Praktik TCM Ing. Pavel Fukala: Exaktní přístup je správný, sám o sobě však nestačí.

Pavel Fukala se rozhodl studovat a praktikovat TCM, ač je původně metalurg. Má ale ke kovům trochu blíž, a i to je důvod, proč se naplno věnuje studiu TCM. V naší galerii reprezentuje skupinu lidí, kteří se pokorně věnují oboru, ač medicínu nestudovali (a taky mají silnou osobní zkušenost). Po určitou hranici je to samozřejmě běžné, nelékaři, terapeuti a specialisté mají velký prostor k působení v poskytované péči. Pokud prošli ovšem dostatečným a relevantním studiem a vzděláním.

Jste původním studiem inženýr, co vás vedlo k TCM a léčebným praktikám příbuzného charakteru?

Máte pravdu, jsem původním studiem inženýr metalurgie. To je nauka o kovech a já později zjistil, že mám ke kovům trochu blíž. To jsem si ale nejvíce uvědomil až při studiu TCM, když jsme probírali typologii lidí podle pěti prvků, ve vztahu k povahovým rysům a fyziologickým tendencím. Samozřejmě je to teorie a v praxi se prvky mísí, ale u spoustu lidí jeden prvek převažuje. Já se typologicky blížím nejvíce kovovému člověku, a dle čínského horoskopu jsem kovová opice. Ta je prý učenlivá, přizpůsobivá (kov dává tvar a kultivuje) a je schopna se rychle učit novým dovednostem a začít je brzy používat. Což mne celkem dobře vystihuje a je to taková zajímavá analogie s mým původním studiem. Ale to zmiňuji jen pro odlehčení. Je to už poměrně dávno.

K TCM jsem se dostal před více než 10 lety jako pacient. Tenkrát mne k léčbě přivedl můj kamarád, který je dnes uznávaný praktik čínské medicíny a přední lektor pulzové diagnostiky. Cvičili jsme spolu čínská bojová umění. Já v té době trpěl silnými ekzémy a na jeho doporučení jsem se dostal k MUDr. Ludmile Bendové, která je zároveň zakladatelkou 1. školy tradiční čínské medicíny – TČM®.

 

Paní doktorka mne díky čínské medicíně zcela uzdravila. To byl moment, kdy jsem se o tyto metody začal zajímat. Zatím však jen teoreticky a dál jsem se věnoval čínským cvičením. Uplynulo mnoho let a já dostal nabídku práce v Praze. To jsem pracoval jako projektový manažer ve strojírenství, kde jsem měl na starosti velké projekty. K čínské medicíně mne to táhlo víc a víc, až jsem se tomuto osudu neubránil a naplno vložil všechny síly do studia TCM.

 

Je exaktní myšlení výhodou pro přijímání a předávání TCM energií a léčebných postupů?

 

Exaktní přístup je dle mého názoru zcela správný. Ostatně výzkum metod TCM probíhá neustále, a to je dobře. Myslím si také, že technicky a vědecky založeným lidem studium TCM prostě jde. Je to přehledný systém vyžadující logické myšlení. Tito lidé dokáží vnímat teorie TCM ve vztahu k fyziologickým a patofyziologickým procesům lidského organismu pragmaticky a materiálně, což je dle mého názoru pozitivum.

 

Čistě exaktní pohled však někdy nestačí. Jako terapeut byste měl umět pracovat s lidmi. Spouštěčem mnohých obtíží bývá stres a psychické vypětí. Proto s klienty o těchto věcech rozmlouvám. Pomáhají mi v tom i dřívější zkušenosti z práce v managementu a absolvování kurzů měkkých dovedností a komunikace. Proto se také cítím být z velké části koučem. Tím myslím koučem k lepšímu zdraví a kvalitě života. Snažím se proměnit to, co je již za mnou v to, čemu se věnuji nyní. Vím, jak může být vyčerpávající např. řídit týmy lidí, velký projekt, věnovat se obchodní činnosti, nebo podnikat. Proto se dokážu vcítit do potřeb takovýchto lidí a nabídnout jim podporu v jejich vyčerpávajícím životním stylu.

 

Na rozdíl od řady jiných praktiků nevnímám, že byste se zabýval výraznou duchovní nebo univerzálně zdrojovou podstatou vaší práce. Je to díky vašemu původnímu studiu?

 

Je to asi i díky mému předchozímu studiu a práci, ale jsem ovlivněn i dalšími praktiky a lektory TCM s obdobným nastavením, kteří vnímají čínskou medicínu pragmaticky. Čínská medicína je v prvé řadě náročné studium a dále trénink praktických, řekl bych až řemeslných dovedností. Já se např. nerad setkávám s nesprávným označením „léčitel“. Nejsme léčitelé. Léčitel je někdo, kdo má pravděpodobně nějaké zvláštní schopnosti. Jsme lidé, praktici, kteří tříbí své teoretické a praktické dovednosti.

 

Na druhou stranu proti duchovnu nic nemám. Filozofie čínské medicíny říká, že duše, intelekt a tělo jedno jest. V případě onemocnění je třeba léčit na všech třech úrovních. Člověk například může onemocnět na úrovni fyzické, ale současně mu to špatně myslí, nebo je nerudný, či velmi skleslý. Nebo naopak pokud silně přepínáme svůj intelekt, může se to začít projevovat i na fyzickém úrovni.

 

Zdá se mi, že vaše služby zahrnují více běžné lidské potřeby, usilující o komfort a harmonii, než případy léčby a podpory léčby nemocí. Oddělil byste tyto oblasti?

 

To je o úhlu pohledu. Primárně se zabývám čínskými léčebnými masážemi Tuina. Provádím ale i řadu dalších technik, např. omlazování obličeje. Vše, beze zbytku, jsou to techniky, které mají blahodárný vliv na organismus a navracejí jej zpět k harmonii. Ono se to totiž prolíná. Vnímám to tak, že nemoc předchází disharmonie. A umíme-li navrátit organismus zpět do ztracené rovnováhy, umíme i nemocem předejít. Proto se ani nechci ohánět tím, že někoho léčím. Nejsem lékař. Usiluji v prvé řadě o harmonii. Lidské tělo má obrovské uzdravovací mechanismy. Musíme mu ale pomoct, nasměrovat jej a podpořit. Někdy je ale potřeba jej podpořit velmi významně. Pak krom akupresurních a jiných technik přicházejí na řadu čínské bylinné směsi a imunomodulační houby.

 

Na nemoc lze z určitého úhlu pohledu pohlížet vždy jako na disharmonii. Uvedu příklad. Měl jsem klienta, který se dlouhé roky trápil s lupénkou, a ne zanedbatelnou. Prošel mnohými moderními léčebnými metodami, ale bohužel s marnými výsledky. Ten pán přišel za mnou a pomocí bylinných směsí a úpravy stravy se nám podařilo jej lupénky zcela zbavit, a to do jednoho měsíce. Mám-li to říct zjednodušeně, tak se nám podařilo navrátit zpět jeho ztracenou rovnováhu.

 

Doporučujete životní styl, obsahující poznatky a postupy TCM?

 

Určitě. Životní styl dle poznatků TCM je pro dnešní svět více než vhodný. Můžeme upravit stravovací návyky racionálnějším směrem. Doporučit jídelníček odpovídající ročnímu období a konstituci daného klienta. Zvolíme-li také správná a pravidelná cvičení, zařadíme-li masáže či v případě potřeby akupunkturu, můžeme to klidně nazývat životním stylem.

 

Dnešní svět je velmi hektický, velmi „jangový“. Je kladen velký důraz na výkon, produktivitu, kvantitu. Proto vidíme kolem sebe tolik „prázdnoty jin“. Naše generace jsou přetíženy množstvím dat, což klade velké nároky na myšlení a paměť. Jsme nuceni zpracovávat velké množství podnětů. Vyčerpáváme se dlouhým zíráním na obrazovky, často ještě v posteli, než jdeme spát. A chodíme spát pozdě. Neustále někam chvátáme. Máme náročná zaměstnání.

 

Z těchto důvodů doporučuji téměř každému, i když se cítí poměrně zdráv, jen bývá třeba unavený, aby čas od času navštívil svého praktika. Nejlepší je totiž prevence. Toto považuji za zdravý životní styl dle poznatků TCM, klíč ke zdraví a lepší kvalitě života v dnešní moderní době.

 

Kde jste studoval TCM?

Na 1. škole tradiční čínské medicíny – TČM®. Studoval jsem čínské léčebná masáže Tuina, které pro tuto školu zajišťuje ANDAO INSTITUT. Na 1. škole TČM® jsem absolvoval také řadu specializovaných seminářů, např. pro léčbu bolesti, ekzémů, dětí, napravování pohybového aparátu, či reflexní terapii. Dále jsem zde prošel kurzem sportovních masáží. Vzdělávám se neustále. Nyní na této škole pokračuji studiem akupunktury.

Myslíte, že by některé metody měli praktikovat pouze lékaři?

 

Myslím, že u metod TCM to není nezbytné. Je zde mnoho zkušených TCM specialistů, kteří pomohli již stovkám pacientů se složitými problémy, přestože lékaři nejsou. Důležité je v prvé řadě zajistit kvalitní vzdělání v tradiční čínské medicíně. Měli by mít ale také nějaké minimální vzdělání v medicíně západní.

 

Zdá se mi zdlouhavé, aby praktik čínské medicíny musel studovat nejprve medicínu západní. Protože aby toto studium zhodnotil, musel by získat i nějakou praxi a atestaci, což zabere dalších mnoho let. Pak studovat čínskou medicínu minimálně 4 roky, k tomu postgraduální vzdělávání a opět nějaká praxe. To je zbytečná zátěž, protože stejně si nakonec zvolí jen jeden z obou směrů, na který se bude primárně soustředit.

 

Čínská medicína i západní medicína je studium na celý život, proto je potřeba se věnovat jednomu, ale do hloubky. Traduje se, že akupunktura, je studium na celý život a fytoterapie (léčba pomocí čínských bylinných směsí) je na životy tři.

 

Líbí se mi, jak je to řešeno na 1. škole TČM®, kde v rámci čtyřletého studia akupunktury je povinné studium tzv. minima západní medicíny, které je zakončené zkouškou. Ostatně i v Číně, musejí studenti jak čínské, tak západní medicíny, absolvovat menší část studia z protilehlého oboru.

 

Ovládáte základní zdravotní vědomosti, anatomii a podobně?

 

Ano. Jsem certifikovaný masér a jako takový, jsem musel složit zkoušku z anatomie a první pomoci. Nyní jsem studentem akupunktury na 1. škole TČM®, kde, jak už jsem zmínil výše, je povinné studium minima západní medicíny, zakončené zkouškou, to mne však teprve čeká

 

Jak hodnotíte novelu zákona 96, ustavení oborů Specialista a Terapeut TCM? Je to řešení problémů, zařazení TCM do zdravotní péče?

 

Jsem za ní velice rád. Vnímám to jako první krok. Krok z úplné tmy do pološera. Bude nutné se ale posunout dále. Dořešit kdo a za jakých podmínek bude čínskou medicínu u nás učit. Jaký statut budou mít dosavadní renomované soukromé školy, jako jsou 1. škola TČM® a TCM INSTITUT. Jaký statut budou mít jejich studenti a dosavadní praktici. Jsem však optimista a věřím, že vše dobře dopadne.

 

Spolupracujete s lékaři, návazně třeba, pro následnou péči a podobně?

 

V tuto dobu je to stále ještě složité. Zatím jen pouze zprostředkovaně skrz své klienty. Vždy se jich ptám, jaká vyšetření absolvovali a zda berou nějaké léky. Také vždy trvám na tom, aby navštěvovali současně i svého lékaře západní medicíny a informovali jej, že navštěvují praktika TCM. Je nezbytné, aby obě strany do budoucna spolupracovaly, ve prospěch zdraví pacienta. Vždyť metody obou směrů se mohou doplňovat. Proč toho nevyužít. Vezměme si příklad ze zahraničí.

 

Měla by být TCM v nabídce nemocnic a zdravotnických zařízení, specializovaných center, poliklinik a pojišťoven?

 

Na tuto otázku se necítím být úplně kvalifikován odpovědět. Myslím si však, že by to mohlo být tak i tak. V první fázi, by však měla být podpořena stávající i nová dedikovaná centra a kliniky TCM, které mohou být klidně doplněny o soukromé rehabilitace, fyzioterapie, zdravotní cvičení atd.

 

Do budoucna by mohla v nemocnicích vzniknout oddělení tzv. integrované medicíny, kde by současně fungovala tradiční čínská medicína jako podpora medicíny západní.

 

Co se pojišťoven týče, ty na jednu stranu nehradí ani některé metody medicíny západní. Na druhou stranu tradiční čínská medicína má obrovský potenciál k značným finančním úsporám. Její léčba dokáže pomoci za vynaložení minimálních nákladů.

Autor: Jan Hovorka

 

lotusclinic.cz

Ing. Pavel Fukala
Podlipného 14, Praha
Tel.: +420 774 079 669
E-mail: info@lotusclinic.cz
facebook.com/LotusClinicTCM

Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.tcmrevue.cz/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35