Author Archive

Nadační fond na podporu TCM a alternativ: Mise a úspěch v Ústí nad Labem

Co je měřítkem úspěchu? V našem případě návštěva semináře v sobotu uprostřed víkendu po státním svátku (v pátek), a zvyšující se zájem o další akce nadačního fondu a TCM Revue. Tak tomu bylo i dnes v budově Krajského úřadu Usteckého kraje. Po ukončení výstavy v atriu Masarykovy nemocnice se tam expozice TCM přestěhovala, bude k

TCM: Pláč a naříkání nad penězi a marnotratníky aneb Farizejové (opět) v akci

Zavrhování a strašení nebezpečím, hrozícím z šíření TCM, má módní podobu, jako nastavenou z plánu krizové komunikace dobře zaplacené agenturky. Kromě bědování známých sisyphoidů nad nevědeckostí se náhle vynořilo lkaní: díky drahotě, nákladnosti TCM, je naše milé, poctivé, národní, takové to domácí zdravotnictví, fatálně ohroženo! Hm… Metafora, že české zdravotnictví je černá díra, už znárodněla.

Romana Entlerová: Jako terapeutka vždy respektuji primární roli klasické zdravotní péče

Terapeutka TCM Romana Entlerová působí ve vlastním centru TCM Benešov. Patří k osobnostem, kvůli nimž si celý obor zaslouží rozvážný a objektivní přístup – a hlavně rychlé dorovnání podmínek pro praxi. Vystudovala soukromý institut, provozuje terapii, má výsledky. Na začátku studia  nikdo neměl tušení, že se vlastně octne ve vzduchoprázdnu. Průběžně se stále vzdělává a

TCM: Bod 0…? Může buď tát a kvést, nebo mrznout.

Možná, že toto hodnocení není odpovídající. Po novele tak dlouho očekávané téměř všichni zainteresovaní konstatují, že se dostavil paradoxní efekt. Situace a právní kontury jsou zřetelnější, nicméně se tak odkryly všechny vady situace předchozí či dosavadní. A to je vážné zjištění. Ministerstvo je v současné době poněkud paralyzováno díky obtížnému sestavování vlády. Výsledek jistě ovlivní

Prof. Ivo Telec: Přírodní léčitelé podle platného českého práva

Metody léčby, které se jen zvolna prosazují do systému zdravotní péče, nelze samozřejmě uznat bez jasných právních pravidel, možnosti kontroly a nastavení podmínek jejich implementace a využívání. To je v zájmu pacientů i poskytovatelů. Nekonvenční medicína se dnes bohužel více než vědeckému zájmu těší kritice a napadání. Někdy z důvodů ideologických, někdy konkurenčních. V novém

Profesor Ivo Telec: Certifikace, definice, edukace, zákony… Odborný vhled do situace v TCM (Dokončení článku)

Pro velký zájem publikujeme i zde na webu celý článek profesora Ivo Telce, který shrnuje situaci a popisuje právní prostředí, ve které se TCM, a samozřejmě hlavně ti, kteří se rozhodli studovat a provozovat metody v rámci nabídky občanům, aktuálně nacházejí. V tištěné podobě najdete i další materiály v novém magazínu HOSPITALin. Jedno je jisté:

Výstava v ústecké Masarykově nemocnici – příležitost i nabídka. Lékaři mají zájem a nemusí ho skrývat

Lékaři a zdravotníci v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem mají zajímavé téma k přemýšlení: Co nám a pacientům může přinést TCM? Výstava nazvaná Vnitřní dynamika čínské medicíny: Proměny ročních období, jejímž autorem je Mgr. Štěpán Vyhlídka, sinolog a zkušený terapeut, jistě vyvolá pozornost zaujme a vyvolá otázky. A to i na straně pacientů. Na otázky

Rektor Univerzity Hradec Králové profesor Prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.: Studium TCM by mělo spadat do zdravotnických oborů

Nedávná novela zákona 96/2004
Sb. naznačila možné cesty, jak řešit profesionály v poskytování zdravotní péče metodami a technologiemi Tradiční čínské medicíny (TCM). Nově ustavené profese (Specialista TCM, resp. Terapeut TCM) jsou nelékařské. Ale hlavně, předpokládají studium oboru, který v rámci vysokého školství ještě nikdo neučí a neučil, ani na lékařských fakultách. Obor sám není ještě formálně

TCM: Proč se těšit do ústecké Masarykovy nemocnice? Na výstavu!

Náš cyklus „TCM bez legend a mýtů“ pokračuje. Moudří vědí, že metody a technologie TCM mohou fungovat jako velmi efektivní doplněk a podpora metod západní medicíny. Přihlédneme-li k nízkým nákladům a minimální náročnosti na provoz a prostor, máme dost důvodů, proč se využitím metod a technologií TCM intenzívně zabývat i v oblasti nemocniční péče. Řadu

MUDr. Petra Uríková: Jako kuchařka jsem Dřevo!

Vtipnou a zajímavou typologii kuchařek si přečtěte ve fejetonovém „přiznání“ Petry Uríkové na jejích stránkách. K velmi frekventovanému tématu čínské kuchyně přidává originální pohled. A nejde o knižní recenzi, ale o vlastní diagnózu, ba autoportrét! :) http://mudr-urikova.com/clanek/6-drevena-kucharka