Radim Jakeš: „Západní medicína zachraňuje životy, východní zachraňuje zdraví.“

Získal dost zkušeností, aby z vlastní praxe dokázal porovnat a vyvažovat úspěšnost jednotlivých metod. Patří k lidem, kteří se rozhodli naplno věnovat studiu postupů, prostředků, technologií i přípravků, známým tisíce let. Nemá problém sdílet tyto znalosti s poznatky medicíny západní. Co je pro profesionalitu v této oblasti důležité, kdy začít s prevencí, kde a co studovat? Terapeut a praktik TCM Radim Jakeš:

Velká část praktiků začala s TCM po osobní zkušenosti – pomohla jim nebo někomu hodně blízkému se zdravotními problémy. Jak tomu bylo u vás?

Mě TCM zaujala po přečtení první knihy z pentalogie Vladimíra Anda. V té době jsem pracoval jako masér a trenér, chodil na různé doplňující semináře a snažil se najít odpovědi na zdravotní dotazy klientů. To, jak TCM vnímá fungování člověka, vztahy mezi orgány a propojení s okolním světem mě uchvátilo natolik, že jsem se rozhodl pro řádné studium.

Absolvoval jste různé studijní modely, semináře i kurzy. Co považujete za ideální, u nás dostupnou kombinaci vzdělání v oblasti metod TCM?

Začal jsem studiem akupunktury. Ale když se otevřel první ročník studia TCM, který zahrnoval všech pět pilířů TCM: akupunkturu, fytoterapii, dietetiku, masáže i cvičení, bylo rozhodnuto. V praxi jsem si potvrdil, že některé problémy řeší lépe akupunktura, jiné zase fytoterapie. Vše spojuje dietetika, která by měla být základem léčby. Čím více terapeut z TCM použije, tím lepších a rychlejších výsledků dosáhne.

Sám vyučujete, vedete kurzy. Na co se zaměřujete především?

Pro udržení zdraví je nejdůležitější to, jak se stravujeme, jak řešíme např. běžné nachlazení a také přiměřená fyzická aktivita. Rád učím kurzy čínské dietetiky a semináře, zaměřené na diagnostiku a léčbu běžných nemocí, se kterými se každý během roku setkává. Nejraději však mám praktický seminář o dýchání. 

Občas se objevují názory, že tisíciletí sbírané zkušenosti nejsou výhoda, ale naopak. Společnost byla zaostalá, výstupy pak vědecky nepodložené, šamanské či šarlatánské. Jak to vidíte vy? Má TCM v 21. století své místo?

Obrátím otázku. Při výjezdu jsou zdravotníci odkázaní na své vědomosti a postupy, kterými musí rychle odhadnout stav pacienta dříve, než se dostane pod diagnostické přístroje. Stejně tak je to i v TCM. Mnoho praktiků se uchyluje k různým diagnostickým přístrojům a namísto naučených diagnostických postupů spoléhají na informace na displeji. A pokud někdo považuje TCM za zaostalou, pak je to právě proto, že ji důkladně nestudoval. Díky moderním diagnostickým přístrojům se postupně potvrzuje to, co TCM objevila před staletími. Jen na základě pozorování, logiky a intuice. Ve 21. století budeme svědky mnoha překvapivých zjištění, která budou korelovat s informacemi, starými tisíce let.

Existuje hranice mezi tím, co se označuje jako medicína východní, a tím, co je medicína západní, Je to hranice geografická, metodologická, politologická?

Myslím si, že hranice si každý vytváří ve své hlavě. TCM není jen o léčbě zdravotních problémů. Je to hlavně úžasný systém, který nás učí, jak vnímat sebe a svět, kterého jsme součástí. Vše, co člověk vytvořil, kopíruje fungování lidského těla a je jedno, jestli toto vzniklo na západě, nebo východě. I společnost potřebuje ke svému fungování dělníky, policisty, armádu, úředníky… A pokud má někdo problém pochopit důležitost všech aspektů světa kolem nás, pak má tendenci hledat rozdíly a vytvářet hranice.

TCM a podobné metody zahrnují prevenci, včetně cvičení, úpravy stravy a podobně. Co preferujete vy?

Já nic nepreferuji. Všechno je důležité. Za 11 let praxe jsem se setkal s klienty, kteří byli zaměření jen na cvičení, jiní zase pouze na výživu. Jako sportovec vím, že pohyb bez stravy a řádné regenerace může spíše ublížit. Obráceně posedlost jídlem, ignorující další potřeby těla vede k ustrnutí mysli a objevení se nemoci. Raději dělat od každého kousek, než si ulítnout např. jen na stravě.

V jaké oblasti diagnóz máte nejvýraznější úspěchy?

Jsou to hlavně problémy gastrointestinální, laicky řečeno trávení a vylučování. A s tím spojená oblast, zahrnující autoimunitní choroby a neplodnost. Také hodně řeším dětské zdraví, což je pro každého rodiče to nejdůležitější. Největší radost mám z práce s klientem, který přijde s tím, že by si rád udělal jasno jak na tom je a co by měl dělat jinak. Jinými slovy, prevenci mám nejraději.

TCM byla vyřazena nedávno z oblasti zdravotní péče. Myslíte si, že by měly obě oblasti více sdílet zkušenosti, výsledky a postupy?

Jsme svědky vlivu lobbistických skupin na zdravotní péči. Zatímco na západ od nás, stejně jako na východě spolupráce moderní a tradiční medicíny funguje, u nás zatím vyhrává faktor peněz. Je to škoda. Pro mě je závěr klientova ošetřujícího lékaře, nebo specialisty důležitý. Když se medicíně věnujete dost dlouho, naučíte se číst i z výsledků laboratorních zpráv. Obráceně by to mělo také platit.

Doporučujete klientům spolupráci s lékaři?

Určitě. Máme výborné klasické lékaře i terapeuty TCM. Stejně tak je i mnoho těch, kteří to dělají jen pro peníze, nebo kvůli prestiži. Mám rčení: „Západní medicína zachraňuje životy, východní zase zdraví“. Fanatický odpor k moderní medicíně může být mnohdy fatální.

Zaměřujete se na fytoterapii. Dá se porovnat kvalita bylin evropských s východními?

Na kvalitu bylin má vliv mnoho faktorů. Například hořec, rostoucí u nás na horské louce ve společenství dalších rostlin bude mít více účinných látek, než kolega, vypěstovaný v Číně někde na poli. Kvalitu dále ovlivňuje doba sběru, způsob sušení, skladování atd. V čem má Asie prim, je množství druhů bylin, které u nás nenajdete. 

Co byste doplnil jako dobrou radu pro posílení imunity a kondice jak mladým, tak starším klientům?

Vyvážený a pestrý jídelníček, dostatek spánku a pravidelný pohyb. Pokud ani to nestačí, pak vhodné výživové doplňky. Ať již vitamínové, např. vit. D a C, tak zejména od podzimu do jara zařadit vitální houby. A také nevyhýbat se kontaktu s ostatními vrstevníky. Hysterie kolem koronaviru zasáhla zejména mladé, kteří potřebují trénovat svoji imunitu. Vyhýbání se kolektivu, přílišná hygiena, nebo zbytečné nošení roušek imunitu oslabuje a vede k rozvoji autoimunitních onemocnění. Bohužel, denně vídám mladé s rouškou na obličeji venku na ulici. Naše imunita patogeny potřebuje, trénuje se na nich. Jinak se jejich cvičnou střelnicí stane naše tělo.   

Věnujete se sportu. Prolíná se někde oblast TCM s tím, co můžeme označit za rekreační sportovní aktivity?

V TČM máme tzv. patero únav. Jedná se o nadměrné stání, chození, běhání, sezení a ležení. Když jsou tyto pozice těla rovnoměrně zastoupeny s ohledem k věku a ročnímu období, pak je Qi (energie) odpovídajících orgánů harmonická a vše funguje správně. Rekreační sportovní aktivity dorovnávají nadměrné sezení ve škole a v práci. Pokud chceme „navýšit“ Qi, kterou máme k dispozici, je třeba pěstovat sport na úrovni kondiční. Jak se říká: „Není důležité jen to, co do těla vchází, ale také to, co vychází“. A hned jsme u sportovních aktivit.

Kdo ze zahraničních odborníků vás zaujal, od koho se nejvíc učíte?

U mě jsou to dva. Giovanni Maciocia a Bob Flaws. Oba se věnují zejména fytoterapii, zdraví dětí, zdůrazňují prevenci a mají za sebou léta praxe. Oba jsou zodpovědní za to, že se mou oblíbenou četbou stala i moderní biochemie. Průběžně se k nim vracím a oba velmi obdivuji. 

Máte přehled, jaká je úroveň a systém péče metodami TCM v evropských zemích, třeba na Slovensku, v Polsku a Maďarsku?

Za doby studií jsem potkal mnoho slovenských terapeutů, takže vím, že na Slovensku je situace podobná jako u nás. Jak je to v ostatních postkomunistických státech, to vážně netuším. 

Myslíte si, že by stát měl vytvořit podmínky pro využití TCM například v nemocnicích, sociálních ústavech a podobných zařízeních?

Pokud chce medicínský systém nabídnout pacientům tu nejlepší péči, tak by určitě měl zajistit zařazení systému TCM do všech zmíněných institucí. Doplnil bych ještě školy. Systém TCM nás učí vnímat své tělo, jeho potřeby, první náznaky disharmonie a pokud nechceme, aby se z prevence stalo jen prázdné slovo, je třeba kout železo, dokud je žhavé. Přehlížet signály těla a spoléhat se na sekundární či terciální prevenci je chyba. Odběry, screeningy a ostatní „preventivní metody“ moderní medicíny jsou jako déšť po dvanácté. Jestli chceme, aby se naše populace ozdravěla, musíme začít co nejdříve. Ideálně už ve školce. Vždyť pojmy TCM jsou natolik lyrické, že je snáze pochopí dítě, než dospělý.

Autor: Jan Hovorka

www.korenyzdravi.cz
www.kurzyfreedivingu.cz
www.vivo-academy.cz


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.tcmrevue.cz/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35