TCM: Stručná zpráva o Světové federaci společností čínské medicíny (a snad i brzo sdílených zkušenostech)

TCM: Stručná zpráva o Světové federaci společností čínské medicíny (a snad i brzo sdílených zkušenostech)

Zkušenost lidského rodu, lokální endemit nebo globální bonus? I to je součást přemýšlení nad TCM. Některé poznatky nebo účinky jsou asi nepřenosné, nebo je nutné je přizpůsobit místním parametrům. Samozřejmě. Herbální produkt bude mít asi jiné kvality, dozraje-li v podhůří Himálájí než tentýž druh z pobřeží Jihočínského moře nebo na paloučku u Boskovic. A Středoevropan má v DNA jiné informace než rodák z pouště Gobi.

WFACM neboli Světová federace společností, zabývajících se čínskou medicínou – toto je překlad, který v češtině je trochu volnější a košatý, z původního jazyka a z angličtiny (která je komunikačním jazykem této organizace) asi nejpřesněji vystihuje záměr jejího vzniku.

Tím je podpora výzkumu čínské medicíny po celém světě. S přihlédnutím k případným jazykovým nebo obsahovým zádrhelům vynechává slovo tradiční. Není to politikum, ani úskok, prostě čínská medicína má různé lokální varianty a tento název zastřešuje vše.

To znamená, že tato především výzkumná organizace, sídlící v Pekingu, má členy zatím z zhruba 70 zemí a regionů. Jde o instituce, skupiny i významné jednotlivce, kteří hrají úměrnou roli v cestě k hlavnímu, společnému cíli: rozvoji čínské medicíny, a to zahrnuje i TCM, jak ji vnímáme u nás, metod a technologií, na základě celosvětového hodnocení poznatků a globální úrovni.

Pořádá významné kongresy po celém světě, vydává odborný časopis i další mediální výstupy, zasazuje se o stanovení mezinárodních odborných standardů, certifikaci i aplinaci norem, které dnes tak neurčitě hledáme v TCM, pokud začneme o implementaci do českého zdravotnictví uvažovat.

Je zarážející, že například ČLK si dá do zápisu jednání odborné skupiny zákaz jakéhokoli studia TCM než pokyn, aby pověřený, kompetentní a pracovitý člen, nebo najatý subjekt, aspoň základní a aktuální výstupy sehnal a předložil oné zákazové komisi k diskuzi. Jsou v angličtině výstupy, které my jistě pomohly při tvorbě nátrojů kontroly a legislativních ustanovení.

Centrum výzkumu a zdroj vzdělání

Federace je sponzorována čínskou vládou a poskytuje informace expertům z celého světa. Základnou je Centru pro klinický výzkum (Evidence-based model). Akutálně je financován klinický výzkum ve zhruba 20 oblastech a u více než 30 preperátů. Zaměřuje se na původem čínské, i poskytnuté z jiných oblastí. Výstupem jsou medicínské vědecké, ale i obchodní informace, klinické studie, podklady pro EBS. Sleduje i rozvoj technologií, navazující další výzkum a nové zdroje, vzdělání talentovaných praktiků TCM. Výzkum pak umožní další kroky, stanovení regulí, na jejichž základě může být určena kompetence i zařazení lékařů, kteří používají TCM, sociální akceptace, ale i bezpečnost a kvalita zdravotní péče a poskytované služby.

Federace se podílí nejen na tvorbě podkladů, ale i na vzdělávání, organizuje kurzy nových metod a technologií TCM, vzdělávací kurzy pro lékaře, ale i řekněme kurzy základní orientace pro zájemce z nelékařského prostředí. Pro řadu institucí poskytuje studijní, výukové i praktické materiály. Vekou pozornst věnuje také výměně a poskytování pomoci a spolupráce na akademické úrovni, s podporou národních vlád. Cílem je co nejkvalitnější vědecký výzkum, klinická praxe, vzdělání, to vše se prolínající do prostoru světové, nadnárodně spolupracující vědecké medicínské komunity a akademického prostředí v jednotlivých státech.

Tyto aktivity a procesy mají výsledky, které může použít i oddělení pro vědecko-technické zpracování a standardizaci. Vznikají a realzují se pak programy, které velmi posílí mezinárodní spolupráci a mají zároveň přínos pro jednotlivé projekty národní nebo regionální. Všechna odborná oddělení Federace tak pracují na mezinárodně platné standardizaci TCM, včetně ISO.

Poznámka: Někdy se problém proleví jen v odlišném chápání a výkladu slov. Možná by to stálo za studii. Používáme nejčastěji zkratku TCM, anglicko/mezinárodní pro označení souboru metod a technologií – Tradiční čínská medicína. Píšeme bez háčku, ten si může pro češtinu kdokoli třeba patentovat, pro orientaci v jinojazyčných textech je TCM dominantní.

Poznámka: Část dokumentů v odborných kruzích (mj. WHO) označuje zkratkou TCM také oblast Traditional & Complementary Medicine. Zdánlivá banalita, ale v českých podmínkách se zpravidla hned rozpoutává disputace, co je co a kdo je kdo. Zda je komplementární totéž co celostní, nebo holistická, nebo… bychom bychom toho mohli nechat. TCM je komplex metod, které můžeme ve spolupráci s poskytujícími odborníky využít, zda bude celostní, dílčí, kombinovaný, doplňkový či jaký, ať stanoví kompetentní odborníci-lékaři. Obecně, jako nejvhodnější pojem se nám zdá „sdílená medicína“.

Vstupte s námi: Světová federace asociací čínské medicíny, Peking

V Pekingu jsme se sešli s vedením Světově asociace společností čínské medicíny (WFACM). Vedoucí manažeři nám představili organizaci jako otevřenou všem kdo mají zájem podpořit rozvoj TCM ve světě.  Uvítají je jako členy, i jako spolupracující partnery. Pozvání k členství a uznání práce se dostalo i nám. Podrobněji nám činnost WFACM přiblížila při exkurzi v jejím pekingském sídle paní ředitelka komunikace Dr. Li Wenjie.

“Rádi uvítáme všechny organitace, zaměřené na TCM. Máme pro její obory hodně specialistů, doktory i profesory, ze všech odvětví. Velmi rádi bychom v blízké budoucnosti uspořádali i kongres v Praze a naši federaci blíže představili.

Nás zajímá především systém vaší práce. Jak shromažďujete informace, spolupracujete s vědci a experty, biology, IT odborníky a podobně? U nás se velmi často objevují tendence a argumenty, že TCM je jen historický, primitivní způsob lidového nevědeckého léčení. 

Ač nejsme přímo zřizování vládou, naše federace pracuje s podporou vlády ČLR a pro ni, na různých vědeckých programech TCM. Servis je zatím pouze v čínštině, ale pracujeme na tom, aby hlavní vědecké programy a výstupy byly k dispozici také v angličtině. Máme hodně členů v Asociaci, celkem 241 v 67 zemích a regionech. Pro lepší představu, v USA jich je 24. Pracuje také 160  odborných oddělení. Jsou zaměřená mj. na onkologii, gynekologii, pediatrii a další obory. Soustřeďujeme se také na specializované technologie a metody, moxování, byliny a podobně.

Jak vypadá váš kontakt s členskými organizacemi po světě?

Každých pět let je volba vedení. Předsedou je i nyní profesor, který pracoval na zákonech o TCM, přednášel a byl na odpovědné vysoké pozici. Přímo ve v kontaktu s členy oddělení pro komunikaci a mezinárodní vztahy. Pro společná jednání pořádáme každoročně celovětový kongres, loni byl v Oaklendu, letos v Bangkoku. Na trochu nižším stupni jsme pořádali Evropské fórum TCM v Mnichově, podobné pořádáme také pro oblast USA. Materiály z těchto setkání překládáme také do angličtiny a nově francouzštiny. Naším cílem je šířit odborné informace a otevírat kliniky pro doplňování vzdělání v TCM.

V názvu nemáte slovo “Tradiční”, je nějaký rozdíl v pojmech čínská meidicína a Tradiční čínská medicína?

Souhrnně jde o historický fenomén, proto jí říkáme tradiční. Rozdíl mezi tím není třeba hledat, Například v Pekingu je Univerzita Čínské medicíny, učí se tak TCM, což je vlastně totéž. Je to srozumitelnější a praktičtějí užívat srozumitelnou mezinárodní zkratku i pro současné propojování se stadndardní západní medicínou.

U nás se dost často argumentuje absencí klinických studií. Poskytujete studie a další podklady zájemcům a jak? 

Samozřejmě poskytujeme. Bohužel jsou především a pochopitelně v čínštině, a partner si musí nějak zajistit spolupráci an překladu. Tak jsme je nedávno poskytli v Thajsku nebo Mexiku. Máme také časopis, pochopitelně vychází i v angličtině. Sběr dat a podkladů pro Evidence Base Studies je jedním z našich hlavních úkolů. Také organizujeme výměnu lékařů, jejich výcvik a vzdělávání, prostřednictvím jak našich lékařů v jiných zemích, konkrétně nyní právě intenzívně ve Španělsku, tak jim zařizujeme pobyty v našich nemocnicích.

Vy sama máte vzdělání, praxi a zkušenosti s TCM?

Ano, jsem vystudovaná lékařka, absolvovala jsem Univerzitu čínské medicíny v Pekingu. Specializovala jsem se na moxování, další metody samozřejmě ovládám také. Nyní se věnuji v mé pozici na organizování meetingů, kongresů a dalších akcí, které WFACM pořádá ve světě.

TCM v Číně neustrnul na místě jako historická relikvie, rok od roku s estále vyvíjí. Má spoustu rovin a úrovní. I v Číně se rozšiřuje a sílí víc, než v minulosti, a současně s ní i medicína západní. V celém světě sledujeme významné obejevy a pookrok v medicíně, a v mnoha zemích se TCM používá a samozřejmě vyvíjí. Především tak, aby vyhovovala místním lidem a systému, aby se jejich speciálním lkálním podmínkách, systémovým i zdravotním, přizpůsobila. Jsme také členy WHO a úzce spolupracujeme i v tom, aby se nám podařilo stanovit mezinárodní odborné  standardy, následnou certifikaci a aplikaci těchto norem v jednotlivých zemích.

Autor: Jan Hovorka

 


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.tcmrevue.cz/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35