Články

PEKING: Největší Nemocnice TCM staví na tisícileté tradici, nemodernějších technologiích a špičkovém vědeckém výzkumu

U nás asi něco zatím nepředstavitelného: V centru města rozlehlý komplex budov, neuvěřitelně životem kypící, před bránou desítky vozidel a vozítek, elektrokola, bicykly, tříkolky a pojízdné budky, limuzíny, davy a houfy proudící ven i dovnitř. Tam se rozdělují do chodeb a pater, civilové a bílé pláště, ordinace, vyšetřovny, čekárny. Jako u nás při epidemii chřipky,

PEKING: První postřehy, inspirované výukou pro české adepty kurzu TCM v Beijing TCM Research Institute

  Výukový seminář pořádaný Výzkumným ústavem TCM v Pekingu absolvuje necelá dvacítka frekventantů, v průřezu odrážející skladbu lidí, kteří se zabývají, nebo zabývat hodlají, využitím těchto metod v domácích podmínkách. Tento běh (do 14.4.2017) byl připraven z důvodů vysokého zájmu z Česka specielně a pouze pro české studenty – jinak se tu vzdělávají smíšené skupiny,

TCM: Češi v Číně na zkušené?

TCM: Češi v Číně na zkušené? Odskočíme si do Pekingu: V úterý 14. března začal 2017-Výcvikový kurz zdravotní péče technologiemi TCM pro Čechy. Aby to neznělo tak úředně: jde o řekněme seminář, do kterého byli vybráni lidé se zájmem o TCM. Primárně ale nikoli pro zdokonalení v terapii a pozici praktiků již pokročilých nebo znalých.

TCM v parlamentu: Úspěšný postup do dalšího kola

Výbor pro zdravotnictví včera významně posunul téma, které se už hodně dlouho legislativně diskutuje. Návrh novely zákona o nelékařských zdravotnických povoláních byl doporučen ke schválení. Tou významnou změnou je stanovení dvou nových odborností: Terapeut TCM (předpoklad tříletého bakalářského studia), nebo Specialista TCM (pětileté magisterské). Co bylo na jednání výboru, který řídil předseda prof. Rostislav Vyzula,

TCM: Místo víček sbírejme třeba lístky hlohu

Špičky a VIP osobnosti, působící v oboru Tradiční čínské medicíny, se sešly včera ve sněmovně. Nikoli nad zákony, ale také nad důležitými vědeckmi tématy. Pod záštitou ministra zdravotnictví se tam konala konference, zabývající se možnostmi synergie mezi západní a tradiční čínskou medicínou (TCM). U nás je to jarní kvítek v zahradě zdraví prospěšných a podporujících

Prof. JUDr. IVO TELEC: EVIDENCE-BASED MEDICINE?

Příspěvek podrobně rozebírá pojem evidence-based medicine. Důraz je kladen na to, že nejde o pojem právní. Právní řád disponuje vlastním systémem procesního dokazování účinnosti nebo bezpečnosti zdravotních služeb. Článek obsahuje kritické právní zamyšlení nad pojmem evidence-based medicine z hlediska psychosomatiky. Téma je nahlíženo pohledem zdravotnického práva a pluralitní medicíny v občanské společnosti. Autor se věnuje

O čem je a hlavně bude tahle partie

O víkendu proběhla valná hromada Komory TCM. Neznáme detaily jednání a plánované konkrétní kroky v blízké budoucnosti, jen bychom rádi do budoucna konstatovali prohloubení vzájemné spolupráce s našimi magazíny a Nadačním fondem na podporu TCM a alternativ. Tak, jak jsme to v roli hostů na valné hromadě prezentovali. Jde o oblast komunikace, kde působíme dlouhodobě

Jan Werich: Tenkrát na jehličkách (další ukázka z knihy Pavilon polozapomenutých snů)

Ač to tak někdy vypadá, ani u nás není tradiční čínská medicína zase takovou novinkou. Mezi prvními praktikujícími akupunkturisty byl MUDr. Jaroslav Hovorka a mezi jeho pacienty, mimo jiné osobnosti, také Jan Werich. Herec, ale kupodivu také znalec čínských reálií, filozofií a také – TCM. Novoroční atmosféru si vám tedy dovolíme obohatit vzpomínkou na umělce

Ondřej Dostál: Alternativní metody? Registrovaný poskytovatel musí dodržovat pravidla

JUDr. Ondřej Dostál je dnes už renomovaný právní expert, působící v oblasti ochrany práv pacientů. Tato tématika se dostává i do projektů a koncepce nového ministra zdravotnictví, a zdá se, že situace se opravdu bude zvolna, ale přece jen měnit. JUDr. O. Dostál je spolupracovníkem našeho projektu HOSPITALin (www.hospitalin.cz). Požádali jsme ho o vyjádření k

Výrobky se zdravotními účinky: Legislativa se vztahuje i na produkty TCM (článek prof. Iva Telce)

Diskuzi o nabídce výrobků se zdravotními účinky, na které se nevztahují striktní a jasné předpisy SÚKL, bychom měli všichni, kdo se zabýváme možnostmi podpory léčby, poskytované českým zdravotnickým systémem, věnovat výraznější pozornost. Proto se snažíme i my, na tomto našem webu, v magazínech nebo formou výstav pořádaných naším nadačním fondem, přispět k orientaci klientů i