Články

TCM: Radost dlouho netrvala. Co teď?

Poslanci ve včerejším rozhodnutí Sněmovny podpořili návrh senátorky Aleny Dernerové. Znamená to, že lékaři ubránili svou běloplášťovou, výsostnou zónu a metody TCM nadále do prostor, kde se jedná o zdravotní péči, nesmí. S klasikem bychom se rádi hlasitě zeptali: A komu tím prospějete, cooo? :) Ale budiž. Spíše se zkusme podívat na důvody, které paní

TCM a legislativa – názory praktiků: Zdeňka Batíková

Já navrhuji,  aby bylo podstoupeno jednání o zařazení TCM do živnostenského zákona,  do kategorie tradiční čínská medicína – živnost vázaná.  Proč? TČM se vyučuje na školách TCM institut, 1. škola TČM a jejich  absolventi mají možnost po splnění závěrečných zkoušek stát se členy Komory TČM, což obnáší další a hlubší prokázání znalostí v tomto oboru. Základní dálkové

TCM v ČR: Kudy se bude ubírat vývoj? (Úvaha v mezičase)

Co víme určitě:  Po schválení novely “šestadevadesátky” je právní stav paradoxně (a bohužel) skoro jednoznačný – TCM je téměř postavena mimo zákon jako součást zdravotní péče. Ne že by v této oblasti měla už dřív jasné a pevné místo. Ale explicitní výklad zákona prakticky zakazuje metody TCM lékařům i zdravotníkům v rámci jejich výkonu povolání

Tichá xenofobie establishmentu českých zdravotníků a lékařů?

Ač pokrokové mládí takřka celého světa prosazuje sdílení, propojování, integraci, multikulturní prolnutí národů, ras a čerpání kdejakých podpor, čeští lékaři, lékárníci i stomatologové  statečně odolávají. Nestačí jen vzdorování elektronickým systémům kontroly, vydávání receptů nebo kontroly nabízení a prodeje medikamentů. Nyní staví obrannou hráz drtivému a pro ně asi zlověstnému přílivu kolegů-lékařů z Ukrajiny. Projekt náboru

Profesorka Anna Strunecká: Děkuji – vám z „podsvětí“! (Dokonalá odpověď slovutným kmetům spolku Sisyfos)

Tentokrát publikujeme z jiného soudku, ač v souvislostech na TCM a toto téma také dojde. Nějak se autorsky nedařilo uchopit další z vykydnutých urážek, které letos v podobě Diamantového Bludného balvanu získala TCM jak obor. Ocenění podivných záštiplnců také obdržela paní profesorka Anna Strunecká. Přečtěte si její děkovný projev – děkujeme jí za něj i

Prof. Ivo Telec: Pluralita v medicíně a standard dobré péče

Pokud se má TCM stát doplňkem a součástí zdravotní, následné a další péče, musí v tomto projektu být především jasno. Od války slov a házení nejasnými pojmy, nebo od laicky naivních úvah přes pseudovědecké dehonestování přejděme k modelu sdílené medicíny. Někde se začít musí. Základní kontury musí mít právní prostředí. Práce prof. JUDr. Ivo Telce

TCM: Stručná zpráva o Světové federaci společností čínské medicíny (a snad i brzo sdílených zkušenostech)

TCM: Stručná zpráva o Světové federaci společností čínské medicíny (a snad i brzo sdílených zkušenostech) Zkušenost lidského rodu, lokální endemit nebo globální bonus? I to je součást přemýšlení nad TCM. Některé poznatky nebo účinky jsou asi nepřenosné, nebo je nutné je přizpůsobit místním parametrům. Samozřejmě. Herbální produkt bude mít asi jiné kvality, dozraje-li v podhůří

Budeme řešit TCM až do konečného řešení? Taky možnost.

Zdá se, že zákonotvorná nehybnost a právní vakuum je u nás v Česku oblíbený, a vlastně optimální stav. Jakmile totiž začneme něco řešit, stává se to složitějším a složitějším, až se nakonec zjistí, že řešit se musí něco úplně jiného, že se zdálo být třeba řešit na začátku. Tuhle složitou větu, a proč byla napsána,

TCM: Pláč a naříkání nad penězi a marnotratníky aneb Farizejové (opět) v akci

Zavrhování a strašení nebezpečím, hrozícím z šíření TCM, má módní podobu, jako nastavenou z plánu krizové komunikace dobře zaplacené agenturky. Kromě bědování známých sisyphoidů nad nevědeckostí se náhle vynořilo lkaní: díky drahotě, nákladnosti TCM, je naše milé, poctivé, národní, takové to domácí zdravotnictví, fatálně ohroženo! Hm… Metafora, že české zdravotnictví je černá díra, už znárodněla.

TCM: Bod 0…? Může buď tát a kvést, nebo mrznout.

Možná, že toto hodnocení není odpovídající. Po novele tak dlouho očekávané téměř všichni zainteresovaní konstatují, že se dostavil paradoxní efekt. Situace a právní kontury jsou zřetelnější, nicméně se tak odkryly všechny vady situace předchozí či dosavadní. A to je vážné zjištění. Ministerstvo je v současné době poněkud paralyzováno díky obtížnému sestavování vlády. Výsledek jistě ovlivní