Jiří Černák: K Feng Ren Shui mě přivedla moje obchodní praxe

Všichni jsme uchazeči o co největší kousek štěstí, a hledáme cesty k němu. U nás neobvyklou až exotickou nabízí Akademie štěstí: vzdělávací instituce, kterou založil a vede Ing. Jiří Černák. Učení Feng Ren Shui patří do odkazu čínské kultury. Bez dlouhých úvodů čtěte, o čem je tento projekt. Osobně se více dozvíte na přednáškách v Městské knihovně, Česko-čínském centru TCM Praha nebo China Care – a hlavně sledujte naše stránky. My sledujeme Akademii štěstí!

www.jiricernak.cz

Jste kouč a poradce. Co nabízíte lidem – následovat vědoucího průvodce, pomoci, jak se orientovat v životě, najít cestu, naučit se něco, co je pro nás v euroatlantickém prostoru neznámé či exotické a podle toho jít?

V naší praxi vycházíme z čínského učení Feng Ren Shui. Každý člověk přichází na svět s přirozeným talentem, který má rozvíjet a tím být prospěšný celku – tedy těm, kteří daný talent nemají, ale v životě ho potřebují. My lidem pomáháme jejich talent najít a poradit jim, jak ho rozvíjet a jak tím dojít v životě naplnění. Nejtěžšími otázkami v životě jsou: Kdo jsem?, Co tu mám dělat?, Jaký je smysl mého života. A právě odpovědi na tyto otázky lidem pomůžeme najít a pak jsme jejich průvodci na cestě jejich naplnění. Lidé pak jsou sami sebou, žijí svůj život, jdou po své cestě za svými cíli, nastaví si celkovou životní rovnováhu, nejsou vyčerpaní, mají stále dost energie i síly, pevné zdraví a celkově jsou spokojení.

Teorie feng shui a další oblasti, kterým se věnujete, jsou klíčem ke spokojenému, zdravému, bohatému životu? Nebo návodem, jak předejít problémům a kotrmelcům života? Nebo doplňkem standardního vzorce chování?

 Feng Ren Shui vám jasně ukáže, jak máte žít, abyste byli sami sebou a uchovali si svojí energii, nebyli vyčerpáváni. Vaše silná energie pak je zárukou i pevného zdraví a dlouhověkosti. My víme (a lékařsky a vědecky je to prokázáno) že lidský organismus se může dožít 120 let (dokonce je to psáno i v Bibli, že Bůh stvořil člověka na 120 let a Taoistům ve staré Číně to bylo známo již před mnoha tisíci lety). Energii ztrácíme právě při těch životních kotrmelcích, ale hlavně tehdy, pokud děláme to, k čemu energii nemáme. Pokud se dítě nenarodí s talentem houslisty a rodiče ho budou do houslí nutit, tak mu tím uberou velké množství energie. Feng Ren Shui vám tak ukáže jak máte žít, k čemu energie máte a k čemu ne. Dále je důležitá životní rovnováha. Víme, že jakýkoliv výkyv a extrém v životě je příčinou vyčerpání. Takže zachování rovnováhy je zárukou silné energie a síly. Chceme, aby lidé byli vyrovnaní a silní.

Spojujete duchovní učení a teorie s praktickým životem. Funguje to?

Na Feng Ren Shui se mi líbí právě to, že je určeno pro praktický život. To byl také hlavní důvod, proč jsem se FRS začal zabývat. Hledal jsem „pomůcky“ pro život. Duchovní techniky a praxe jsou důležité, ale pokud se budete věnovat pouze duchovním věcem, pak úplně vystoupíte z našeho materiálního světa. Pokud tak chcete žít, musíte odjet někam do kláštera a tam se s miskou rýže a sklenicí vody denně můžete věnovat modlitbám, meditacím či jiným duchovním technikám. Ale pokud máte děti, učíte se s nimi, chodíte do práce, musíte vařit večeři, uklízet byt, jezdit s autem do servisu, a ještě při tom prožívat to, co nazýváme štěstí, pak vám v tom klášterní život nepomůže. Proč se mniši a jeptišky musí vzdát „světského života“? Protože ho nelze prakticky skloubit s duchovním životem. A Feng Ren Shui nás učí, že základ je v rovnováze. Takže my učíme lidi jak tuto rovnováhu najít. A samozřejmě protikladem našeho materiálního života je duchovní energie. Takže duchovní energii využíváme pro vyvážení našeho materiálna. Proto i ta má být součástí našeho života. Učíme lidi různá cvičení, techniky, meditace, jak pracovat s tzv. osmičkou – tedy tzv. Gua 8, což je právě jedna z důležitých energií, která je součástí životní rovnováhy a právě energie Gua 8 podporuje meditace, kontemplace, usebrání apod. Jedním z výsledků správné práce s FRS je to, čemu říkáme „napojení se na Nebesa“. Ta nás pak vedou a nemusíme o všem pořád jen přemýšlet, protože právě přemýšlení je velkým „žroutem“ naší energie. Čím lépe jsme na Nebesa napojeni, tím je nám jasnější, co máme dělat a nemusíme to vymýšlet.

Nadcházející rok 2020 je rokem Kovové krysy. Co nabízí nám, kteří ho prožijeme? Co se odehraje za 365 přibližně dnů?

Odehrát se může cokoliv, ale důležité je, jak to budeme vnímat a jak na to budeme reagovat. Feng Ren Shui nám nevěští budoucnost ve smyslu toto se stane, a toto ne. Ve Feng Ren Shui pracujeme s energiemi času, člověka a prostoru. Rok je energie času. A čas se „pohybuje“ v cyklech, ve spirále (ne lineárně, jak to často vnímáme). Proto i hodiny mají kulatý ciferník, všechny orloje a jiné „stroje času“ jsou v kruhu. Čas se tedy vždy vrací. Proto také říkáme zimní/letní slunovrat apod. Energie času nám říkají, co máme dělat. Jaro nám říká, co se má dělat na jaře (sázet, aby byla úroda), podzim nám říká, co máme dělat (sklízet, abychom z té úrody něco měli) atd. Takže i energie roku nám říká, co bychom v daném roce měli dělat, protože k tomu budou vládnout příznivé podmínky. Rok 2020 je začátkem nového dvanáctiletého cyklu. Takže je to ideální rok pro to, abychom si ujasnili kde jsme, jaká je naše současná životní realita a kam bychom se rádi posunuli v příštích dvanácti letech. Krysa umí shánět informace, analyzovat, umí jít kupředu. Takže nám pomůže si právě tu naši situaci ujasnit a hledat tu nejlepší cestu k našemu budoucímu cíli. Takže bychom si letos měli udělat plán, stanovit si cíle, kterého bychom chtěli v příštích letech dosáhnout. A protože je tzv. Kovová Krysa, můžeme využít energie Kovu, což je řád, pravidla, detaily, přesnost, ale také systémy a postupy. Proto bychom si měli v roce 2020 opravdu udělat detailní plán našeho postupu a ten pak jen dodržovat a automaticky se dostaneme k cíli. Pozor na konflikty, ty by mohly být velmi ostré a nepříjemné.

Je vaše Akademie štěstí branou k vědění, jak v životě nemít trápení, nebo si s ním poradit? 

Nazýváme to Akademií pro to, že chceme být zdrojem vzdělání. K učení Feng Ren Shui patří kniha I Ťing (Yi Jing), nebo-li Kniha proměn. Ta se skládá z tzv. 64 hexagramů, které dohromady tvoří cyklus zrození, vývoje a ukončení působení dané energie. Díky této knize tak umíme předpovídat vývoj nějaké situace, našeho rozhodnutí apod. Jeden z těchto hexagramů se nazývá Studna. A tento hexagram popisuje formu energie, která se právě podobá studně, která dává vodu žíznivým. Ten kdo má studnu se má o ni starat ne pro sebe, ale pro to, aby byla zdrojem vody pro ty, co ji potřebují. A přesně o to se snažíme v Akademii štěstí. Učit naše žáky k tomu, aby žili vyrovnaný život, neztráceli svoji energii, dosahovali tak svých cílů ve zdraví a uchovali si dlouhověkost. Jak se říká: neprodávejte hladovým lidem rybu. Naučte je ryby chytat a nebudou mít nikdy hlad. A my chceme, aby se lidé Feng Ren Shui naučili a díky němu žili naplněný život.

Zvete k vašim přednáškám další odborníky, například astrology, filozofy, praktiky, numerology…?

Zveme ty odborníky, kteří přímo souvisí s učením Feng Ren Shui. Z dlouholeté praxe víme, že není úplně dobré kombinovat různé „techniky“. Víme, že funguje to, když se člověk rozhodne pro jednu cestu a po ní se vydá. Pak mu tato cesta dodává energii. Nemůžete být zároveň křesťanem, buddhistou a při tom praktikovat židovskou víru. Stejně tak nemůžete být vynikajícím kuchařem, nejlepším lékařem a geniálním sportovcem. Myslím, že je to indické přísloví, které říká: ke každému vrcholu vede tisíce cest, ale jen jedna je pro tebe. Proto doporučujeme si vybrat a pak tak žít. Takové učení pak funguje právě v tom praktickém životě. To co se naučíte máte praktikovat. Jen tak vám to může v životě pomáhat. Proč se učit nějaký jazyk, když vím, že ten jazyk niky nepoužiji? Na naše akce zveme odborníky na stravování podle pěti elementů, protože to je styl stravování, který vychází z Feng Ren Shui, dále pak odborníky na cvičení. Zde je to především čchi kung (Qi Gong), který je také založen na stejných principech jako FRS. No a samozřejmě odborníky na Tradiční čínskou medicínu, která je založena na stejných základech.

Věříte na rituály, na jejich pozitivní účinky?

 Rituály učíme! Je to velmi důležitá součást života. Podle Feng Ren Shui patří rituály k tzv. energii Kovu. To je energie, která zpevňuje, dodává sílu, odolnost. Patří sem např. imunita, takže velmi důležitá energie pro zdraví. Moderní doba se od rituálů odvrací, ale to je špatně. Bez rituálů ztrácíme pevnost a jsme velmi zranitelní. Proč si myslíte, že různé světové (někdy dokonce tajné) řády jsou po staletí budovány právě na rituálech. Všechna náboženství jsou zpevňována silnými rituály. Proto jsou to instituce, které tu jsou po staletí a tisíciletí. Pokud chceme dlouho vydržet, musíme se zpevnit rituály. Kdo chce mít sílu, pevnost a opravdu ustát životní zkoušky, musí mít v životě silné rituály.

Působil jsme i jako manažer reklamní agentury. Pomohly vám zkušenosti odtud v dnešní praxi?

Vytváření obchodních, komunikačních a reklamních strategií mě hodně naučilo. Byla to velká škola praxe. Až zpětně právě díky učení Feng Ren Shui jsem si uvědomil, proč některé věci fungovaly a proč naopak některé strategie selhaly. V této praxi jsem působil od roku 1990 až do dnes, takže opravdu dlouhou dobu. To vám dá mnoho zkušeností. Ty nyní využívám hlavně v případech, kdy našimi klienty jsou firmy a společnosti. Dokážu si tak velmi dobře představit, v jaké situaci jsou, jak fungují. Procesy „byznysu“ tak důvěrně znám, a proto daleko rychleji dokážu porozumět tomu, co daná firma nyní řeší a co potřebuje.

Potvrzujete podle vašeho názoru trendy, že je užitečné spojovat teorie a učení, přenesené zkušenosti z dávné historie a daleké země, jinak se vyvíjející civilizace a kultury, s naší místní?

Někde jsem viděl heslo: Všechno již víme, jenom jsme to zapomněli. Když studuji staré taoistické učení (to je základem Feng Ren Shui), tak žasnu nad tím, jak je možné, že lidé ve staré Číně mohli před více jak 5 tisíci (někdy dokonce i 10 tisíci) lety vědět, jak na nás působí např. Severka. Bez technologií, přístrojů…. Prostě jen pozorováním, porovnáváním, vnímáním. To je úžasné. Takže rozhodně doporučuji studovat to „staré“ protože to je vždy zdrojem pro to nové. Víme, že minulost tvoří přítomnost, ve které tvoříme budoucnost. Nic nového nemůže vzniknout bez toho starého. Proč se pořád všichni snaží opět vymyslet kolo, když ho už máme tolik let? Co se týče „vzdálených krajů“…. Zjistil jsem, že mnohá učení jsou universální, ať již vznikla v jakékoliv části naší planety. Vadí mi, když někdo říká např.: No jo, ale to je z Číny, to tady nefunguje…“. To bychom pak museli říct, že naše čísla nefungují, protože jsou arabská, některé fyzikální zákony nefungují, protože jsou ze starého Řecka, gravitace funguje jenom v Anglii, protože Newton byl Angličan a že E = MC2 mohou používat jen Němci. To je přeci nesmysl. Takže rozhodně podporuji šíření starých učení. My to děláme s Feng Ren Shui. To je staré více jak pět tisíc let a pochází z Číny. A toto učení je universální pro celou severní polokouli (na jižní polokouli jsou energie opačně). Ale, je tu jedno velké a důležité ale. FRS má jeden základní zákon a ten se jmenuje Region a sezona. Ten nám říká, že máme dělat věci, které souvisí s daným regionem, kde se právě nacházíme a dělat to, co se hodí pro danou dobu, kdy to děláme. Takže ačkoliv je FRS universální, je třeba vždy přihlédnout k lokálním a současným podmínkám. Když např. FRS radí, abychom si na ochranu domu zavěsili nějakou čínskou zvonkohru, my raději doporučuje „českou klasiku“ podkovu, nebo zvon, nebo zvonkohru. To jsou věci, které odpovídají našim zvyklostem a jejich působení je stejné. Stejně tak se nebudeme chovat stejně jako před tisíci lety. To bychom zastavili evoluci a ta je přirozená, tedy zdravá a potřebná.

Je lidské vědění univerzální, jen různě lokálně a historicky, společensky aplikované?

Záleží o jakém konkrétním vědění se bavíme. Některé vědění je opravdu velmi prostorově omezeno a dá se praktikovat jen v dané oblasti. Je to např. v současné době snaha pěstovat čínské byliny v českém prostředí. Jde to se stejným výsledkem nebo ne? Nevím, zkoušíme to a uvidíme jaké budou výsledky. Stejně tak je to i s časem. Nemůžeme aplikovat některé zvyky, obyčeje a zákony tisíce let či stovky let staré. To bychom pak ustrnuli. Vidíme to v současné době, kdy se vede horlivá diskuze o právu šaría. Pro muslimy naprosto „normální“ věc, pro nás něco dávno přežité, v moderní civilizaci nemyslitelné. Ale jsou poznatky, které univerzální jsou a ty můžeme šířit a využívat. Matematika, fyzika atd. to jsou universální vědy. 1+1 je pořád 2 ať již jsme v Praze nebo Tokyu. Ale je 25°C horko nebo ne? Na Severním pólu by při takové teplotě vznikla panika, v Praze se budeme těšit z krásného dne. Takže ty, které jsou pouze lokální, není vhodné rozšiřovat, protože nebudou v jiných oblastech fungovat tak, jako v oblasti, kde vznikly.

Co budete přednášet v Městské knihovně zítra?

Téma pondělní přednášky v Městské knihovně v Praze je jak si nastavit důležité životní oblasti (povolání/kariéra, vztahy, rodiny, bohatství, pravidla/systémy, budoucnost, domov/zázemí, cíle/vize a zdraví) v roce 2020. Na této přednášce máme významného hosta, právě odborníka na oblast zdraví Dr. Med. Guan Xin, PhD, který bude hovořit o základech péče o naše zdraví, abychom nebyli nemocní.

Autor: Jan Hovorka


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.tcmrevue.cz/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35