Články

Česko-čínské centrum TCM ve FN Hradec Králové po roce

Od zahájení činnosti Česko-čínského centra TCM ve Fakultní nemocnici Hradec Králové přinášíme informace o vývoji tohoto unikátního a obdivuhodného projektu. Provoz kliniky a jeho zahájení se snad blíží, ale jaké jsou výsledky po zhruba ročním působení ambulance? Odpověď nám poskytl její vedoucí lékař, MUDr. František Musil. Provedl jsem statistickou analýzu dat 138 pacientů léčených v TCM

MUDr. Ludmila Bendová: Kongres v Krakově 14. – 16. 10. 2016  Bartosz Chmielnicki

Další ze zajímavých přednášejících na kongrese v Krakově je Bartosz Chmielnicki, což je fenomén čínské medicíny v Polsku a charismatický přednášející i praktik akupunktury. Již léta se zabývá unikátním projektem zobrazování akupunkturních drah jako stezek na kopcích a horách, včetně malování zastávek na těchto stezkách, kterými jsou akupunkturní body. Využívá tak rozsáhlé škály symbolů čínské kultury, které

MUDr. Ludmila Bendová: Kongres v Krakově 14. – 16. 10. 2016 – Jani White

Další ze zajímavých přednášejích na kongrese v Krakově je Jani White, která vede kliniku na léčbu neplodnosti v Oxfordu ve Velké Británii. Jani White má také přednášky o gynekologii a podpoře plodnosti na univerzitě Oxford Brookes. Je rovněž národním koordinátorem AFN – sítě akupunkturistů léčících poruchy plodnosti. Již dlouhá léta se věnuje konferencím a přednáškám o spolupráci

UP Olomouc: Základy čínské medicíny rozšíří nabídku předmětů fakulty zdravotnických věd

Poznatky o akupunktuře, akupresuře nebo moksování získají studenti, kteří využijí nabídky nového nepovinného předmětu Základy tradiční čínské medicíny. Fakulta zdravotnických věd jej od příštího akademického roku nabídne svým studentům a posluchačům medicíny. Výuka bude probíhat v angličtině a zahrne deset hodin přednášek a stejný počet cvičení. „Tvoří jej filozofie tradiční čínské medicíny, teorie pěti prvků, základy

NOBELOVA CENA TCHU JOU-JOU PŘINESLA ČÍNSKÉ MEDICÍNĚ NEJVĚTŠÍ SVĚTOVÉ UZNÁNÍ 

V diskuzi o TCM často zazní pokusy o zpochybnění metod, s tím, že jde o nedostatečně vědecké, nebo dokonce nevědecké dokazování či zkoumání. Nejvyšším oceněním vědců, bez výjimky uznávaných, je Nobelova cena. Loni jí získala čínská farmakoložka Tchu Jou-jou za novou účinnou léčbu malárie.  A nejen tuto cenu, jak víme. Přinášíme proto text  s informacemi,

Štěpán Vyhlídka: Obdivuhodná čínská medicína (část 2)

2. Systém hovořící jiným jazykem Čínská medicína vycházela z pečlivého pozorování jevů v přírodě i lidské společnosti a na základě dedukce a indukce vytvářela analogie jevů a dějů. K pojmenování určitých jevů užívala symbolických, abstraktních kategorií (syndrom plnosti, prázdnota yangu ledvin, napadení větrem apod.) to vše s cílem praktického použití Výhodou této určité abstrakce je např. uchopení

Štěpán Vyhlídka: Obdivuhodná čínská medicína

Publikujeme a doplňujeme další část textu Mgr. Štěpána Vyhlídky o čínské medicíně – přehledné a výstižné pojednání autora, který je sinolog a tuina expert: 1. Starobylý a komplexní systém Velká čínská zeď, vynalezení papíru, knihtisku, kompasu, střelného prachu či hedvábí, to vše jsou příspěvky velké čínské civilizace světovému kulturnímu dědictví. Mezi ně neodmyslitelně patří i

Klinika TCM v Bad Kötzting slouží pacientům už 25 let

(Dokončení celého článku) Nedaleko našich hranic s Bavorskem už čtvrt století funguje nejvýznamnější zařízení pro léčbu metodami Tradiční čínské medicíny, TCM-Klinik Bad Kötzting. Sídlí administrativně ve spolkovém Svobodném státu Bavorsko, nicméně slouží, s doplňkovými službami ubytovacími a další infrastrukturou, pro celé Německo. S historií, systémem a zaměřením kliniky nás seznámil generální manažer pan Anton Staudinger,

TÉMA: Tradiční čínská medicína

Tradiční čínská medicína (TČM), nekonvenční metody, alternativní postupy a léčba. Nazýváme je všelijak, společné mají to, že nejsou zcela etablovány v systému medicíny současné – klasické, západní a naším systémem rozvíjené.  Diskuze a někdy spory mezi “bílými plášti”, univerzitními kapacitami, vědeckými skeptiky a na druhé straně nadšenci, kteří tisíce let staré metody aplikují a považují