Mistr Du Fukun: Čínské bojové umění – podpora zdraví, léčby i dlouhověkosti

Diskuze o Tradiční čínské medicíně (TCM) by byly jistě konstruktivnější při výkladu v rámci širších souvislostí. Prevence, podpora léčby, zmírnění následků onemocnění či úrazů, a pečování o celkový zdravotní stav dlouhodobě, ba celoživotně – to jsou hlavní argumenty, proč se metodám věnovat. Jen málo se u nás například zmiňuje, že v mateřské zemi bývají základní metody doplňovány vybranou soustavou cvičení. Ta vychází z bojových umění, jde o propracované „pohybové rituály“, násobící účinek indikovaných metod. Cvičit mohou samozřejmě i lidé zcela zdraví, pokud mají zájem a cíl býtv dobré kondici a plném zdraví do co nejvyššího věku. U nás je v současné době představitel jednoho ze staletých cvičení je Dr. Du Fukun, devátý Mistr cvičení sing-i.

Jak dlouho jste v České republice a čemu se věnujete?

V ČR jsem již přes dvacet let. Věnuji se především praxi tradiční čínské medicíny a učím bojové umění.

Tradiční čínská medicína je nedílnou součástí čínské kultury. Co může nabídnout lidem v současné době?

Historie čínské medicíny je velmi dlouhá, trvá přes pět tisíc let, v běžném životě pomáhá hlavně lidem, aby mohli těmi nejlepšími prostředky – ať už pomocí léků, akupunktury či cvičení co nejlépe dosáhnout zdraví. Čínská medicína je totiž kromě léčby hlavně cvičení. To je jeden z nejlepších prostředků jak zdraví dosáhnout. Lidem v moderní době pomáhá a nabízí cvičení, prevenci, péči a zlepšení kondice.

V čem se liší čínská a tzv. „západní“ medicína?

Čínská medicína se zaměřuje na léčbu kořene nemoci. Lidské tělo je jako propojený, neoddělitelný stroj. Dějí se v něm vzájemně úzce související chemické změny. Když léčíme nemoc, je třeba se zaměřit na podstatu problému a je potřeba brát tělo jako celek. Pokud vydělíme jen jednu část a léčíme ji samostatně, neodpovídá to základnímu principu. Je to jen léčba vrcholku a nikoliv kořene. Největší rozdíl je, že západní či konvenční medicína se zabývá tím, co může objevit, zjistit, vidět pomocí vyšetřovacích, zobrazovacích metod. V tomto směru je čínská medicína v jistém smyslu pozadu, drží se vyšetřovacích metod založených na filosofických teoriích yinyangu, pěti prvků, a jejich změnách, o to intenzivněji pátrá po kořeni problému v hloubce.

Co pro vás čínská medicína znamená a jak jste se k ní dostal?

Můj tehdejší kolega na pracovišti spadl z výšky přes sedm metrů a mě se podařilo jej zachytit a zachránit, ale obrovská síla nárazu a jeho váha – mě bylo tehdy dvacet a jemu třicet dva let, byl o mnoho těžší než já – mě srazily na zem, kde bylo složené lešení, poranil jsem si záda. Můj otec pracoval v ulici, kde praktikoval čínskou medicínu mistr Wang Jiwu. Vzal mě k němu a tak jsem se s ním seznámil. Vyléčil mě a já se u něj začal učit a cvičit xingyiquan.

Čínská medicína je pro mě vynikající léčebný systém. K uzdravení může používat ať už rostliny, nerosty či živočichy, tj. látky čistě přírodního původu, které nejsou uměle chemicky vyrobené. Konvenční medicína je založená na vědeckých pokusech a důkazech, zatímco čínská vychází ze zkušeností shromažďovaných po tisíciletí. Čím větší zkušenost, tím větší umění.

Jakému typu cvičení se věnujete?

Cvičím xinyiliuhequan (sin-i-liou-che-čchüan, styl šesti spojení srdce a mysli), dnes kratším názvem známý jako xingyiquan (sing-i-čchüan, styl souladu těla a mysli). Má po čtyři sta let doloženou historii, během které se neustále vyvíjel a zdokonaloval. Je to cvičení, jež má velmi hluboké a vypracované principy. Procvičuje jak hluboké struktury těla, vnitřní orgány (srdce, játra, slezinu, plíce, ledviny), tak zapojuje vnější struktury těla a zdokonaluje je. Pomáhá člověku dosáhnout a udržet zdraví a docílit dlouhověkosti. Jeho principy souvisejí s čínskou medicínou, v souladu s jejími principy byl vytvořen.

V čem je cvičení přínosné?

Cvičení dodává člověku energii a elán, tělo se cítí lehké a uvolněné, odstraňuje únavu a dodává dobrou náladu a pocit radosti, velmi prospívá zdraví. Na sobě pociťuji tyto jevy nesmírně intenzivně. Když jsem byl malý, moje zdraví nebylo nejlepší, ale cvičením se tento stav zcela změnil. Cvičení naplňuje kritéria tří tradičních čínských konceptů, tj. pěstuje zdraví (yangsheng), buduje pevné tělo (jianshen) a umožňuje bránit se (fangshen). Co se týká bojového konceptu, i když byl v minulých dobách na prvním místě a xingyiquan využívali válečníci či profesionální strážci (obdoba dnešních security služeb či bodygardů), dnes se už používají jiné zbraně a způsoby boje, a proto se aktuálně zdůrazňují především zdravotní účinky.

Pro koho je toto cvičení vhodné?

Xingyiquan je vhodný pro všechny. Ovšem každá věková kategorie či skupina se cvičí v jiné dokonalosti (gongfu). Mladí mohou vyvíjet sílu a pohyblivost, starší potom cvičí spíše pro zdraví, pružnost a větší odolnost těla. Také se pak liší ve stupni, kterého dosahují. Zdravotně toto cvičení prospívá všem.

Jak a kde cvičit?

Cvičí se od základů. Nejprve se rozhýbou klouby končetin a protáhnou šlachy a zahřeje tělo, čímž se vyvarujeme poranění jako např. natažení svalu či šlachy apod., a potom se zdokonaluje a prohlubuje dovednost provádění pohybů a technik.

Se svými studenty se scházíme pravidelně jednou týdně v úterý v Praze v parku nedaleko stanice metra Háje. Tradičně cvičíme venku na čerstvém vzduchu. V současné době také pořádám sérii přednášek pro veřejnost, kde se budou všichni zájemci moci seznámit se cvičením šestnácti forem, které je základem pro udržení dobrého zdraví a zlepšení kondice. Vytvořil je zmiňovaný mistr Wang Jiwu na základě tradičních cviků, které se v našem systému předávaly po staletí. Wang Jiwu se ve zdraví dožil sta let a jeho žák a můj učitel Zhang Baoyang bude letos slavit devadesáté čtvrté narozeniny. Přednášky se konají 30. 4., 28. 5. a 18. 6. od 10 hodin v ČSVS na Novotného lávce v Praze.

Mohou xingyiquan cvičit i lidé z Evropy? Liší se nějak efekty cvičení?

Jistě že ano. Evropané mají poněkud tvrdší konstituci těla než Číňané. Jsou více silově založení, a proto když s cvičením začínají, prvotní fáze protahování šlach je pro ně náročnější a bolestivější. Nejsou většinou zvyklí cvičit již od malička jako Číňané. Ale určitě mohou cvičení provádět všichni.

Efekty cvičení se pro ně v ničem neliší. Jediný rozdíl spočívá ve hloubce pochopení učení. Bojové umění podobně jako čínská medicína patří k učením, která se osobně ústně předávala mistrem učedníkovi, který je přijímal srdcem. Bylo to osobní a individuální předání. Což je ovšem na západě velmi ztíženo jazykovou bariérou a stupněm porozumění čínské kultuře, kdy student pak některé věci není schopný pojmout a pochopit do takové hloubky.

Co byste chtěl vzkázat lidem, kteří chtějí cvičit bojová umění či vyhledat pomoc čínské medicíny?

Současná společnost se neustále vyvíjí. Je také mnoho negativních vlivů a faktorů, kterým jsme vystaveni, a ovlivňují nás čím dál víc. Znečištění životního prostředí, nekvalitní potraviny atd. Oslabuje to naše tělo. Čelíme problému, jak se před těmito vlivy uchránit, jak zlepšit naši imunitu a jak se zbavit tlaku a stresu, který život v současné společnosti provází. Proto je nutností cvičit. Přinese nám to lepší imunitu, bystřejší myšlení, více sil do naší práce a výrazně se tím zvýší kvalita našeho života.

Autor: Štěpán Vyhlídka

tcmspirit.cz

 


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.tcmrevue.cz/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35