MUDr. Petr Černý: Číňané se především snaží spojit přístupy k západní a tradiční čínské medicíně

Náš Nadační fond na podporu TCM a alternativ začal zprostředkovávat studijní pobyty v předních čínských nemocnicích, pro lékaře i další aktivní specialisty, zájemce o TCM. MUDr. Petr Černý, soukromý lékař a majitel interního ambulantního centra v Praze na Smíchově, přijel s čerstvými zkušenostmi a zážitky ze Šanghaje. Jako našeho prvního „frekventanta“ jsme se ho na všechno důkladně vyptali. Jeho odpovědi velmi přesvědčivě naznačují model a možnou cestu, kterou by se, podle nás tzv. sdílená medicína, mohla ubírat. A to samozřejmě nemusíme mluvit jen o TCM v kombinaci s naší západní.

Aplikujete ve vašich ordinacích především akupunkturu, jako podpůrný prostředek standardních metod. Jaké máte zkušenosti a výsledky?

V našich ambulancích aplikujeme akupunkturu hlavně jako doplněk léčby v rámci našich odborností. Všude ve světě se do popředí dostávají indikace v gynekologii a porodnictví. Není určitě náhoda, že plánovaný kongres v Tel Avivu s širokou mezinárodní účastí má gynekologii a porodnictví hned ve dvou bodech programu z celkem pěti a to v oblasti fertility a v oblasti porodnictví. Dalšími programovými okruhy jsou kardiologie, gastroenterologie a traumatologie. V našem zdravotnickém zařízení se věnujeme hlavně úpravám nepravidelného a bolestivého menstruačního cyklu. Do této kategorie také spadají úpravy cyklu po dlouhodobém užívání hormonální kontracepce. Vzhledem k tomu, že se komplexně věnujeme i léčbě sterilních párů, používáme jako účinnou metodu také akupunkturu. Zde bych chtěl obzvlášť zdůraznit, že je možné působit na jednotlivé stupně podílející se na řízení celého procesu nutného k početí. Tím myslím na úrovni mozkové kůry, hypothalamu i na úrovni dělohy a vaječníků. Za obzvláště výhodnou a do jisté míry unikátní považuji možnost ovlivnění kvality děložní sliznice cíleně kolem termínu početí. S rostoucím věkem párů hodlajících otěhotnět se faktor děložní sliznice stále více dostává do popředí. Možnost cíleného zkvalitnění endometria v daném termínu je proto velmi výhodná a lze ji použít i v rámci podpory v IVF programu. Pracoviště, která se této problematice věnují, již publikují i positivní praktické zkušenosti s touto metodou. V naší ambulanci jsme schopni nabídnout akupunkturu jako podporu IVF programu. V oblasti porodnictví je nejčastější užití jako příprava k porodu. Vhodná kombinace bodů je schopna rodičku připravit na porod zejména po psychické stránce a zajistit lepší průběh porodu. Akupunktura je účinná i v případech pocitů na zvracení a zvracení těhotných v počátku těhotenství. Zde jsou samozřejmě vhodná i dietní opatření.

Máte za sebou pobyt v Číně, na kurzu pro experty, zaměřené na TCM. Kde jste byl, na co byl kurz zaměřen?

Kurz probíhal v několika velkých nemocnicích v Šanghaji. Byl skutečně komplexní a velmi rozsáhlý. Každý den dopoledne byl blok přednášek a odpoledne buď presentace na odděleních nebo praktika. Během tří týdnů se účastníci mohli seznámit s užitím TCM na odděleních kardiologie, intenzivní medicíny, pediatrie, všeobecného lékařství, diabetologie v rámci endokrinologie. V přednáškách byly probírány kombinace přístupů západní mediciny a doplnění užitím TCM. Součástí byla i přednáška o akupunktuře a masážích jakožto metodách ovlivňujících akupunkturní dráhy. Celý den byl věnován prvnímu sjezdu věnovanému cvičení chi-kung.

Na všech přednáškách byla patrná snaha Číňanů spojit západní a východní přístup v medicíně a vybrat z obou to nejlepší ve prospěch pacienta. V této oblasti dělají velké pokroky zejména v tom, že je stále více důkazů o objektivním působení TCM pomocí laboratorních metod. Protože program byl skutečně komplexní, navštívili jsme i plantáže s léčivými rostlinami, měli jsme i několik kulturních představení a návštěvu vybraných pamětihodností Šanghaje. Na několika výletech jsme si měli možnost prohlédnout i tradiční vodní zahrady, kláštery, tradiční farmy s čajem a tím si doplnit celkový dojem. Celá organizace byla zajištěna skutečně vynikajícím způsobem.

Jak byste definoval rozdíl mezi využitím TCM v čínském zdravotnictví a u nás?

Nejsem samozřejmě expert v této oblasti, mohu říci jen svůj názor. Dnes si stále více myslím, že hlavní rozdíl je v kvantitě a ne v kvalitě nabízené péče. V obou zemích jsou specialisté, i oddělení jako součásti nemocnic. V obou zemích je úroveň poskytované péče na vysoké úrovni. V obou zemích část populace vyhledává a využívá možnosti jak západní, tak tradiční čínské medicíny. Hlavní rozdíl proto bude možná dnes hlavně v počtu specialistů a zařízení, která tyto služby nabízejí a tím pádem i v počtu pacientů, kteří je využívají. Nemalou úlohu také zajisté hraje výchova a celkové povědomí celé populace o těchto metodách. Zatímco u nás se stále jedná o marginální aktivitu, v tradičních zemích dálného východu je situace zcela odlišná a tyto postupy jsou běžnou součástí zdravotní péče.

Setkal jste se tam se zahraničními kolegy, lékaři a terapeuty z jiných zemí?

V naší skupině byla zástupci USA, Kanady, Chile, Francie, Norska, Malajsie, Malty, Česka, Maďarska, Polska a Izraele. Jak jsem z diskusí pochopil, situace je v každé zemi odlišná a stále se vyvíjí.

Máte informace, jak je v evropských zemích přijímána TCM v rámci systému zdravotní péče?

S tím také souvisí různý rozsah využití TCM v jednotlivých zdravotních systémech. V každé z těchto zemí jsou postupy TCM dostupné. Každý systém je ale jinak nastaven a regulace ze strany státních autorit se v jednotlivých státech liší. Nejdále je pravděpodobně Malta, která má i vlastní TCM univerzitu.

Co bylo pro vás nejzajímavějším poznatkem?

Zajímavých poznatků byla skutečně celá řada. Byl jsem v moderním, obrovském bohatém městě – spíše aglomeraci, kde se denně pohybuje asi 40 milionů lidí. Nevím, jak daleko je tato populace reprezentativní v rámci celého státu. Velmi na mne zapůsobilo, jak se všichni rychle učí a mají velkou snahu dostat se na úroveň, na kterou jsme u nás zvyklí a to nejen v medicíně, ale i v běžném životě. O tom, co jsem já viděl, mohu říci, že se jim to daří a to dle mého názoru velmi rychle. Minimálně v Šanghaji, kde jsem byl hostem.

Myslíte, že by se mělo naše zdravotnictví více otevřít TCM?

Pokud existují metody, které jsou objektivně schopny zlepšit zdravotní stav, tak je dle mého názoru vhodné, je respektovat a snažit se je využít. To řada metod TCM jistě splňuje.

 

Kde je hranice, kdy by se TCM měli věnovat výhradně lékaři, a kde může sloužit nelékařské péči?

S tím úzce souvisí otázka, jak to prakticky udělat. Kdo má poskytovat jakou službu. Zda lékaři nebo nelékaři a jak nastavit vzdělávání těchto pracovníků. Tato problematika je tak složitá a rozsáhlá, že se nedá jednoduše zodpovědět. Nakonec vidíme, že ve světě má každá země svůj vlastní model.

Jak by mělo vypadat zařazení TCM metod u nás, kontrolní nástroje, vzdělávání? Mohl jste v Číně poznat tyto detaily nebo součásti systému? 

Možná cesta k řešení by mohla být v sestavení panelu odborníků, který by v diskusích vygeneroval model vhodný pro naši republiku. To určitě pro začátek. Skupina by vytvořila zastřešující a sjednocující platformu a mohla by vydávat doporučení v této oblasti. Výsledkem by byl všeobecně respektovaný model struktury poskytované péče a požadovaný rozsah a skladba studia. Vzhledem k tomu, že se tato oblast velmi dynamicky rozvíjí, musí se počítat s průběžnými změnami dle nových poznatků.

Šanghaj má velmi rozsáhlou universitu TCM. Studuje zde asi 5 000 studentů z celého světa. Studenti z ciziny mohou dostat čínské stipendium. Mluvil jsem s některými, například z Malajsie. Studentům k dispozici je celá řada učeben v rozsáhlém komplexu a řada budov ve městě. Oddělení TCM jsou součástí nemocnic a klinik a slouží také k výuce. Ucelené vzdělání je možno získat ve dvou stupních a potom působit jako terapeut TCM. Vzhledem k tradičnímu postavení TCM v této oblasti je samozřejmě velký zájem z řad studentů. Kolega z Malty nás informoval, že na Maltě je zřízená nově TCM universita ve spolupráci se školou v Šanghaji, která se věnuje i výzkumu rostlin používaných v tradiční čínské medicíně. Z toho plyne, že postup a situace v každé zemí je skutečně individuální.

 

Autor: Jan Hovorka

Foto: tcmrevue.cz

 

 

 

 


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.tcmrevue.cz/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35