Jasmínu loubí. Sedím u vína,

zve dobré druhy dobrá hodina -

a já jsem sám. Vtom náhle nad strání

kulatý měsíc se mi uklání

já jemu. Se mnou v modrý nebes klín

můj kývá stín.

Společnost poklonami nešetří -

tak byl jsem sám, a teď jsme
Akupunktura je nejdéle známou metodou léčby na světě. Nebyla nikdy v průběhu časů přerušena. Dnes téměř každý zná pojmy akupunktura a akupunkturní body a dráhy. Má původ ve staré Číně a její začátky sahají do doby více než 2000 let před n.l. První popis
Ač oba rodiče jsou herci, Oliver Šteindler si vybral vlastní a úplně jinou  cestu. Rozhodl se pro medicínu, ale v trochu širším slova smyslu. Odjel do Číny a dnes, po více než pěti letech, je vystudovaným, pro obor velmi zaujatým lékařem i praktikem tradičních Ač oba rodiče jsou herci, Oliver Šteindler si vybral vlastní a úplně jinou  cestu. Rozhodl se pro medicínu, ale v trochu širším slova smyslu. Odjel do Číny a dnes, po více než pěti letech, je vystudovaným, pro obor velmi zaujatým lékařem i praktikem tradičních

Vedení čínské Asociace farmaceutického průmyslu navštívilo Česko-čínské centrum TCM Praha

Velmi neformální a přátelské setkání se nedávno uskutečnilo v Česko-čínském centru TCM. Vedení Asociace farmaceutického průmyslu navštívilo sídlo našeho nadačního fondu. Dotazy, konzultace, debata, návrhy, obecné i konkrétní informace vytvořily konkrétní obraz nastávající spolupráce.  Viceprezidentka a generální tajemnice celočínské Asociace farmaceutického průmyslu, paní Zhou Yulan, řekla:  “Sídlíme v Pekingu a naše Asociace je jedinou a

TCM – Hovory a rozhovory

Pokud máte zájem o osobnosti TCM v ČR, jistě sledujete naše stránky. Zde se dozvíte nejvíc! Publikovali jsme stovky zajímavých a důležitých informací, a hlavně desítky rozhovorů, většinou s významnými odborníky – lékaři i praktiky českými, čínskými i z dalších zemí. Pokud máte zájem, stáhněte si z webu www.palmknihy.cz první z vydávané řady v eknižní

TCM Revue – přijďte si pro jediný magazín se zajímavostmi a osobnostmi TCM! A ještě zdarma!

Dostanete zdarma při návštěvě našeho Česko-čínského centra TCM Praha, Opletalova 19, Praha 1 nebo si magazín objednejte na tcmrevue@tcmrevue.cz, poštou na dobírku. Současně si můžete domluvit osobní konzultaci s panem doktorem Guan Xinem a zjistit více o našich přednáškách. Výstavka předmětů, užívaných v TCM vás nadchne! Doporučíme i možnosti, jak vyhledat pomoc při zdravotních problémech

Z historie TCM v ČR :)!

Tisíciletí historie TCM v Číně si často připomínáme, tak máme malou ukázku historie naší české, domácí. Jak vidno, ministerstvo zdravotnictví moc neprotestovalo a média se zajímala o akupunkturu a lékaře TCM intenzívně a velkoryse – Dikobraz v roce 1984 vycházel v nákladu téměř 1 000 000 výtisků a na lednový titul dal jednoho z tehdy

Mgr. Vít Vojta: TCM, Pás a stezka a Čína? Klima veřejné diskuze je zbytečně vyhrocené

Mgr. Vít Vojta je vzděláním sinolog, hodně se věnuje tlumočení, a patří k významným odborníkům na témata a problematiku dnešní Číny. Znalosti získané pobytem, cestováním, rozhovory s vlivnými a moudrými lidmi, a zároveň odstup – to vše mu umožňuje objektivní i kritický pohled na události současné, minulé i budoucí. Dnes obzvlášť je podobný přístup cenný.

Zdeněk Chmelka: Cesta hledání sebe sama (Milníky, směry, návraty)

Asi je těžké říci co je Zdeněk Chmelka především – sinolog, cestovatel či poutník, celoživotní student čínské filozofie, jazyka a kultury, trenér bojových umění, zájemce o metody TCM a cvičení Qigongu, tlumočník, překladatel, spisovatel… Odpověď nenajdete ani v tomto rozhovoru, ale – můžete začít hledat, třeba v jeho knihách a fotografiích! Zajímat se o jeho tvorbu

Čeští a slovenští lékaři akupunkturisté se sešli v Praze – 50*!

Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP pořádala v soboru 25. 5. 2019 celodenní slavnostní seminář s odborným a společenským programem. Připomíná si totiž 50. výročí založení! Jako jedna z mála stále funguje i po rozdělení tato  platforma pro lékaře z obou republik, včetně časopisu Acupunctura Bohemo-Slovaca. Společenská část patřila v úvodu panu docentu MUDr. Františku

Často se nás ptáte…

Nedávno ukončený projekt Kliniky TCM ve FN Hradec Králové stále zajímá hodně lidí, a ještě víc jich chce vědět, jaká je budoucnost tohoto, nebo podobného zařízení. Odpovědí je několik: žádná, jiná, zcela jiná, nová, úplně nová – a každá odpověď bude pravdivá :)! Současný stav ale nechme popsat kompetentní aktéry oné nadějné, a nečekaně uzavřené

Česko-čínské centrum TCM Praha, Opletalova 19, Praha 1

Často vás zveme a informujeme tak, kde se něco děje – přínosného pro laiky i odborníky, profesionály, studenty a hlavně pacienty, tedy jednotlivců a skuoin, zaměřených a zajímajících se o TCM. Poskytneme vám informace kam a ke komu jít, kde sehnat potřebný a účinný, jakož i bezpečný produkt, a podrobněji objasníme, jak probíhají přednášky, semináře

Přednáška: Dr. Med. Guan Xin o stresu a psychosomatických problémech

Minulý týden jsme se věnovali migréně. Tuto problematiku zkoumal tým ve FN Hradec Králové, v centru, ambulantně se věnujícím pacientům, ošetřovaným metodami TCM. V rámci vědeckého projektu zařadili výzkum vlivu TCM na migrénu, prevenci a léčbu. Vznikla studie, s regulérním dodržením všech základních postupů, povinných pro tento formát. Pracoval na ní celý tým, složený z