Doktor Wang Tien: TCM je jeden z pokladů čínské kultury a může prospět celému světu

V rámci Beijing Hospital of TCM působí také Research Institute of TCM, ústav, který se zabývá výzkumem a rozvojem metod i technologií, využitím nejmodernější počítačové techniky, zdokonalování praxe a v neposlední řadě výukou. Už zhruba tři desítky let sem jezdí studenti z celého světa na několikatýdenní kurzy. Poznají základy teorie, v praktických lekcích se seznámí s běžným provozem nemocnice i jejím zázemím (organizace provozu, příprava herbálních produktů, chod jednotlivých oddělení a podobně). Především jim však přednášejí špičkoví experti, lékaři a profesoři jednotlivých oborů, u nichž je znalost medicíny západní, a respekt k jejím poznatkům a teoriím, předpokladem. Ředitelem studijního centra Institutu je Dr. Wang Tien.

Doktor Wang Tien s autorem rozhovoru

Proč jste do kurzu poprvé vybrali jen české studenty?

Obecně musím říci, že už před časem jsme zavedli tento typ kurzů, do kterých se přicházejí učit TCM lidé takřka z celého světa. Cílem je šířit tyto metody,  a umožnit lidem z různých zemí získávat a prohlubovat znalost TCM. V souvislosti se zavedení programu “Jeden pás, jedna stezka“ a poté, co jsme zjistili vysoký, a stále rostoucí zájem Čechů o studium TCM, jsme ve spolupráci s Ministerstvem obchodu ČLR připravili letos kurz výhradně pro české studenty. Předtím už nějací studenti ve smíšených skupinách byli, ale zájem a poptávka z ČR jsou opravdu výrazné.

Kolik národností během roku se vystřídá?

Kurzy tohoto typu běží už zhruba třicet let, a učit se TCM přicházejí do Čny lidé z celého světa., včetně rozvojových zemí. Jsou to i vysocí odborníci, profesoři, kteří se TCM zabývají a chtějí se naučit víc. Měli jsme studenty už celkem ze 110 států.

S českými studenty prochází farmaceutickou částí Beijing Hospital of TCM

Jak dlouho kurzy pořádáte a jaký mají cíl?

Zcela jistě je TCM jeden z velkých pokladů naší tradiční čínské kultury. V zájmu uspokojování požadavků lidí z celého světa, kteří se zajímají o vlastní zdraví, a to včetně rozvinutých, i rozvojových zemí, se snažíme maximálně vyhovět poptávce. Očekáváme, že budeme moci poskytnout zdravotní péči a služby pacientům na celém světě. Jak víte, na celém světě se zdravotnictví neustále rozvíjí a stále víc se orientuje na princip “návrat k přírodě”, jako jsou různé přírodní terapie. Jak také víte, TCM má své jedinečné vlastnosti, což je přínosné pro západní zdravotnický personál, v souvislosti s jejich budoucí prací.

U jaké národnosti jste objevili, nebo tušili, největší talent pro TCM?

Z mého hlediska to není záležitost talentu, ale kulturního dědictví. Některé asijské země mají kontakt a zkušenosti s TCM, lidé z těchto zemí s ní nějakým způsobem přicházeli do styku, a tudíž je pro ně snazší se víc naučit. V případě lidí ze Západu, kteří se setkali především s moderními lékařskými teoriemi, zcela se lišícími od teorií TCM, je pro ně někdy patrně trochu obtížné je přijmout. Vytvořili jsme proto některé specifické metody výuky, v oborech jako je třeba akupunktura, moxování nebo masáže, které se lidé ze Západu, Evropy nebo Ameriky, mnohem lépe učí.

Projev při závěrečném ceremoniálu a předávání certifikátu českým studentům

Jaký je váš osobní cíl, nebo sen – nabídnout možnosti TCM každému národu nebo státu?

Co se mě týče, pracuji v tomto oboru už skoro třicet let a zaměřil jsem se hlavně na tento druh mezinárodních kurzů. Mým cílem je pomoci lidem, kteří sem přicestují, aby se naučili TCM a lépe jí porozuměli. Upřímně doufám, že toto dědictví prospěje celému světu. A také samozřejmě doufám ve stále vzrůstající počet lidí, kteří Čínu navštíví a budou se zde učit TCM. Dnes se kvůli dopravním a jazykovým problémům tempo trochu zpomaluje. Ale my pevně věříme, že stále více lidí z různých regionů a národů se k nám přijdou učit TCM.

Podporujete vzdělávání a školy i v jiných zemích?

Samozřejmě tyto tendence tu jsou, v možnostech naší školy a institutu to však není, i když jsme zařízení národní, tedy nejvyšší kategorie (ve struktuře nemocnic v Číně jsou tři hlavní kategorie – pozn. aut.). V souvislosti s tím jsme se podíleli na zakládání některých center Konfuciova Institutu. To jsou ústavy, zřizované v jiných zemích a informující o čínské kultuře a historii, ale také o TCM, včetně prevence, ochrany zdraví a podobně. Pokud jde o Beijing Hospital of TCM, poslali jsme skupiny našich lékařů a profesorů medicíny do nemocnic a univerzit jiných zemí, aby o TCM přednášeli. Všechn oosbnosti i skupiny  jsou pro komunkaci oboru relevantní.

Praktická aplikace baňkování :)

Máte v plánu otevřít v dohlendu další kurz pouze pro vybrané české studenty?

Záleží především na tom, jaký má plán hlavní organizátor, Ministerstvo obchodu ČLR, a také na konzultaci ministerstev zdravotnictví obou našich zemí. Musíme vzít v úvahu mnoho faktorů, jako je zahraniční poptávka a naše služby. Konzultace a tyto další faktory rozhodnou o příštím projektu, zda se otevře nový kurz. Vzhledem k tomu, že Čína je obrovská, je velký také počet lékařských institucí. S Českou republikou například spolupracuje také nemocnice TCM Shuguang v Šanghaji, je zde dokonce Česko-čínské centrum TCM. Uvidíme, jak rozhodnou ministerstva obchodu a zdravotnictví.

Autor: Jan Hovorka

Společná fotografie po ukončení „českého “ kurzu TCM

 


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.tcmrevue.cz/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35