Ing. Pavla Hlavinková: TCM spojuji s poznáváním lidské psyché


Po celém Česku pozvolna přibývají místa, kde se lidé odborně věnují tradiční čínské medicíně (TCM). Velký zájem klientů nepřekvapuje. Několik tisíc let vývoje TCM je velký příběh, poslední desetiletí jsou nadějeplná i u nás. Bez podpory státu a s mnoha omezeními zakládají terapeuti, praktici a nadšenci vlastní centra a ordinace, kde nabízejí péči podle vlastních schopností. Sdílení zkušeností a ověřených postupů může posílit i psychologie a další alternativy péče o udržení harmonie. Hodně vytouženou naději mohou pacienti najít právě u terapeutů, kteří kombinují více alternativ. Ať už třeba jógu, zkušenosti z psychoterapie nebo homeopatika. Pokud navíc mají pokoru a respekt k umění čínských lékařů, může být jejich pomoc velmi účinná. Byť je nyní na mateřské dovolené, mezi takové terapeuty patří Ing. Pavla Hlavinková a její TČM poradna v Olomouci:

Váš záběr, okruhy a metody péče jsou pestré. Co z tohoto spektra, kterému nepřesně a obecně můžeme říkat alternativa, považujete za nejúčinnější?

Za nejúčinnější z metod alternativní medicíny považuji při péči o tělesné zdraví určitě tradiční čínskou medicínu, nástroje, kterými disponuje, jsou v účincích srovnatelně silné s léčivy klasické západní medicíny, v případě chronických obtíží klasickou medicínu navíc snadno strčí do kapsy. Je to ucelený systém, s jehož principy se dají hledat poměrně široké souvislosti vzniku obtíží na fyzické, emocionální a energetické úrovni.

Spojujete při terapii třeba etikoterapii a akupunkturu?

Spojuji více přístupů. Navzdory tomu, jak komplexně vnímám TČM, postupem času jsem došla k postoji, že samotná TČM nestačí. TČM sice jde k jádru problému, ale spíš na úrovni jednotlivce co se týče jeho orgánů, jejich drah a emocí souvisejících s daným orgánem. Já ale spatřuji příčiny vzniku těchto nerovnováh ještě v daleko širším a hlubším kontextu, začalo mi dávat smysl například zkoumání podvědomých a nevědomých obsahů lidské psyché, od toho se odvíjí naše každodennost, postoj k sobě samému, mezilidské vztahy, zaměstnání atd. A právě to, jak se nám daří žít tyto „obyčejné“ aspekty života, následně ovlivňuji energetickou, emoční a fyzickou (dis)harmonii. Vše souvisí se vším a vše se vzájemně ovlivňuje různými směry.

Studovala jste TCM v Česku?

Ano.

Co bylo vaší inspirací věnovat se právě metodám TCM, které se oficiální podpoře moc netěší?

Původně to byla snaha porozumět zdravotním obtížím svým a našich dětí. Začali jsme chodit na TČM v roli klientů a hned po tom, co mě naprosto nadchla její funkčnost, jsem chtěla o tomto systému vědět víc. Možná jedna z motivací byla také stát se nezávislou a umět si poradit kdykoliv bez ohledu na to, zda má zrovna nějaký terapeut volno, nebo je víkend, nebo má dlouhou dovolenou.

Říká se, že kovářova kobyla chodí bosa… aplikujete sama pro sebe a na sebe některé metody TCM?

Určitě aplikuji, díky studiu TČM jsem se naučila svoje tělo lépe vnímat a když cítím nějakou disharmonii, tak zasahuji. To stejné u dětí. Je i výhoda, že když na ně třeba „něco leze“, tak umím zasáhnout a nemoc se často ani nerozjede. A to byl vlastně můj původní motiv ke studiu TČM, umět hned reagovat na vznikající problém.

Jaký je v Olomouci zájem o TCM?

Zájem je veliký a těší mě, že se o celostní přístup ke zdraví aktivně zajímá i velká spousta mladých lidí. Jsou ke svému tělu daleko vnímavější a více nad souvislostmi přemýšlí než lidé starších ročníků, když byli v jejich věku.

Nedávno bylo otevřeno centrum s čínskými lékaři, jsou pro vás partnerem nebo konkurencí? Máte přece jen pár let v místě stabilizovanou pozici…

Toto centrum vítám s nadšením a beru jako partnera. Vnímám, že čínští lékaři mají jakýsi „šestý smysl“ pro vykonávání TČM, který nám Evropanům chybí. Takže určitě budu ráda těžší případy přeposílat tam. Vnímám to tak, že oni jdou hodně do hloubky co se samotné TČM týče a mě zase láká jít do hloubky z trošku jiného úhlu pohledu-hledat ty příčiny vzniků nerovnováhy v životě klienta, prozkoumávat jeho podvědomé a nevědomé obsahy, dostávat je do vědomí, aby jej tyto stíny už nemusely ovlivňovat a on tak žil v každodennosti harmoničtější žití i vztahy a nemuselo k disharmoniím/blokádám docházet.

Mám zkušenost, že když se spojí oba přístupy – práce s psyché a pomoc bylinami, tak je efekt synergicky úspěšnější než když se pracuje s jedním bez druhého.

Centrum bohužel ale zatím nezahájilo svoji činnost, protože čínští lékaři zůstali v Číně kvůli současným Covid-19 okolnostem.

Měla by být TCM zařazena do systému veřejné zdravotní péče?

Jednoznačně ano, vnímám TČM v mnoha oblastech jako efektivnější než klasické postupy a zajisté by na tom pacienti i zdravotní pojišťovny vydělali. Jen by musel být nastaven systém nějaké certifikace terapeutů, kteří by museli prokázat jistou úroveň znalostí a praxe, aby do tohoto systému mohli být zařazeni.

Bylo by přínosem povolit praxi čínských lékařů TCM u nás?

Určitě ano, jako komplementární péče by to bylo ideální.

Co byste odpověděla kritikům TCM, zejména z řad oficiálních představitelů zdravotnického systému, České lékařské komory, parlamentu a dalších?

Jednak bych je navedla, ať si vezmou příklad ze západních zemí, kde je medicína vyspělejší než u nás a TČM u nich už funguje jako komplementární péče hrazená z veřejného, či nadstandardního zdravotního pojištění. Dále WHO doporučuje všem členským státům zařadit TČM do systému veřejných léčebných metod. V neposlední řadě bych je vyzvala, ať si jdou TČM zkusit na vlastní kůži a udělají si názor sami a to hlavně u chronických obtíží, se kterými si neumí klasická medicína poradit.

Připravili jste portál, na kterém si zájemci mohou vyhledat terapeuty. Hlásí se vám sami? Máte kritéria zařazení do vašeho seznamu?

Prvotní databázi jsme vytvořili z veřejně dostupných informací na internetu, s tím, že kvůli GDPR jsme neuvedli telefon ani email, tyto informace si potom doplňují pod svůj profil až samotní terapeuti. Postupem času se začali i další terapeuti hlásit sami a rozšiřovat tak tuto databázi. Kritéria zatím žádné nemáme, mohou se zařadit do kategorie, ve které působí, nabízet svoje služby a podléhat hodnocení jejich klientů.

Jaké jsou reakce veřejnosti, je to praktická služba? Funguje Poradna účinně ke spokojenosti klientů?

Vzhledem k tomu, že tento portál jsme vytvořili s manželem jako soukromý hobby projekt a zatím jsme jej nijak nepropagovali, šíří se jen samospádem, tak je zájem veřejnosti velký a neustále roste. 

Autor: Jan Hovorka


www.tcmolomouc.cz

www.znamyterapeut.cz


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.tcmrevue.cz/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35