Rozhovory

MUDr. Petr Černý: “Pokud máme  možnost nabídnout účinnou, bezpečnou a ekonomicky dostupnou metodu, nevidím důvod, proč ji nevyužít.”

Sledujeme-li uplatňování metod TCM v naší současné léčebné péči, tak jednoznačně přesvědčivé výsledky mohou poskytovat soukromá lékařská centra. Stále častěji nabízejí přinejmenším doplňkovou péči konkrétních diagnóz. Splňují základní podmínky z hlediska legislativy i vzdělání lékařů. A navíc – lékaři zpravidla mají zkušenost s metodami TCM již dlouholetou a kvalitní, především samozřejmě s akupunkturou. To potvrzuje

MUDr. Petra Uríková: Ráda pacienty učím, jak si mohou pomoci sami

Pro poznání TCM jsou pro nás důležité osobní příběhy. V Číně je praktik a lékař samozřejmým profesionálem a pomocníkem. Nikoli však u nás. Kdo se rozhodl studovat metody, zodpovědně a s pokorou, a přidá k tomu vlastní úsilí, soustředění a propracování určité oblasti péče, zaslouží úctu. Někdy nás zarazí, proč si tento člověk vybral právě

MUDr. Dagmar Komárková: Jakákoli metoda, která vede ke zlepšení stavu pacienta, je vítaná

Proces, kterým u nás nyní TCM prochází, potřebuje osobnosti. Výsledky práce jsou jednoznačná argumentace, pokud ve člověku prolne vše, co je jednoznačné, hodnotné, ověřitelné, uvěřitelné, pozitivní a dobré, je to víc než mávání paragrafy. Ideální model osobnosti? Asi absolvent lékařské fakulty, s atestací, studiem či stáží ideálně na některé univerzitě v Číně, a taky (!)

MUDr. Richard Pabišta: Dostupnost a péče TCM v nemocnicích? Ano. Ale jako doplněk, musíme léčit lege artis, to je dle zásad lékařské vědy.

MUDr. Richard Pabišta je primářem urologického oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. Je špičkový odborník, takřka veškerý čas, invenci a energii věnuje své profesi. K ní patří především práce na operačním sále a urologické ambulanci. V poslední době uplatňuje při své práci i některé získané znalosti z oboru Tradiční čínské medicíny (TCM).   Proč? Cítil

Guosheng Shang, Beijing Tong Ren Tang: V Budapešti o TCM jednali s námi i ministři zemí SVE

Nedávný summit ministrů zdravotnictví v Budapešti ve formátu 16+1 se zabýval také možnostmi implementace TCM v zemích Střední a Východní Evropy. Je to téma poněkud složité, rozdílnost legislativy, úroveň odborné i laické informovanosti není všude stejná. Asociace 16+1 teprve ladí komunikační platformu. Proto je skvělé, že se na podobných akcích scházejí především odborníci. Kromě ministrů

Dr. Yan WU, terapeutka TCM: Češi už mají zkušenost z léčby bylinkami

Metody Tradiční čínské medicíny (TCM) si mohou na mnoha místech republiky oficiálně vyzkoušet už tisíce pacientů. Zájemcům může sloužit (a lékařům jako příklad) Česko-čínské centrum TCM, které funguje už téměř dva roky v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové. Prokazuje zajímavé výsledky. Jeho kapacita je samozřejmě omezená, pohybuje se řádově v jednotkách tisíc klientů. Proto je

Eva Joachimová: Cestou starých Mistrů? Nikoli návrat, ale pokračování cesty

Často zmiňujeme kontinuitu a historickou etapu TCM v řádu tisíciletí, a toto konstatování je, přísně vzato, občas dvojsečné. Odpůrci metod TCM poukazují na vědecký vývoj v protikladu se středověkým tmářstvím, u některých praktiků je zjevný akcent na určité mystično, filozofické propojení a prostorové vnímání prolnutí bytosti s univerzem moc složité – pro běžného pacienta určitě,

MUDr. Ladislav Fildán: Akupunktura je lékařskou veřejností poměrně dobře přijímána

V oblasti poskytování péče metodami TCM u nás ještě zdaleka není konec šarvátkám a debatám. Zhusta se řeší neřešitelné, srovnává nesrovnatelné. My se snažíme dát slovo všem odborníkům, kteří jsou kompetentní k problematice se vyjadřovat. Cílem je konsenzus. Souhra všech, kdo mají na to vstoupit do děje (to nejsou všichni, kdo se tak tváří!). Role

MUDr. Michal Strnad: „Můžeme nalézt řadu paralel mezi západní a východní medicínou… Jen je potřeba si ujasnit pojmy.“

Pokud hovoříme s lidmi, kteří se hluboce a seriózně zabývají TCM, hlavně (ale nejenom) akupunkturou, často dříve či později padne jméno MUDr. Michal Strnad. Jeden z prvních lékařů, kteří se akupunkturou, a později dalšími metodami, zabývali, má respekt nejen u špiček oboru a pacientů. Řadu dnešních odborníků a terapeutů učil, jiní čerpali z jeho znalostí

Zdeňka Batíková: Mám krásnou práci a úspěch je mi odměnou

Náš projekt tcmrevue.cz nabízí už téměř rok jedinečnou a otevřenou platformu k diskuzi a debatě. Máme nezastupitelnou mediátorskou roli a vážíme si toho. O praxi TCM, podmínkách a postavení terapeutů se povede ještě dlouho řeč. Proto se věnujeme hlavně lidem, kteří pro obor dokáží něco aktivně udělat. A disciplíny jsou různé – od právníků, opatrných