Rozhovory

Erika Peprná: My, namyšlené děti laskavé matky Přírody

V oblasti „umění léčit“ najdeme zajímavé, ba podivuhodné lidi. Dávají ze sebe víc, než my běžně zvládáme, vnímají a studují to, co my ani nezaznamenáme, zvládnou to tlumočit a transformovat, a především – nabídnout k použití těm, kdo to potřebují. Mluvíme o sdílení znalostí, informací a dovedností, týkajícíh se terapeutických, léčebných metod a technik. JUDr.

Senátorka Daniela Filipiová: Fakta dokazují, že léčba TCM funguje. Lékaři by to neměli popírat

Nejlepší argument je osobní zkušenost. Senátorka Daniela Filipiová před mnoha lety závažně onemocněla. Neurologické problémy dlouho přetrvávaly, až jí pomohla akupunktura. Podobných případů najdeme statisíce. Pacienti sami hledají pomoc, a je dobře, když jim ji vyškolení, vzdělaní a kompetentní terapeuti, především lékaři, umí poskytnout. Hledat, jak ano, je jistě lepší, než ne. Senátoři právě podpořili

TCM: Stručná zpráva o Světové federaci společností čínské medicíny (a snad i brzo sdílených zkušenostech)

TCM: Stručná zpráva o Světové federaci společností čínské medicíny (a snad i brzo sdílených zkušenostech) Zkušenost lidského rodu, lokální endemit nebo globální bonus? I to je součást přemýšlení nad TCM. Některé poznatky nebo účinky jsou asi nepřenosné, nebo je nutné je přizpůsobit místním parametrům. Samozřejmě. Herbální produkt bude mít asi jiné kvality, dozraje-li v podhůří

Terapeut TCM Milan Peterka: S lidmi se musí mluvit, to je základ všeho

V každé profesi je nejlepší ten, kdo pro ni plane, neustává v sebezdokonalování, studiu, poznávání. Platí to i pro praktiky TCM. Mezi výrazné osobnostmi, a hodně vytížené terapeuty, patří i Milan Peterka. Jaký je jeho příběh? Muž, trvale a pevně, rozvážně jdoucí za svým cílem (narozen ostatně podle čínského zvěrokruhu ve znamení koně) vystudoval obor

MUDr. Petr Černý: Číňané se především snaží spojit přístupy k západní a tradiční čínské medicíně

Náš Nadační fond na podporu TCM a alternativ začal zprostředkovávat studijní pobyty v předních čínských nemocnicích, pro lékaře i další aktivní specialisty, zájemce o TCM. MUDr. Petr Černý, soukromý lékař a majitel interního ambulantního centra v Praze na Smíchově, přijel s čerstvými zkušenostmi a zážitky ze Šanghaje. Jako našeho prvního „frekventanta“ jsme se ho na

MUDr. Ladislav Fildán:  Akupunktura je u nás používána lékaři už víc než 50 let – a bez problémů

Předseda České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP MUDr. Ladislav Fildán by měl být zřejmě častěji dotazován a zván do diskuzí a na odborná fóra, už s přihlédnutím, že se stará přes dvacet let o jediný subjekt, který je řekněme oprávněn v našem historicky rigidním systému zdravotnictví, a jeho cechovní správy, akupunkturu jako metodu TCM využít

Romana Entlerová: Jako terapeutka vždy respektuji primární roli klasické zdravotní péče

Terapeutka TCM Romana Entlerová působí ve vlastním centru TCM Benešov. Patří k osobnostem, kvůli nimž si celý obor zaslouží rozvážný a objektivní přístup – a hlavně rychlé dorovnání podmínek pro praxi. Vystudovala soukromý institut, provozuje terapii, má výsledky. Na začátku studia  nikdo neměl tušení, že se vlastně octne ve vzduchoprázdnu. Průběžně se stále vzdělává a

Profesor Ivo Telec: Certifikace, definice, edukace, zákony… Odborný vhled do situace v TCM (Dokončení článku)

Pro velký zájem publikujeme i zde na webu celý článek profesora Ivo Telce, který shrnuje situaci a popisuje právní prostředí, ve které se TCM, a samozřejmě hlavně ti, kteří se rozhodli studovat a provozovat metody v rámci nabídky občanům, aktuálně nacházejí. V tištěné podobě najdete i další materiály v novém magazínu HOSPITALin. Jedno je jisté:

Rektor Univerzity Hradec Králové profesor Prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.: Studium TCM by mělo spadat do zdravotnických oborů

Nedávná novela zákona 96/2004
Sb. naznačila možné cesty, jak řešit profesionály v poskytování zdravotní péče metodami a technologiemi Tradiční čínské medicíny (TCM). Nově ustavené profese (Specialista TCM, resp. Terapeut TCM) jsou nelékařské. Ale hlavně, předpokládají studium oboru, který v rámci vysokého školství ještě nikdo neučí a neučil, ani na lékařských fakultách. Obor sám není ještě formálně

Profesor JUDr. Ivo Telec, CSc.: Certifikace, definice, edukace, zákony… Odborný vhled do aktuální situace ve zdravotnictví a TCM

Jedno je jisté: Pokud není v praxi  a fungování TCM ve zdravotnickém systému jasno, musí se začít vyjasňovat. Každá profese má nějaké regule. Zdravotnictví je obzvlášť citlivé na neprofesionalitu, nemluvě o nedoucích, amatérech, šarlatánech a sektářích duchovně ozdravného charakteru. Takže bychom měli sezvat ke kulatému stolu odborníky – legislativce, lékaře, fyzioterapeuty, vědce, právníky, sinology, překladatele