umí dobře řešit. Je to vlastně taková jakási prevence, řešení stavů v jejich počátku. Dále si myslím, že například některé menstruační potíže, stavy bolesti jsou dobře řešitelné TCM. Lidé by měli mít možnost se rozhodnout, jakým způsobem by se chtěli léčit.


 
Co je pro vás největším vzkazem, poselstvím z tisíce let historie TCM?

Tradiční čínská medicína patří mezi nejstarší, celostní, světově uznávané léčebné systémy. Základem tohoto systému je pozorování přírodních zákonitostí a cyklů, zahrnuje prostou, střídmou životosprávu, a přizpůsobení se těmto přírodním cyklům. Dá se říci, že je to klíč k harmonickému a dlouhému životu. Číňané uznávali, že nejvyšší lidské ideály, jako je moudrost, vyrovnanost a soucit rostou s věkem, proto uznávali své předky a jejich zkušenosti. Tyto se pak předávaly z pokolení na pokolení, proto je tento systém a jeho funkčnost prověřen tisíci léty praxe. To je fakt, který bychom měli mít neustále na paměti. Z pohledu čínské medicíny je výrazem moudrosti zdokonalení umění žít tak, aby byla zachována vitalita a zdraví až do vysokého věku. Léčba se tedy zaměřuje především na prevenci. Předpis pro dlouhý a šťastný život byl a je jasný, zahrnuje sebekázeň ve stravování, vhodné cvičení, meditaci, vyváženost v pracovním konání a pravidelný, přiměřený pohyb.

Jin a jang jsou podstatou Nebes a Země, vůdčí silou všech věcí pod sluncem, původcem proměn, kořenem a počátkem života i smrti a sídlem božství.(Čínské léčebné masáže, Sun Chengnam,© Svítání, 2007)


Jak vidíte propojení TCM a západní medicíny teď a v budoucnosti?

Ačkoli jsem byla velmi mile překvapená tím, že čím dál více lékařů, fyzioterapeutů, masérů studuje TCM a poznatky získané studiem pak vnáší do své praxe, víme, že TCM je systém, který se stále nedaří prosadit tak, aby byl propojený s klasickou západní medicinou.

Přitom oba systémy se velmi krásně doplňují. 

Umění správného života a předcházení chorob vás západní medicína nemůže učit, není na to čas a prostor a ani to není jejím smyslem. Například praktický lékař na vás má omezené množství času a řeší pouze nemoci a stavy, které již nastaly a probíhají a řeší je pomocí medikamentů, na základě provedených diagnostických vyšetření, například výtěrem z krku apod. Berme v úvahu, že po léčbě se člověku uleví a je vše v pořádku. Ale mnohokrát se stává, že taková nemocnění mají tendence se u některých jedinců vracet, a tak není výjimkou, že takový člověk bere různá antivirotika, a antibiotika, vícekrát ročně. Toto je například model, kdy tento pacient by podle mého názoru mohl a měl být nasměrován na praktika TCM, protože evidentně, přes užívání léků nevykazuje známky dlouhodobého zlepšení, jestliže se jeho potíže vrací. Takový člověk pravděpodobně nežije v souladu sám se sebou a je třeba se zabývat nejen přítomností virů a bakterií, ale i jeho osobním životním stylem, zvyklostmi, nastavením. A na to má TCM své velmi dobré diagnostické postupy. Praktik TCM má na svého klienta také více času, je schopen svému klientovi vysvětlit děje, které v jeho těle probíhají, na základě pochopení potíží může klient měnit svůj životní styl a předcházet tak dalším onemocněním. Uvedla jsem jen jeden z mnoha, mnoha příkladů.

Obráceně, pokud se člověk dostane do stavu, který vyžaduje západní medicínu a její postupy, je třeba jednat pro záchranu života, pravděpodobně velké diskuze nad jídelníčkem a životosprávou nejsou a místě. Operace, porody a řešení úrazů také zrovna nejsou pro praktiky TCM. Ale například některé pooperační stavy, rekonvalescence, regenerace po úrazech již mohou praktici TCM řešit různými technikami.

Otázkou zůstává, zda v naší zemi existuje na příslušných místech vůle prosadit zákony, které takovou spolupráci umožní. Velmi bych si to přála. 


Autor: Jan Hovorka
 
 


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.tcmrevue.cz/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35