MUDr. Míla Dubová: TCM a moje zkušenosti? Chci nabídnout pacientovi tu nejlepší terapeutickou cestu. 

Mladí lékaři objevují čím dál častěji v méně známých metodách (včetně TCM) a jejich sdílení možnosti, jak pacientům prospět víc, než se naučili ve škole. Vždy jde o doplnění, obohacení, rozšíření komplexní péče, kdy synergicky působí ověřené postupy. I ve specializovaných oborech je možné aplikovat akupunkturu, a účinky podpořit dalšími metodami. Skvělé zkušenosti s TCM má oční lékařka MUDr. Míla Dubová:

Jste lékařka, vystudovaná v ČR, s průběžnou praxí. Jak vnímáte možnosti a metody TCM, jako nekompatibilní, samostatný fenomén, nebo možný doplněk standardní, konzervativní nebo západní medicíny?

Metody TCM bych rozhodně nenazvala jako nekompatibilní. Je to odlišný systém nahlížení na pacientovo zdraví, který hledá především kořen problému a nejde zde jen o likvidaci následků. Jedním z důvodů, proč jsem se rozhodla si své lékařské vzdělání doplnit ještě o metody TCM byly právě ty situace, kdy mi docházely odpovědi na otázky mých pacientů: „Proč se mi to děje? Proč léčba nezabírá?“ Vnímám jako nedostačující jak z pohledu lékaře, tak z pohledu pacienta odpovědět na opravdu takto zásadní otázku strohým „Prostě to tak je.“ A právě v těchto případech, kde bych jako „standardní západní lékař“ odpověděla právě takto, mi mnohdy přinesla TCM jiný náhled na celou situaci a ty odpovědi jsem pro pacienty (i sebe) měla. Dále již nechávám na nich, zda se rozhodnou jít do léčby alternativní nebo zda zůstanou pouze na klasické léčbě. Takže z mého pohledu a mé vlastní praxe je čínská medicína, samozřejmě s ohledem na konkrétní diagnózu, vhodným doplňkem léčby západní, kdy k ní ale sahám vždy až po řádném standardním vyšetření pacienta.

 

Jste odbornice na oční lékařství. Je to řekněme jemná disciplína, můžete metodami TCM pacientům léčbu nějak podpořit? Máte konkrétní zajímavý případ, kdy TCM byla zásadní pomocí?

Ano, i v očním lékařství je celá řada diagnóz, kdy lze pomocí TCM pacientům výrazně ulevit od jejich stesků. Jsou diagnózy, kde se jedná o vyložený whow efekt, v jiných případech zůstáváme v nejhorším případě na stejném bodě. Každá mince má dvě strany. Ale je vždy velmi potěšující, pokud se podaří pacientovi pomoci od chronických obtíží nebo i ročního užívání kortikoidů a stabilizovat jeho zdravotní stav tak, že tyto léky již nepotřebuje. V neposlední řadě to uleví i lékaři, který si pacienta zve stále dokola, ví, že vystřílel již dávno veškerou munici a nemá co dalšího nabídnout, přes to stav pacienta zůstává neuspokojivý.

 

Jsou diagnózy, na které aplikujete jenom TCM?

Ano, pokud jsou pacienti řádně vyšetřeni a jejich léčba je z pohledu medicínského čistě jen symptomatická – a většinou málokdy někam spolehlivě vede, pak se přikláním (pokud pacient souhlasí) pouze k metodám čínské medicíny. Takovou diagnozou může být například syndrom suchého oka, který se v současné době stává civilizačním onemocněním a spektrum takto postižených pacientů je opravdu široké.

 

Kde jste TCM studovala? Hledáte průběžně další informace, existuje nabídka kurzů pro lékaře a podobně?

TCM jsem studovala na  Institutu tradiční čínské medicíny a vzdělání se snažím si průběžně doplňovat, ale kloubit dohromady dva opravdu široké obory, čímž myslím jednak oftalmologii a jednak TCM je náročné z mnoha důvodů a v současné době si zvyšuji kvalifikaci hlavně v rámci oftalmologie. Co se týče nabídky kurzů TCM, tak jsou, ale cíleně pro lékaře – akupunkturisty je to portfolio zatím minimální.

Co byste doporučila zákonodárcům, kteří rozhodují o vyřazení TCM ze zdravotní péče?

Rozumím jejich snaze vyselektovat ze zdravotní péče en bloc všechny „alternativy“, pod které by se dalo skrýt leccos a vynalézavá česká povaha by si interpretaci vždy překroutila ke svým potřebám. Ale zrovna co se týče metod TCM mi to přijde jako zbytečný hon na čarodějnice. Nechápu, proč lékařům zakazovat něco, co do současné doby stále funguje v rámci postgraduálního vzdělávání – a myslím tím kurz Akupunktury v rámci IPVZ. Pokud je to tedy takové šarlatánství, proč se nadále vyučuje? A člověk, který kurz absolvuje za skutečně nemalé peníze, toto pak nesmí vykonávat? Argument, že v Česku působí příliš mnoho poskytovatelů čínské medicíny a není možné jednoznačně ověřit jejich vzdělání mi přijde jako směsný – proč by lékař měl být v tomto ohledu nevěrohodný? Přijde mi to degradující, aby člověk si neustále doplňoval vzdělání a vlastně pak ani nabyté znalosti nesmí praktikovat.

Máte informace, jak je TCM využívána v zahraničí, v kombinaci s klasickou medicínou, nejen ve vaší specializaci?

Částečně informace mám, mnoho mých kolegů pracuje jako lékaři v Německu či ve Švýcarsku, ty systémy zdravotní péče tam mají jinou hierarchii, než u nás, ale ani v jedné ze dvou zmíněných zemí není TCM zakázána, v rámci připojištění spadá částečně i do úhrady pojišťoven.

 

Argumenty ČLK většinou staví na tom, že pokud konstatujeme léčebný efekt, pak jde o placebo. Jaká je vaše zkušenost?

S tímto nesouhlasím a sama se v současné době snažím vybudovat soubor pacientů, na němž bychom účinek TCM mohli demonstrovat v rámci objektivních vyšetřeních západní medicíny. Jaký bude výsledek se nechám ráda překvapit i já. Ale napadá mě tím další argument, kterým se ČLK ráda ohání a sice to, že si metody čínské medicíny musí pacient hradit. Ano, to musí. Na druhou stranu, když se vrátím zpět třeba již ke zmiňovanému syndromu suchého oka, kde pacientům doporučujeme povětšinou pouze jen umělé slzy, které jsou kompletně OTC produkty, což znaměná, že si je pacienti v plné výši hradí sami a cena těch nejdražších se pohybuje kolem 400,- Kč (a vydrží zhruba týden), tak to v pořádku je?

 

Podílela byste se na studii nebo projektu, který by generoval dostatečný základ pro relevantní Evidence Base Study, konkrétně třeba ve vašem oboru?

Určitě ano, sama se v tomhle ohledu snažím být aktivní, byť zatím v minimálním rozsahu, protože si vše zařizuji sama a ne vždy mám tolik volné kapacity, kolik bych si přála mít.

 

Jak vnímáte pojem léčitelství? Nemělo by se zacházení s lidským zdravím ze strany nelékařů, formou poskytování služeb osobami bez zdravotní kvalifikace, prostě výrazně omezit?

Hodně mých pacientů nabývá dojmu, že když jsem nějakým způsobem alternativní, mám automaticky přehled o tom, co umí např. homeopatie nebo bylinkářství, případně další různé více či méně bizarní metody, které se mnohdy za pojmem léčitelství mohou skrývat. Vyvracím jim to, k pojmu léčitelství jsem sama svým způsobem ostentativní, protože jak říkám – skryje se do něj leccos a nezřídka se jedná o podvod. A co se týče poskytování služeb spjatých s léčením od osob bez zdravotní kvalifikace, tady by určitá míra regulace byla určitě vhodná. Jednak z důvodu, aby senátoři nemohli použít argument o netransparentnosti vzdělání a jednak i laická veřejnost se pak může lépe orientovat v tom, kdo má jaké vzdělání a co od něj může případně očekávat. Nemuseli by se rozhodovat jen na základě slovního hodnocení svého okolí, kteřé se pro daný způsob léčení nadchlo nebo v něm má vlastní osobní (finanční) zájem.

 

Jak byste si představila vaši ideální pozici třeba za 5 let – vedla byste oční kliniku s lékaři s Číny, Koreje, Japonska, Kalifornie, kteří by aplikovali metody TCM a dalších kulturních nebo národnostních modelů? Nebo byste se dohadovala o úhradové vyhlášce a placebu…

Nejsem typ, co by potřeboval zastávat vedoucí posty a musel budovat  kliniky, stačilo by mi, kdybych mohla mít prostor pro to dělat svou práci jak nejlépe umím a nemuset složitě řešit, které kódy mi pojišťovna v daném měsíci či roce neproplatí a že když si pozvu pacienta na několikátou kontrolu v řadě, kterou on potřebuje, budu ji dělat zadarmo nebo hradit ze své kapsy. Bylo by též fajn smět pacientovi nabídnout tu nejlepší terapeutickou cestu, která ho zohledňuje jako lidskou bytost, jako celek a snaží se nahlížet na jeho potíže v souvislostech. To mi zatím náš model klasického zdravotnictví neumožňuje a to je taková moje vize „ideálního stavu“.

https://www.bodysolutionclinic.cz/

https://www.facebook.com/bodysolutionclinic/

 

Jan Hovorka


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.tcmrevue.cz/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35