Z historie TCM v ČR :)!

Tisíciletí historie TCM v Číně si často připomínáme, tak máme malou ukázku historie naší české, domácí. Jak vidno, ministerstvo zdravotnictví moc neprotestovalo a média se zajímala o akupunkturu a lékaře TCM intenzívně a velkoryse – Dikobraz v roce 1984 vycházel v nákladu téměř 1 000 000 výtisků a na lednový titul dal jednoho z tehdy mála aktivních akupunkturistů. Jméno můžete hádat! :) Ano, pamětníci vědí a nepamětníkům připomínáme MUDr. Jaroslava Hovorku, velkého praktika a propagátora TCM, spisovatele a lékaře-akupunkturistu. V našem centru jeho práci připomínáme rádi!

Malá nápověda:

Comments

  1. By Stanislav Šlechta