Romana Entlerová: Jako terapeutka vždy respektuji primární roli klasické zdravotní péče

Terapeutka TCM Romana Entlerová působí ve vlastním centru TCM Benešov. Patří k osobnostem, kvůli nimž si celý obor zaslouží rozvážný a objektivní přístup – a hlavně rychlé dorovnání podmínek pro praxi. Vystudovala soukromý institut, provozuje terapii, má výsledky. Na začátku studia  nikdo neměl tušení, že se vlastně octne ve vzduchoprázdnu. Průběžně se stále vzdělává a TCM vnímá tak, jak to odpovídá našemu zdravotnímu systému. Bylo by odpovědné a korektní nabídnout lidem, kteří přes několikaleté placené studium nemají zákonu odpovídající kvalifikaci, regulérní možnost ji získat. Byť samozřejmě v nelékařské rovině. Na řadě jsou státní instituce. 

Co vás přivedlo k TCM, kdy jste se s ní poprvé setkala?

Jako matka jsem delší dobu hledala funkční léčbu chronických onemocnění své dcery. Před osmi lety jsem se setkala s důvěryhodnou ženou, která se díky TCM vyhnula nebezpečné invazivní léčbě v nemocnici. Proto jsem dceru vzala k terapeutovi TCM. Po úspěšném vyléčení dcery čínskou fytoterapií jsem se rozhodla sama TCM studovat.
Máte jako vzor osobnost, nemyslím jen učitele, někoho, kdo vám umožnil poznat hloubku a šíři oboru, vede vás? Alespoň obrazně, pomyslně.

Pokud máte na mysli nějakého duchovního vůdce, tak ne. Nepovažuji za správné spojovat terapeutickou praxi s jakýmkoliv náboženským podtextem, takový přístup by TCM přiblížil k šarlatánství. Pokud ale máte na mysli terapeuty TCM, tak jsem při studiu poznala mnoho kvalitních odborníků.
Na jaké oblasti potíží se zaměřujete?

Zaměřuji se především na chronická onemocnění, která jsou západní medicínou obtížně léčitelná, anebo je jejich léčba doprovázena nežádoucími účinky. Celostní medicína může v těchto případech často nabídnout lepší a účinnější pomoc.
Měla jste někdy problémy s tím, že provozujete pomoc při zdravotních potížích?

Ne, zatím jsem žádné problémy neměla. Vždy respektuji primární roli klasické zdravotní péče.

 

Co si myslíte, že by se mělo zlepšit, dále podpořit ve prospěch praktiků TCM?

Často mám pocit, že terapeuti TCM balancují ve vzduchoprázdnu mezi lékaři a nekvalifikovanými léčiteli. Terapeuti TCM nepatří mezi lékaře, i když často mají lékařské vzdělání, protože naše zdravotnictví neuznává TCM. Na druhou stranu na rozdíl od léčitelů mají za sebou poměrně náročné vzdělání, procházejí praxí na klinikách a navštěvují postgraduální semináře.
Nedávno byl v novele zákona vytvořen studijní obor Terapeut, resp. Specialista TCM. Šla byste studovat?


Ano, byla jsem na úvodní hodině, ale na studium jsem nenastoupila. Prezentované nároky školy byly natolik vysoké, že je člověk studující při zaměstnání nemůže v žádném případě splnit. Nepovažuji za smysluplné učit se například kompletní vysokoškolskou chemii. Při vytížení zaměstnáním a péčí o rodinu musím získávat znalosti efektivně a v provázanosti na provozovanou praxi. Novela praktikování TCM výrazně zkomplikovala a na několik desítek let omezí dostupnost této alternativní léčby. Z hlediska terapeutů TCM i jejich klientů je novela Pyrrhovým vítězstvím.

 

Máte za sebou hodně kurzů a téměř pětileté studium TCM školy. Co vám dalo nejvíc?


Nejvíce mi samozřejmě dalo studium. Výuku TCM nelze chápat jako „chození do školy“ ale jako neustálé poznávání nových věcí a získávání dovedností. Následné kurzy a praxe pak představují spíše třešničky na dortu, které jsou důležité, ale bez vlastního dortu by neměly smysl.
Myslíte, že by v Česku měli působit čínští lékaři bez omezení, s uznaným studiem a kvalifikací TCM?

Toho bych se obávala. Evropští terapeuti TCM vyrůstali v prostřední západní medicíny a bez výjimky k ní mají respekt. Neznám žádného tuzemského terapeuta TCM, který by odmítal hlavní roli a vyspělost západních lékařských postupů. Čínští lékaři TCM by nemuseli tento postoj sdílet a mohli by západní medicínu přehlížet. V konečném důsledku by mohli praktikování TCM u nás zdiskreditovat. V lékařství více než jinde platí „Jiný kraj, jiný mrav“.
Uvažovala byste o studiu na některé čínské univerzitě nebo v nemocnici, v kurzu pro zahraniční studenty?


Dříve nepochybně ano, přímý kontakt s čínskou praxí by byl velkým přínosem pro hlubší porozumění vztahu terapeut-klient v originálním čínském prostředí. Překážkou je ale finanční náročnost takového studia.
Máte přehled o úspěšnosti léčby u vašich klientů? 


Úspěšnost léčby je poměrně vysoká. Klienti mne doporučují svým známým, anebo se i sami po čase vracejí s jinými obtížemi.
Kolik jich tak v průměru ošetřujete, za měsíc třeba?

Denně se věnuji přibližně 4 až 8 klientům podle domluvy 2 až 3 dny v týdnu.

 

Autor: Jan Hovorka

 

Romana Entlerová

tcm-benesov.cz

 


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.tcmrevue.cz/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35