MUDr. Ladislav Fildán:  Akupunktura je u nás používána lékaři už víc než 50 let – a bez problémů

Předseda České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP MUDr. Ladislav Fildán by měl být zřejmě častěji dotazován a zván do diskuzí a na odborná fóra, už s přihlédnutím, že se stará přes dvacet let o jediný subjekt, který je řekněme oprávněn v našem historicky rigidním systému zdravotnictví, a jeho cechovní správy, akupunkturu jako metodu TCM využít v kombinaci se standardní medicínou. Stovky lékařů prošly doškolovacími odbornými kurzy, kde absolvovali stovky hodin výuky a následně pak praxi pod vedením zkušenějších kolegů. Drtivá většina z nich se vzdělávala nejen v akupunktuře i v čínských a jiných nemocnicích. Položili jsme mu několik dotazů na aktuální téma.

Jak byste řešil situaci v ohledu využití akupunktury, případně dalších metod TCM, která se, jak se zdá, stále víc komplikuje?

Ustavením lékařského oboru akupunktura, jako je tomu na Slovensku, další metody zahrnované do TCM – bylinná terapie, cvičení a dieta by byly zahrnuty ve vzdělávání lékařů.

 

Přijde vám novela novely, která vlastně zruší to, co se upravilo, smysluplná? 

Určitě. Navrhujeme ji zcela zrušit, vnesla legislativní zmatek do zdravotnických zákonů. Je odmítnuta na všech úrovních lékařských orgánů (ČLK, ČLS JEP), distancují se od ní lékařské fakulty, které odmítly vytvořit vzdělávací programy v TCM. Podle našeho názoru se jednalo o schválení legislativní normy na zakázku. Někteří poslanci, kteří nebyli zcela přesně informování o jejím dopadu i pozadí, ji prohlasovali. Novela nebyla projednána s naší odbornou společností, která stojí této problematice nejblíže. Navrhovatel je z jiného lékařského oboru a o této problematice má jen malý přehled a pravděpodobně ji nikdy nepraktikoval na pacientech. ČLK zvažuje ústavní stížnost a žádá zrušení této novely.

 

Kdo by měl první a zásadně vyslovit to, že je nutné najít hranici, po kterou vybrané metody patří do lékařské péče, které to jsou, a jaká jsou kritéria jejich využití?

Lékaři, protože se jedná o odbornou záležitost. Akupunktura je pro nás metodou léčebně preventivní péče, tedy patří do rukou lékaře. Bylinné potravní doplňky, cvičení, dietní opatření, případně masáže by mohli používat i nelékaři po náležitém vzdělání.

 

Je možné a účelné, snažit se o hlubší spolupráci s čínskými lékaři, univerzitami, nemocnicemi a výzkumnými ústavy? Brání tomu něco u nás natolik, že to není průchodné?

Spolupráce je vždy účelná, z naší strany ji vítáme. Myslím, že částečně brání vzdálenost, jazyková bariéra  a nemalé náklady na případný pobyt v ČLR, či pracovní pobyt čínských lékařů u nás.

 

Jsou myslím srozumitelné snahy oddělit metody zjevně neuchopitelné, jako je reiki a podobně. Ale jak vysvětlit navrhovaná omezení lékařům, kteří  podobným zákazem přijdou o možnost aplikovat například akupunkturu?

Zásadně nesouhlasíme s omezením možnosti používat metody akupunktury lékařům, mj. proto, že se u nás používá přes 50 let téměř bez problémů. Snahy o její omezení vyplývají z naprostého nepochopení postavení a zodpovědnosti lékaře a směšování tohoto postavení s postavením nelékařů, kteří by se případně v TCM vyškolili. Lékař musí pracovat podle našich zákonů „západním“ způsobem (lege artis), stanovit diagnozu, provést vyšetření, může předepsat léky a určit, jakou metodu pro pacienta zvolí. Což může být např. akupunktura. Lékař také určí, kdy je nutno zvolit jinou metodu než akupunkturu. Zcela jistě nemůže svou práci postavit jen základě dignozy TCM, ta je případně jen doplňkem k diagnoze lege artis. Toto vše nezdravotníci vyškolení v TCM nemohou. Takže tyto snahy, pokud vůbec nastanou, zcela překrucují postavení a zodpovědnost lékaře.

 

V Číně existují instituce, které mají Evidence Based Medicine studie, nebylo by účelné místo striktních zákazů zajistit výběr, překlad a nabídku podobných materiálů? Převzít model TCM z běžné praxe čínských nemocnic, které využívají i západní medicínu?

I na Západě proběhlo a stále probíhá mnoho výzkumů, které splňují kritéria EBM, lze je najít v uznávaných databázích. Podobně tak i práce z ČLR. Není problém se k nim dostat, pokud jsou v angličtině.

A to je většina prací i z ČLR. Uvítali bychom např. výběr několika nejzajímavěších prací v každém roce. Je otázka, kdo by se této práce ujal.

Jaké máte zkušenosti, nebo jaké můžete využít výstupy, z projektu Česko-čínského centra TCM ve FN Hradec Králové?

Zatím nemáme žádné výstupy nebo o nich nejsme informováni, předpokládám, že z důvodu velkého vytížení čínského pracovníka TCM i českého lékaře, který ambulanci vede.

 

Autor: Jan Hovorka


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.tcmrevue.cz/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35