Dr. Med. Guan Xin, PhD v Infocentru TCM Praha: TCM může i českým pacientům významně pomáhat

 Dr. Med. Guan Xin, PhD je jediným lékařem u nás, který může v rámci poskytování zdravotní péče aplikovat metody TCM. Jednak díky oficiálnímu vzdělání a dlouholeté praxi, a především proto, že jako vedoucí lékař projektu Kliniky TCM ve FN Hradec Králové má vládní výjimku. Téměř tři roky ambulantního provozu mohou ukazovat první údaje, jaký efekt má TCM jako doplněk nebo samostatný přístup k péči o pacienta. Souběžně je každý vyšetřen ještě standardními metodami lélařem českým, a proto lze výsledky porovnávat. To sice ještě nestačí jako argument pro rigidní lékařskou obec, TCM zatím odmítající, tisíce pacientů, kterým TCM v tomto zařízení pomohla, to hodnotí však kladně. Dr. Guan Xin nám odpověděl na několik otázek. Pokud chcete vědět víc, máte ještě možnost přijít zítra (18.8.2018 od 11.00) do Infocentra TCM Praha, Opletalova 19, Praha 1, nebo se přihlásit na další přednášky, které pořádá Nadační fond na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ (nfptcma@tcmrevue.cz). O podzimních víkendech bude přednášet právě Dr. Guan Xin.

TCM je u nás v tomto období velmi diskutovaným tématem. Jste šéfem jediného oficiálního projektu v ČR,  samostatné Kliniky TCM. Můžete krátce vysvětlit, co je cílem jak tohoto projektu, tak mezivládní spolupráce ČL a ČR?

Účel a cíl projektu TCM v ČR se nezměnily. Je jím nadále nabídka a poskytnutí možností čínské medicíny pro zdraví českých pacientů. Stejně tak chceme nadále posilovat výměnu v oblasti medicíny a kultury mezi oběma zeměmi.

“中国捷克中医中心”这个项目的宗旨和目标一直没有变,那就是为捷克患者的健康提供中医的帮助,加强两国之间医疗和文化领域的交流。

Jak funguje zdravotní péče v ČLR? Je založena převážně na TCM?

Pro systém zdravotní péče v Číně je stejně důležitá jak západní, tak čínská medicína. Rozvoji národní medicíny přikládá čínská vláda velkou důležitost.

中国的医疗卫生体系是中西医并重的,国家政府非常重视中医的发展。

Můžete popsat diagnózy a případy, ve kterých jsou metody TCM zaručeně efektivní? Jako primární způsob péče i jako doplněk medicíny západní.

TCM statisíce let vychází z ověřených léčebných účinků. Je naprosto spolehlivá a účinná. Samozřejmě nelze na to pohlížet tak, že TCM nebo západní medicína dokáží vyřešit všechny problémy. Existuje však předpoklad vysoce pravděpodobného úspěchu. Počet ambulatntních pacietů našeho zařízení ve FN Hradec Králové a jejich úspěšná léčba dokazují, že lékaři a praktici TCM mohou do jisté míry i českým pacientům významně pomoci.

TCM a západní medicína jsou dva zcela odlišné diagnostické a léčebné systémy, z nichž každý má své vlastní výhody a vlastnosti. O ničem nemůžeme říct, že je to jen dobré nebo jen špatné, klíčem je, že v závislosti na situaci a fázi onemocnění nebo problému se můžeme zaměřit na výběr, a rozhodnout se buď pro TCM nebo metody západní medicíny.

中医几千年来靠的就是确凿的临床疗效,绝对是可靠有效的。当然,不管中医还是西医,都不能解决所有的问题,都有一个有效的概率问题。我们在捷克FNHK2万多人次的门诊量证明中医的的确确是能一定程度上帮助捷克患者的。

中西医是两套完全不同的诊断和治疗体系,各有各的优势和特点,不存在谁好谁差,关键是根据不同的情况和阶段,我们可以侧重选择中医或者西医。

Jaký je poměr TCM k západní medicíně v čínských nemocnicích? Jsou nemocnice TCM založeny jen na historických zkušenostech a metodách, nebo používají vědecké postupy a procesy?

Nemám přesné údaje a konkrétní čísla o tomto poměru. V Číně existuje mnoho nemocnic pro TCM. Například v provincii Guandong počet provičních převyšuje počet těch, které se zaměřují na medicínu západní. Nicméně každá velká nemocnice v Číně má oddělení TCM.

Diagnostický a léčebný systém TCM vznikl před mnoha tisíci lety. V té době se lidské tělo a jeho temperament lišily od současných, ale zásadní rozdíl to v podstatě nebyl. Například situace popsaná v předmluvě ke knize Pojednání o nemocech vnitřních je téměř stejná jako v současnosti. Proto může být TCM stále účinná a základní principy její teorie zůstávají nezměněny. Samozřejmě, že čínská medicína může především plně kompenzovat potřeby léčby v oblastech, kam čínští lékaři nedosáhnou, prostřednictvím využití moderních technologií a nástrojů. Když chce lékař lépe slyšet, použije stetoskop. A také samozřejmě čínská medicína už od starověku přikládá velký význam operacím. Dobrým příkaldem je doktor Han za dynastie Hua Wei, i když technologie byla tehdy přirozeně omezená a mnoho operací nebylo možné ideálně dokončit.

具体比例我没有数据。在中国有很多中医的大型医院,例如在广东省,省中医院的规模超过了西医医院。几乎每家大的西医医院都有中医部门。

中医的诊断和治疗体系发源于几千年前,那个时候的人体及其性情和现在的人比较,有不同的地方,但没有本质上的区别。例如《伤寒论》序言里面描述的情形和现在几乎一样。因此中医可以依然有效,其理论的基本原则依然不变。当然,中医完全可以借助现代科技的手段,去弥补中医医生的感官不能达到的领域。例如望闻问切,完全可以借助听诊器,增加医生的听觉能力;再例如,中医自古就很重视外科手术,汉代的神医华佗就是很好的例证,只不过限于当时的科技,很多手术不能完成。

Existují Evidence Based Studies, podporující a vysvětlující výsledky TCM, které by bylo možné nabídnout k překladu například pro lékaře v ČR?

Vzhledem k tomu, že se jedná o odlišný přístup, životní styl i nemoci, TCM zdůrazňuje indvidualizovanou léčbu, staví tedy spíš na klinickém úspěchu a zkušenosti každého jednotlivého pacienta. Tzv. důkazy výzkumu medicíny, ověřené na vědeckém základě,  zdůrazňují přísnou kontrolu dopadových faktorů, což je pro TCM poněkud nespravedlivé a oslabuje to největší výhodu TCM. Přesto existuje a přibývá mnoho studií TCM, jako je například nedávná v New Englad Journal – „Tai CHi a posturální stabilita u pacientů s Parkinsonovou chorobou“ (N Engl Med 2012, 66: 511-9). Stále je mnoho co objevovat.

因为每个人的体质、生活方式和疾病阶段都不一样,中医比较强调个体化治疗,因此中医更多是临床的成功案例和每个患者切身的体会。循证医学研究强调严格控制影响因子,这对中医是不公平的,把中医的最大优势给削弱了。即便这样,仍然还是有不少中医的研究,比如新英格兰杂志上的这项研究,《Tai Chi and Postural Stability in Patients with Parkinson’s Disease》N Engl J Med 2012;366:511-9.  其实这样的研究还有很多。

Autor: Jan Hovorka

 

 

 

 

 


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.tcmrevue.cz/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35