Dr. Gong Fayu: Čínská verze chiropraxe aneb Metoda léčby jako nehmotná kulturní památka

Specializovanou metodou se doktor Gong Fayu zabývá na vysoké úrovni. Podle našich postupů je velmi blízká chiropraxi. Souhrnně jeho metodu nazveme skeletální terapie. Gong Fayu je v současné době ředitelem Institutu pro šíření skeletální terapie v oblasti Dashui a funkci odpovědné osoby Základny pro předávání dědictví v rámci Výzkumného ústavu velké rozvojové oblasti nehmotného kulturního dědictví skeletální terapie. Chystá se na podzim do České republiky, určitě ho představíme na akcích Nadačního fondu na podporu TCM a alternativ. Zatím na dálku nám poskytl rozhovor.

Jak důležitou roli hraje tradiční čínská medicína ve všeobecné zdravotní péči v Číně?

Čínská medicína je důležitou součástí čínské civilizace, po tisíciletí historického vývoje byla prověřena zkušeností, disponuje unikátním teoretickým systémem a širokou škálou účinků, hraje rozhodující úlohu při léčbě některých obtížně léčitelných onemocnění a při prevenci závažných nemocí.

Zabýváte se opěrným systémem těla, oblastí zdraví související s kosterní soustavou, jaká je podstata této léčebné a diagnostické metody?

Tradičně chápeme kosterní soustavu jako součást opory lidského těla, zároveň s tím, že pomáhá při pohybu a ochraně vnitřních orgánů. Nedávno byl v březnovém čísle časopisu Nature publikován článek Lékařského centra americké Kolumbijské university, který na základě nejnovějších experimentů týkajících se kostry dokládá, že kostra má kromě výše zmíněného ještě další funkce. Skeletální terapie (pozn. překladatele: čínsky guzhen 骨诊, doslova znamená „diagnostika a terapie kostí“; v čínské medicíně se běžně užívá pojem zhenggu 正骨doslova znamenající „napravení kostí“ a překládaný jako „chiropraxe“. Zde užíváme termín „skeletální terapie“, pro odlišení unikátní metody, kterou Dr. Gong Fayu používá) se domnívá, že uvnitř struktury skeletu lidského těla existuje velice těsně provázaný přenosový systém, který nazýváme transmise skeletálního systému. Když je lidské tělo vystaveno působení nesprávné vnější síly, dochází k posunutí polohy a změně v morfologii skeletu. Tato změna vyvolá abnormalitu v systému skeletální transmise, což je posléze hlavní příčina různých onemocnění lidského těla.

Můžete nám říci, jak dlouhá je historie této léčebné metody?

Skeletální terapie vznikla v Číně v období dynastie Západní Jin (pozn.: přelom 3. a 4. stol. n. l.) do dnešních časů má tedy historii dlouhou více než 1700 let.

Existují v kruzích tradiční čínské medicíny věhlasní odborníci a učitelé této metody?

Doktor Liu Ao 刘鳌.

Kdo byl vaším učitelem?

Právě zmíněný mistr Liu Ao.

V jaké oblasti dosahujete největších úspěchů v léčbě? Či jinak: jaké nemoci jsou nejvíce vhodné pro řešení vámi používanou léčebnou metodou?

Problémy hlavy, obličejové části a horních končetin vyvolané změnami anatomické pozice krční páteře, problémy urogenitální soustavy a další problematika oblasti beder a nohou zapříčiněná bederní páteří. Terapie může mít okamžitý účinek například na neuralgickou bolest hlavy, alergickou rýmu, tenisový loket, ischias, bolesti pat a další.

Můžete popsat vaši léčebnou metodu podrobněji?

Skeletální terapie nepoužívá akupunkturní jehly ani léky, je založená na vedoucím principu transmise skeletálního systému, na základě hmatového vyšetření kostry vnímáme postavení kostí, jejich morfologii a případné změny na okolních měkkých tkáních, na jejich základě vyhodnocujeme příznaky obtíží, jimiž pacient již trpí, či kde by se problémy teprve mohly objevit. Aplikací vhodné techniky napravíme abnormální postavení kosti tak, aby se navrátila relativní rovnováha pozice kosti a okolních měkkých tkání, obnovil se stav normální skeletální transmise a nastartoval se autoregenerační proces. Výsledkem jsou preventivní účinky vůči onemocněním, odstranění nemocí a posílení celého těla.

Je vaše metoda vhodná pro pacienty po rekonvalescenci? Je vhodnější ji využít s větším efektem pro upevnění zdraví při preventivní či následné péči?

U pacientů po rekonvalescenci či samorehabilitaci je skeletální terapie vhodná, protože tehdy příznaky často mizí pouze dočasně, avšak příčina vyvolávající nemoc, jíž je vybočení ze správného anatomického postavení skeletu, se neodstraní. A dokud se příslušné kosti nenavrátí na své správné původní místo, není odstraněna základní příčina nemoci, pak se v budoucnosti příznaky mohou vracet. Naše léčebná metoda je vhodná jak pro prevenci tak i při následné péči. Vhodnější je pro preventivní léčbu.

Osvědčila se vaše práce v klinické praxi na mnoha pacientech?

Ano, každý den se u nás zotavují lidé trpící nejrůznějšími nemocemi.

Máte zájem podělit se o vaší diagnosticko-terapeutickou metodu a šířit ji mezi odborníky v zahraničí?

Ano. Skeletální terapie se dříve šest set let předávala pouze jako dědictví mezi rodinnými příslušníky rodiny Liu, takže lidé mimo rodinu o ní věděli jen velmi málo. V současné době však byla zařazena na seznam nehmotného kulturního dědictví a naší povinností je, aby ji poznalo co nejvíce lidí. Používání skeletální terapie tak může přinést zdraví ještě více lidem.

Tradiční čínská medicína používá při léčbě moderních zdravotních problémů pět metod. Mnohé země střední a východní Evropy zavádějí v současné době používání tohoto systému. Můžete říci, zda je vaše terapeutická metoda spojena s těmito obvyklými metodami?

Různé metody tradiční čínské medicíny jsou určitým způsobem navzájem všechny propojeny, ale obvykle pracují s meridiány, qi a krví, se šlachami, svaly a měkkými tkáněmi, avšak skeletální terapie pracuje s kostrou, ligamenty a svalstvem, jako s připojenými součástmi kostry, proto jsou-li kosti správně postaveny, šlachy jsou měkké a qi a krev mohou volně proudit.

Můžete se s našimi čtenáři podělit o nějaký zajímavý nebo zvláště obtížný případ, který jste řešil pomocí skeletální terapie?

Před nedávnem jsme řešili případ šedesátiletého pacienta indikovaného k operaci výhřezu bederní ploténky. Přišel k nám zkusit možnost konzervativního řešení léčby naší technikou. Po čtvrté terapii se už mohl pohybovat volně a samostatně, a samou radostí nám zatančil národní tanec.

Kolik pacientů přibližně přijímáte?

Každý den máme okolo dvaceti pacientů.

Jaké jsou další faktory ovlivňující efekt vaší léčby – například dieta, cvičení, či užívání čínských tradičních bylinných léků?

Obvykle po provedení skeletální terapie může mít největší negativní vliv na léčbu provádění cvičení přehnanou silou, či vykonávání pohybu v příliš velkém rozsahu. Může to snadno vést k opětovnému narušení pozice správně napravených kostí. Po terapii by měl pacient pokud možno dodržovat: „stát rovně, sedět zpříma a ležet v rovině.“ Co se stravy týká, nemáme žádné speciální požadavky.

Chtěl byste, aby se vaše metoda využívala v Evropě na soukromé klinice nebo v zařízení s podobnou strukturou jako u vás?

Ať už by se používala na soukromé klinice či v jiné instituci, jen když se s ní seznámí více lidí a bude mít z ní více lidí prospěch. To je náš hlavní cíl, proč bychom chtěli šíření skeletální terapie podpořit.

Vyučujete vaší terapeutickou metodu? Máte studenty?

Skeletální terapie je součástí nehmotného kulturního dědictví a mojí povinností a zodpovědností je šířit ji. Každý rok pořádáme pravidelná i nepravidelní školení a semináře skeletální terapie.

Indikace skeletální terapie

Vhodná indikace skeletální terapie: problémy hlavy, obličejové části a horních končetin vyvolané změnami anatomické pozice krčních obratlů, problémy vnitřních orgánů zapříčiněné hrudní páteří, problémy urogenitální soustavy a oblasti beder a nohou zapříčiněné bederní páteří. U neuralgických bolestí hlavy, alergické rýmy, tenisového lokte, ischiasu, bolestí pat aj. může terapie přinést okamžitý účinek.

Gong Fayu

(巩发玉 ) se narodil roku 1970, patří k čínské hanské národnosti, je členem Demokratické strany čínských rolníků a dělníků, absolvoval studium na Yanbianské univerzitě na fakultě tradiční čínské medicíny s bakalářským titulem, v současné době vykonává funkci ředitele Institutu pro šíření skeletální terapie v oblasti Dashui a funkci odpovědné osoby Základny pro předávání dědictví v rámci Výzkumného ústavu velké rozvojové oblasti nehmotného kulturního dědictví skeletální terapie. V červnu 1996 se začal učit u mistra Liu Aoa 刘鳌 skeletální terapii, od roku 2005 pomocí umění skeletální terapie samostatně ošetřuje pacienty, v roce 2015 byl klasifikován jako pokračovatel šíření tradice nehmotného kulturního dědictví skeletální terapie, od roku 2015 dodnes se angažoval v mnoha výměnných projektech, za kterými mnohokrát cestoval do Hongkongu a dalších oblastí, jeho práce je velmi pozitivně hodnocena odborníky z nejrůznějších kruhů, mnohokrát přijal pozvání a účastnil se výměnných setkání buddhistického lékařství a zenové meditace v klášteře Shaolin, získal si pozornost domácích i zahraničních odborníků.

Autor: Jan Hovorka

Překlad a spolupráce: Mgr. Štěpán Vyhlídka


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.tcmrevue.cz/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35