Rozhovory

Dr. Gong Fayu: Čínská verze chiropraxe aneb Metoda léčby jako nehmotná kulturní památka

Specializovanou metodou se doktor Gong Fayu zabývá na vysoké úrovni. Podle našich postupů je velmi blízká chiropraxi. Souhrnně jeho metodu nazveme skeletální terapie. Gong Fayu je v současné době ředitelem Institutu pro šíření skeletální terapie v oblasti Dashui a funkci odpovědné osoby Základny pro předávání dědictví v rámci Výzkumného ústavu velké rozvojové oblasti nehmotného kulturního dědictví

TCM, Indie a jóga. Dr. Anjal Swami propojuje akupresuru s jógou

Metody TCM jsou u nás vlivnými papaláši z oblasti zdravotnictví označovány za šarlatánství, středověk a v nejjemnějším případě placebo. Možná by stačilo seznámit se hlouběji s fungováním nejmodernějších nemocnic v Číně, Šanghaji, a mnoha vědeckých centrech, která se výzkumem a aplikací metod a technologií TCM po celém světě zabývají. Jistě, metody mají své varianty, alternativy

Doktor Wang Tien: TCM je jeden z pokladů čínské kultury a může prospět celému světu

V rámci Beijing Hospital of TCM působí také Research Institute of TCM, ústav, který se zabývá výzkumem a rozvojem metod i technologií, využitím nejmodernější počítačové techniky, zdokonalování praxe a v neposlední řadě výukou. Už zhruba tři desítky let sem jezdí studenti z celého světa na několikatýdenní kurzy. Poznají základy teorie, v praktických lekcích se seznámí

Profesor Li Quiangou, Beijing Hospital of TCM: „Měli bychom v nejširší míře přijmout a vstřebat výhody západní medicíny a maximálně tak zpřístupnit TCM.“

Profesor Li Qiangou  je významou osobností v oblasti TCM jak odborně, tak řekněme organizátorsky. Vedl pekingskou Nemocnici TCM Beijing Hospital of Traditional Chinese Medicine), největší v hlavním městě, studentům přednáší o národním zdravotním systému a podmínkách zdravotní péče technologiemi a metodami TCM. U nás by byl zřejmě zdvořile považován za nestora, či lépe doyena oboru.

MUDr. Karolína Bílková: Proč jsem začala s TCM? Nechtělo se mi věřit, že by bylo tolik hypochondrů! 

Může mít propojení naší (západní) medicíny s TCM nějaký ideální příklad? Kde by v jeho základu bylo kvalitní a uznávané studium, úspěšná snaha naučit se víc, umění léčit jinak a účinněji pomáhat, integrálně využít znalosti a metody… Jistě bychom jich pár našli, ale rozhodně k nim patří doktorka medicíny, kterou vám představíme dnes. Je to 

Ing. Miloš Vymazal, praktik TCM: Víra pacienta v uzdravení je rozhodující faktor

Metody TCM jsou zajímavé a přitažlivé pro různé typy lidí. Zkoumají je nejen lékaři, neutíkají se k nim jenom pacienti. Mají v sobě část praktickou – pomoci sobě nebo druhým v případě zdravotního problému, ale i řekněme duchovní. Za tou se někdy skrývá nejistota či pocit marnosti v hledání, někdy posílení snah proniknout k podstatě.

Praktik TCM Ing. Pavel Fukala: Exaktní přístup je správný, sám o sobě však nestačí.

Pavel Fukala se rozhodl studovat a praktikovat TCM, ač je původně metalurg. Má ale ke kovům trochu blíž, a i to je důvod, proč se naplno věnuje studiu TCM. V naší galerii reprezentuje skupinu lidí, kteří se pokorně věnují oboru, ač medicínu nestudovali (a taky mají silnou osobní zkušenost). Po určitou hranici je to samozřejmě

MUDr. Petr Černý: “Pokud máme  možnost nabídnout účinnou, bezpečnou a ekonomicky dostupnou metodu, nevidím důvod, proč ji nevyužít.”

Sledujeme-li uplatňování metod TCM v naší současné léčebné péči, tak jednoznačně přesvědčivé výsledky mohou poskytovat soukromá lékařská centra. Stále častěji nabízejí přinejmenším doplňkovou péči konkrétních diagnóz. Splňují základní podmínky z hlediska legislativy i vzdělání lékařů. A navíc – lékaři zpravidla mají zkušenost s metodami TCM již dlouholetou a kvalitní, především samozřejmě s akupunkturou. To potvrzuje

MUDr. Petra Uríková: Ráda pacienty učím, jak si mohou pomoci sami

Pro poznání TCM jsou pro nás důležité osobní příběhy. V Číně je praktik a lékař samozřejmým profesionálem a pomocníkem. Nikoli však u nás. Kdo se rozhodl studovat metody, zodpovědně a s pokorou, a přidá k tomu vlastní úsilí, soustředění a propracování určité oblasti péče, zaslouží úctu. Někdy nás zarazí, proč si tento člověk vybral právě

MUDr. Dagmar Komárková: Jakákoli metoda, která vede ke zlepšení stavu pacienta, je vítaná

Proces, kterým u nás nyní TCM prochází, potřebuje osobnosti. Výsledky práce jsou jednoznačná argumentace, pokud ve člověku prolne vše, co je jednoznačné, hodnotné, ověřitelné, uvěřitelné, pozitivní a dobré, je to víc než mávání paragrafy. Ideální model osobnosti? Asi absolvent lékařské fakulty, s atestací, studiem či stáží ideálně na některé univerzitě v Číně, a taky (!)