Rozhovory

MUDr. Petr Černý: Číňané se především snaží spojit přístupy k západní a tradiční čínské medicíně

Náš Nadační fond na podporu TCM a alternativ začal zprostředkovávat studijní pobyty v předních čínských nemocnicích, pro lékaře i další aktivní specialisty, zájemce o TCM. MUDr. Petr Černý, soukromý lékař a majitel interního ambulantního centra v Praze na Smíchově, přijel s čerstvými zkušenostmi a zážitky ze Šanghaje. Jako našeho prvního „frekventanta“ jsme se ho na

MUDr. Ladislav Fildán:  Akupunktura je u nás používána lékaři už víc než 50 let – a bez problémů

Předseda České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP MUDr. Ladislav Fildán by měl být zřejmě častěji dotazován a zván do diskuzí a na odborná fóra, už s přihlédnutím, že se stará přes dvacet let o jediný subjekt, který je řekněme oprávněn v našem historicky rigidním systému zdravotnictví, a jeho cechovní správy, akupunkturu jako metodu TCM využít

Romana Entlerová: Jako terapeutka vždy respektuji primární roli klasické zdravotní péče

Terapeutka TCM Romana Entlerová působí ve vlastním centru TCM Benešov. Patří k osobnostem, kvůli nimž si celý obor zaslouží rozvážný a objektivní přístup – a hlavně rychlé dorovnání podmínek pro praxi. Vystudovala soukromý institut, provozuje terapii, má výsledky. Na začátku studia  nikdo neměl tušení, že se vlastně octne ve vzduchoprázdnu. Průběžně se stále vzdělává a

Profesor Ivo Telec: Certifikace, definice, edukace, zákony… Odborný vhled do situace v TCM (Dokončení článku)

Pro velký zájem publikujeme i zde na webu celý článek profesora Ivo Telce, který shrnuje situaci a popisuje právní prostředí, ve které se TCM, a samozřejmě hlavně ti, kteří se rozhodli studovat a provozovat metody v rámci nabídky občanům, aktuálně nacházejí. V tištěné podobě najdete i další materiály v novém magazínu HOSPITALin. Jedno je jisté:

Rektor Univerzity Hradec Králové profesor Prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.: Studium TCM by mělo spadat do zdravotnických oborů

Nedávná novela zákona 96/2004
Sb. naznačila možné cesty, jak řešit profesionály v poskytování zdravotní péče metodami a technologiemi Tradiční čínské medicíny (TCM). Nově ustavené profese (Specialista TCM, resp. Terapeut TCM) jsou nelékařské. Ale hlavně, předpokládají studium oboru, který v rámci vysokého školství ještě nikdo neučí a neučil, ani na lékařských fakultách. Obor sám není ještě formálně

Profesor JUDr. Ivo Telec, CSc.: Certifikace, definice, edukace, zákony… Odborný vhled do aktuální situace ve zdravotnictví a TCM

Jedno je jisté: Pokud není v praxi  a fungování TCM ve zdravotnickém systému jasno, musí se začít vyjasňovat. Každá profese má nějaké regule. Zdravotnictví je obzvlášť citlivé na neprofesionalitu, nemluvě o nedoucích, amatérech, šarlatánech a sektářích duchovně ozdravného charakteru. Takže bychom měli sezvat ke kulatému stolu odborníky – legislativce, lékaře, fyzioterapeuty, vědce, právníky, sinology, překladatele

Dr. Gong Fayu: Čínská verze chiropraxe aneb Metoda léčby jako nehmotná kulturní památka

Specializovanou metodou se doktor Gong Fayu zabývá na vysoké úrovni. Podle našich postupů je velmi blízká chiropraxi. Souhrnně jeho metodu nazveme skeletální terapie. Gong Fayu je v současné době ředitelem Institutu pro šíření skeletální terapie v oblasti Dashui a funkci odpovědné osoby Základny pro předávání dědictví v rámci Výzkumného ústavu velké rozvojové oblasti nehmotného kulturního dědictví

TCM, Indie a jóga. Dr. Anjal Swami propojuje akupresuru s jógou

Metody TCM jsou u nás vlivnými papaláši z oblasti zdravotnictví označovány za šarlatánství, středověk a v nejjemnějším případě placebo. Možná by stačilo seznámit se hlouběji s fungováním nejmodernějších nemocnic v Číně, Šanghaji, a mnoha vědeckých centrech, která se výzkumem a aplikací metod a technologií TCM po celém světě zabývají. Jistě, metody mají své varianty, alternativy

Doktor Wang Tien: TCM je jeden z pokladů čínské kultury a může prospět celému světu

V rámci Beijing Hospital of TCM působí také Research Institute of TCM, ústav, který se zabývá výzkumem a rozvojem metod i technologií, využitím nejmodernější počítačové techniky, zdokonalování praxe a v neposlední řadě výukou. Už zhruba tři desítky let sem jezdí studenti z celého světa na několikatýdenní kurzy. Poznají základy teorie, v praktických lekcích se seznámí

Profesor Li Quiangou, Beijing Hospital of TCM: „Měli bychom v nejširší míře přijmout a vstřebat výhody západní medicíny a maximálně tak zpřístupnit TCM.“

Profesor Li Qiangou  je významou osobností v oblasti TCM jak odborně, tak řekněme organizátorsky. Vedl pekingskou Nemocnici TCM Beijing Hospital of Traditional Chinese Medicine), největší v hlavním městě, studentům přednáší o národním zdravotním systému a podmínkách zdravotní péče technologiemi a metodami TCM. U nás by byl zřejmě zdvořile považován za nestora, či lépe doyena oboru.