Miroslav Novák: Základní parametry spolupráce jsou dány i v TCM

Po téměř dvou letech vládních, regionálních i diplomatických u nás existuje základní struktura využívání metod TCM. Jako ambulantní pracoviště slouží již přes rok Centrum TCM ve FN Hradec Králové, konkretizují se plány v Pasohlávkách u Brna, další místa, významná hlavně z krajského pohledu a řídících kompetencí, pozvolna přibývají. Je to dobrá zpráva pro investory, zdravotníky a hlavně pacienty, jinak též klienty. Vzhledem k tomu, že TCM se těší zájmu i v dalších evropských zemích, bude další rozvoj iniciovat a podporovat mezistátní, ale v jistém smyslu také interregionální, koordinační centrum. Jedním z jeho šéfů je Miroslav Novák, současný hejtman Moravskoslezského kraje.

Jak tento aktuální stav hodnotíte, je to úspěch, pozvolný vývoj, zlom?

Myslím, že se jedná o pozvolný vývoj. Tradiční čínská medicína představuje pro náš zdravotní systém jakési novum a je proto logické, že chvilku bude trvat, než se oba zdravotní systémy poznají. Nejde jenom o praktické otázky, ale i o legislativu a celou komplexní filosofii, která s ní souvisí.

Miroslav Novak

Povedete Asociace 16+1. Co je jejím hlavním cílem?

Asi bych měl nejdříve upřesnit, že název Asociace 16+1 je de facto zkratka pro oficiální název Asociace guvernérů provincií ČLR a představitelů zemí střední a východní Evropy.

Ano, byl jsem v srpnu roku 2014 navržen a následně v rámci pracovního setkání představitelů Asociace 16+1 potvrzen do funkce jednoho z prezidentů této asociace, který zastává zájmy regionů České republiky a zemí střední a východní Evropy, kteří jsou členy asociace. Druhý prezident byl zvolen z řad guvernérů čínských provincií.

Úkolem asociace je aktivní podpora komunikace a spolupráce v odvětvích, jakými jsou především ekonomika, doprava, logistika, infrastruktura, ochrana životního prostředí, zemědělství a moderní technologie. Dále má asociace ambiciózní plán rozvíjet vzájemné kulturní výměny a podporu cestovního ruchu. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na vytváření prostoru pro výměnu zkušeností ve zdravotnictví. Toto jsou základní parametry spolupráce mezi čínskými odborníky a odborníky ze střední a východní Evropy.

Jak bude vypadat spolupráce s dalšími státy, které jsou v Asociaci?

Spolupráci, kterou jsem popsal v předchozí odpovědi, bude zajišťovat jak na české, tak na čínské straně sekretariát asociace, jehož hlavním úkolem bude zajištění komunikace a výměny informací mezi regiony zemí střední a východní Evropy, které jsou členy asociace. Tento sekretariát je funkční od letošního ledna a v současné době nastavil základní komunikační linky, přes které sdílí informace a již nyní vytváří více příležitostí pro zapojení obchodních společností do spolupráce v oblastech strojové výroby, cestovního ruchu, sportu, vzdělávání a obchodu.

Sekreteriát nebude mít na starost jen výkonnou část fungování asociace. Jeho dalším, velmi důležitým úkolem bude připravovat a organizovat Summit regionálních lídrů ČLR a zemí střední a východní Evropy, který se bude konat jednou za dva roky a jehož hlavním úkolem bude poskytnout prostor pro zhodnocení vývoje vzájemné spolupráce a vztahů v uplynulých dvou letech a přijmout plán pro budoucí dva roky. Každoročně pak bude sekretariát asociace svolávat pracovní setkání odborníků, kde bude docházet ke sdílení a výměně informací pro koordinaci a realizaci plánů a úkolů, které vyplynou ze Summitu regionálních lídrů.

Navazujete nebo propojujete aktivity i se záměry Světové zdravotnické organizace (WHO)? Její generální ředitelka loni v Praze na summitu pozitivně hodnotila vznik společného koordinačního centra.

Nejsem zdravotník, ale i tak vnímám, že i na mezinárodních fórech včetně WHO dochází k velmi pozitivní debatě ohledně tradičních medicín a to nejen té čínské. Ostatně i my máme svoji tradiční medicínu a neměli bychom se bát ji více propagovat.

Podpoříte optimalizaci legislativy, výměnu odborníků, vzdělávání lékařů? Budete spolupracovat s Centrem TCM a klinikou ve FN Hradec Králové?

Myslím, že optimalizace legislativy je základ. Považuji za výborné, že se tomuto tématu ministerstvo zdravotnictví aktivně věnuje. Je evidentní, že pacienti TCM aktivně vyhledávají a politická reprezentace by na to měla adekvátně reagovat.

Co se týče centra při Fakultní nemocnici v Hradci Králové, tak s tím, zcela určitě plánujeme aktivní spolupráci. Jde o projekt, za kterým stojí nejen ministerstvo zdravotnictví, ale celá vláda. Ta na svém červnovém zasedání schválila vládní usnesení, kterým podpořila vznik tohoto centra a vedle něho stojící nadační fond na podporu tradiční čínské medicíny.

Máte zájem, aby se utvořil regulační orgán, který by byl partnerem jak pro A16+1, tak i pro ministerstva, zákonodárné orgány a další kompetentní instituce, a zároveň reguloval či garantoval odbornost lékařů-praktiků a bezpečnost jejich klientů? Máme na mysli subjekt typu Komora TCM.

V tomto ohledu jsem konzervativní. Máme výborně fungující ministerstvo i další regulační orgány, jako je SUKL a Státní zdravotní ústav. Myslím, že tyto orgány by se měly věnovat i tradiční čínské medicíně.

 Autor: Jan Hovorka

 


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.tcmrevue.cz/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35