Rozhovory

MUDr. Karolína Bílková: Proč jsem začala s TCM? Nechtělo se mi věřit, že by bylo tolik hypochondrů! 

Může mít propojení naší (západní) medicíny s TCM nějaký ideální příklad? Kde by v jeho základu bylo kvalitní a uznávané studium, úspěšná snaha naučit se víc, umění léčit jinak a účinněji pomáhat, integrálně využít znalosti a metody… Jistě bychom jich pár našli, ale rozhodně k nim patří doktorka medicíny, kterou vám představíme dnes. Je to 

Ing. Miloš Vymazal, praktik TCM: Víra pacienta v uzdravení je rozhodující faktor

Metody TCM jsou zajímavé a přitažlivé pro různé typy lidí. Zkoumají je nejen lékaři, neutíkají se k nim jenom pacienti. Mají v sobě část praktickou – pomoci sobě nebo druhým v případě zdravotního problému, ale i řekněme duchovní. Za tou se někdy skrývá nejistota či pocit marnosti v hledání, někdy posílení snah proniknout k podstatě.

Praktik TCM Ing. Pavel Fukala: Exaktní přístup je správný, sám o sobě však nestačí.

Pavel Fukala se rozhodl studovat a praktikovat TCM, ač je původně metalurg. Má ale ke kovům trochu blíž, a i to je důvod, proč se naplno věnuje studiu TCM. V naší galerii reprezentuje skupinu lidí, kteří se pokorně věnují oboru, ač medicínu nestudovali (a taky mají silnou osobní zkušenost). Po určitou hranici je to samozřejmě

MUDr. Petr Černý: “Pokud máme  možnost nabídnout účinnou, bezpečnou a ekonomicky dostupnou metodu, nevidím důvod, proč ji nevyužít.”

Sledujeme-li uplatňování metod TCM v naší současné léčebné péči, tak jednoznačně přesvědčivé výsledky mohou poskytovat soukromá lékařská centra. Stále častěji nabízejí přinejmenším doplňkovou péči konkrétních diagnóz. Splňují základní podmínky z hlediska legislativy i vzdělání lékařů. A navíc – lékaři zpravidla mají zkušenost s metodami TCM již dlouholetou a kvalitní, především samozřejmě s akupunkturou. To potvrzuje

MUDr. Petra Uríková: Ráda pacienty učím, jak si mohou pomoci sami

Pro poznání TCM jsou pro nás důležité osobní příběhy. V Číně je praktik a lékař samozřejmým profesionálem a pomocníkem. Nikoli však u nás. Kdo se rozhodl studovat metody, zodpovědně a s pokorou, a přidá k tomu vlastní úsilí, soustředění a propracování určité oblasti péče, zaslouží úctu. Někdy nás zarazí, proč si tento člověk vybral právě

MUDr. Dagmar Komárková: Jakákoli metoda, která vede ke zlepšení stavu pacienta, je vítaná

Proces, kterým u nás nyní TCM prochází, potřebuje osobnosti. Výsledky práce jsou jednoznačná argumentace, pokud ve člověku prolne vše, co je jednoznačné, hodnotné, ověřitelné, uvěřitelné, pozitivní a dobré, je to víc než mávání paragrafy. Ideální model osobnosti? Asi absolvent lékařské fakulty, s atestací, studiem či stáží ideálně na některé univerzitě v Číně, a taky (!)

MUDr. Richard Pabišta: Dostupnost a péče TCM v nemocnicích? Ano. Ale jako doplněk, musíme léčit lege artis, to je dle zásad lékařské vědy.

MUDr. Richard Pabišta je primářem urologického oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. Je špičkový odborník, takřka veškerý čas, invenci a energii věnuje své profesi. K ní patří především práce na operačním sále a urologické ambulanci. V poslední době uplatňuje při své práci i některé získané znalosti z oboru Tradiční čínské medicíny (TCM).   Proč? Cítil

Guosheng Shang, Beijing Tong Ren Tang: V Budapešti o TCM jednali s námi i ministři zemí SVE

Nedávný summit ministrů zdravotnictví v Budapešti ve formátu 16+1 se zabýval také možnostmi implementace TCM v zemích Střední a Východní Evropy. Je to téma poněkud složité, rozdílnost legislativy, úroveň odborné i laické informovanosti není všude stejná. Asociace 16+1 teprve ladí komunikační platformu. Proto je skvělé, že se na podobných akcích scházejí především odborníci. Kromě ministrů

Dr. Yan WU, terapeutka TCM: Češi už mají zkušenost z léčby bylinkami

Metody Tradiční čínské medicíny (TCM) si mohou na mnoha místech republiky oficiálně vyzkoušet už tisíce pacientů. Zájemcům může sloužit (a lékařům jako příklad) Česko-čínské centrum TCM, které funguje už téměř dva roky v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové. Prokazuje zajímavé výsledky. Jeho kapacita je samozřejmě omezená, pohybuje se řádově v jednotkách tisíc klientů. Proto je

Eva Joachimová: Cestou starých Mistrů? Nikoli návrat, ale pokračování cesty

Často zmiňujeme kontinuitu a historickou etapu TCM v řádu tisíciletí, a toto konstatování je, přísně vzato, občas dvojsečné. Odpůrci metod TCM poukazují na vědecký vývoj v protikladu se středověkým tmářstvím, u některých praktiků je zjevný akcent na určité mystično, filozofické propojení a prostorové vnímání prolnutí bytosti s univerzem moc složité – pro běžného pacienta určitě,