Rozhovory

MUDr. Richard Pabišta: Dostupnost a péče TCM v nemocnicích? Ano. Ale jako doplněk, musíme léčit lege artis, to je dle zásad lékařské vědy.

MUDr. Richard Pabišta je primářem urologického oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. Je špičkový odborník, takřka veškerý čas, invenci a energii věnuje své profesi. K ní patří především práce na operačním sále a urologické ambulanci. V poslední době uplatňuje při své práci i některé získané znalosti z oboru Tradiční čínské medicíny (TCM).   Proč? Cítil

Guosheng Shang, Beijing Tong Ren Tang: V Budapešti o TCM jednali s námi i ministři zemí SVE

Nedávný summit ministrů zdravotnictví v Budapešti ve formátu 16+1 se zabýval také možnostmi implementace TCM v zemích Střední a Východní Evropy. Je to téma poněkud složité, rozdílnost legislativy, úroveň odborné i laické informovanosti není všude stejná. Asociace 16+1 teprve ladí komunikační platformu. Proto je skvělé, že se na podobných akcích scházejí především odborníci. Kromě ministrů

Dr. Yan WU, terapeutka TCM: Češi už mají zkušenost z léčby bylinkami

Metody Tradiční čínské medicíny (TCM) si mohou na mnoha místech republiky oficiálně vyzkoušet už tisíce pacientů. Zájemcům může sloužit (a lékařům jako příklad) Česko-čínské centrum TCM, které funguje už téměř dva roky v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové. Prokazuje zajímavé výsledky. Jeho kapacita je samozřejmě omezená, pohybuje se řádově v jednotkách tisíc klientů. Proto je

Eva Joachimová: Cestou starých Mistrů? Nikoli návrat, ale pokračování cesty

Často zmiňujeme kontinuitu a historickou etapu TCM v řádu tisíciletí, a toto konstatování je, přísně vzato, občas dvojsečné. Odpůrci metod TCM poukazují na vědecký vývoj v protikladu se středověkým tmářstvím, u některých praktiků je zjevný akcent na určité mystično, filozofické propojení a prostorové vnímání prolnutí bytosti s univerzem moc složité – pro běžného pacienta určitě,

MUDr. Ladislav Fildán: Akupunktura je lékařskou veřejností poměrně dobře přijímána

V oblasti poskytování péče metodami TCM u nás ještě zdaleka není konec šarvátkám a debatám. Zhusta se řeší neřešitelné, srovnává nesrovnatelné. My se snažíme dát slovo všem odborníkům, kteří jsou kompetentní k problematice se vyjadřovat. Cílem je konsenzus. Souhra všech, kdo mají na to vstoupit do děje (to nejsou všichni, kdo se tak tváří!). Role

MUDr. Michal Strnad: „Můžeme nalézt řadu paralel mezi západní a východní medicínou… Jen je potřeba si ujasnit pojmy.“

Pokud hovoříme s lidmi, kteří se hluboce a seriózně zabývají TCM, hlavně (ale nejenom) akupunkturou, často dříve či později padne jméno MUDr. Michal Strnad. Jeden z prvních lékařů, kteří se akupunkturou, a později dalšími metodami, zabývali, má respekt nejen u špiček oboru a pacientů. Řadu dnešních odborníků a terapeutů učil, jiní čerpali z jeho znalostí

Zdeňka Batíková: Mám krásnou práci a úspěch je mi odměnou

Náš projekt tcmrevue.cz nabízí už téměř rok jedinečnou a otevřenou platformu k diskuzi a debatě. Máme nezastupitelnou mediátorskou roli a vážíme si toho. O praxi TCM, podmínkách a postavení terapeutů se povede ještě dlouho řeč. Proto se věnujeme hlavně lidem, kteří pro obor dokáží něco aktivně udělat. A disciplíny jsou různé – od právníků, opatrných

Prof. Roman Prymula: TCM je nosným projektem v oblasti spolupráce

Před pár dny skončil summit v Číně, rozvíjející mj. projekt OBOR (One Belt One Road), který také známe pod označením Nová hedvábná stezka. V delegaci, doprovázející prezidenta Miloše Zemana, byl i náměstek ministra zdravotnictví, prof. Roman Prymula. Summit v Číně se věnoval i spolupráci ve zdravotnictví, byla tam s prezidentem republiky i delegace jak expertů,

MUDr. Tomáš Lebenhart: Je mnoho zemí, kde běžně funguje nechemická medicína

MUDr. Tomáš Lebenhart je lékař, vystudovaný a zkušený, prošel desítkami let praxe. Studium jiných metod a teorií, než které přednášeli profesoři a lékaři Karlovy univerzity, mu otevřelo prostory k jinému uvažování a přístupu k pacientům. Jeho názory jsou možná radikální, jistě neobvyklé, určitě rázné a sdělení nekompromisní. Pokud však neotevřeme dialog ani s odborníky vzdělanými,

Ondřej Zdráhal: „Čínským kuchařům nechybí umělecká tvořivost!“

Je čím dál víc lidí, které Čína přitahuje. Historie, krajina, umění, kultura, lidé, duchovní směry, turistické zážitky všeho druhu. Je na každém, co si vybere. Podstatné je, pro ty, kteří mají zájem dlouhodobější, Čínu poznat. Dnes už nejde o tajemnou Říši Středu, kam se přes Velkou zeď nedostanete, naopak. Řada cestovních kanceláří i průvodců vám