Mgr. Jiří Habarta: Boj se závislostí je cesta nebezpečnou krajinou. Pomáhá TCM i Qigong

Jiří Habarta, adiktolog


Kdo se v životě setkal s příběhem závislosti, ví dobře, jak těžké je vydat se zpět, jak těžkou cestou z problémů musí pak oběť projít. Zničené vztahy, rodiny, i životy. Denní realita je někdy jako spáleniště, na kterém je třeba znovu vše vypěstovat. Pomáhá tomu ale řada metod, nazývaných alternativní, jvčetně TCM, a samozřejmě odborné vedení. Mezi zkušené adiktology se znalostmi mírně řečeno neobvyklými, zato účinnými, i aktivním zájmem o využití TCM, patří i Mgr. Jiří Habarta:

Pracujete s klienty převážně závislými, dáváte přednost metodám typu qigong a TCM před standardní medikací, metadonem a podobně?

Jsem terénní pracovník a pracuji převážně s klienty, kteří rizikově – nitrožilně užívají návykové látky. U nás v regionu je to převážně pervitin. S klienty tohoto typu se dle mého názoru nedá smysluplně pracovat pomocí metod qigong. Kontakt probíhá na ulici a mnohdy trvá jen pár minut – a to někdy i doslova. Takže s nimi pracuji převážně dle běžných procesů pracovníka terénních programu. Qigong zde hraje zajímavou roli. Neučím je samozřejmě cvičit nějaké sestavy a podobně, ale díky qigongu se na ně mnohem lépe naladím, vnímám jejich opravdové potřeby. Klienti vnitřně cítí odvahu se více otevřít, i když je kontakt krátký a jen občasný. Jako příklad uvedu nedávnou situaci s pro mne vcelku neznámým klientem, který mne zná jen od vidění z kontaktního centra.  Při náhodném setkání v průběhu pracovní doby se na mne obrátil s dotazem, jestli se z toho všeho někdy dostane. Nebyl to obvyklý verbální spam, který klienti občas používají v průběhu setkání. Ptal se opravdově a dostal opravdovou odpověď. Co jsem mu řekl, není pro náš příklad podstatné. Qigong mi dal určité vyzařování „důvěryhodné“ energie, schopnost vnímání, jestli se opravdu ptá a spontánně a intuitivně pro něj najít vhodnou odpověď. Cvičením qigong se mi konkrétně pro práci s těmito lidmi otevírají jisté tzv. metadovednosti, které lze občas jasně vnímat, ale těžko se vysvětlují.

Seznámil jste se s TCM, využíváte ale i metody z jiných okruhů. Kde je mezi nimi podle vás rozdíl, v čem se liší?

*Ano, kromě cvičení a vyučování qigong se zabývám také tradičním japonským Reiki, ve kterém jsem dosáhl stupně učitel. Jde o metodu, kterou objevil Japonec Mikao Usui. Při „běžném“ duchovním hledání pomocí meditací a cvičení ozdravných metod jednoho dne prožil stav, kterému Japonci říkají Satori. Zjistil, že je schopen přiložením dlaní tišit bolest nejen u sebe a jiných lidí, ale že toto působení pomáhá a zrychluje návrat ke zdraví i u dalších zdravotních problémů. Po jeho smrti by to byl jen pěkný příběh o výjimečném muži. On však našel metodu, jak tuto schopnost předat dalším lidem. Tak se dostalo Reiki i za hranice Japonska a pomáhá i po jeho smrti v roce 1926. Jeden z mých čínských učitelů qigongu o reiki řekl, že něco podobného prý existovalo ve starověké Číně jako jedna z vysokých forem qigong – qigong bez formy.

Působíte jako terénní pracovník. Je možné dosáhnout úspěchu u klienta, závislého na návykové látce, v jeho běžném prostředí?

Ano, to je dobrá otázka. Venku v terénu, no a v podstatě i v kontaktním centru je hlavním cílem si získat důvěru klienta k pomáhajícím institucím a co nejvíce mu pomoci za dodržení principů tzv. harm reduction – snižování rizik. Tedy přístupy snižování a minimalizace poškození drogami u lidí, kteří v aktuálně drogy užívají a nejsou motivováni k tomu, aby užívání zanechali. Takže úspěchem je, že klient přijde, donese použité stříkačky a dostane čisté a další zdravotnický materiál (filtry, injekční vodu, desinfekční polštářky, a třeba kondomy, nebo kapsle na alternativní užití drogy). Klient užívá bezpečněji, nesdílí stříkačky, nedostane a nešíří tak infekční nemoci. Jestli v kontaktu s námi dojde k závěru, že tento nebezpečný životní styl chce opustit, je v tom námi podporován, veden a podpořen. Rádi jej odešleme kolegům do léčby, například v komunitě pro léčbu závislosti. Tam v klidu, v jiném prostředí, mimo drogy, je možné hlouběji pracovat a uzdravovat celého člověka. A třeba i pomocí pohybu a různých cvičení jako je jóga a qigong.

Sbíral jste znalosti někde v zahraničí?

To je pro mě vtipná otázka. Ano, jeden ze stylů qigongu (Zhong Yuan Qigong) jsem studoval v zahraničí. Konkrétně na Slovensku v Bratislavě a dalších slovenských městech. Jinak jsem měl štěstí a tradiční Reiki i Pan Gu Shengong jsem se naučil od Mistrů, kteří byli pozváni svými českými žáky. Takže nejsem tajemný mnich, který se vrátil z cesty po Asii s tajemstvím věčného mládí. J Na druhou stranu můj příběh přináší jistou naději pro lidi, kteří na daleké cesty nemají peníze, nebo životní podmínky. Stačí jen hledat a jistě kvalitního učitele najdete. Nehledě na to, že je v ČR již hodně domácích učitelů, kteří mají co předat. Qigong, tai-chi, jóga, reiki mají jen jedinou nevýhodu, musí se praktikovat. Pravidelně a systematicky – nejlépe pod vedením dobrého učitele.

 Závislost je v určitém smyslu změna vědomí, posunuté vnímání reality.  Jistěže způsobené užíváním vnějších prostředků. Řada léčebných modelů na jiných kontinentech však tyto prostředky využívá, jihoamerická příroda nabízí různé drogy a extatizující látky, i dechová cvičení mění psychický stav. Nedostává se někdy léčba závislosti do konfliktu s původem problému?

Mno, drogy a duchovní cesty šamanů… Drogový problém západu je asi nejlépe popsán v jednom popisu – „zneužívání omamných a psychotropních látek“. Každá látka, která mění vnímání člověka, může člověku asi mnoho přinést a také mnoho vzít. Někde jsem slyšel, že šamani v pralese tabákovým kouřem léčí astma a dušnost. Přesný opak toho, s čím se tu v kontaktu s těmito látkami potýkáme. A není to jen tabák. Halucinogeny, stimulanty i opiáty, každá skupina látek má původně asi i své pozitivní použití. My s nimi takto ovšem nakládat neumíme. To nejsou rohlíky na krámě. Já sám jsem příznivcem spíše meditativních metod rozvoje, než těch extatických, navíc vyvolávaných bylinnými nebo živočišnými látkami. Žádnou z těchto cest jsem nestudoval a ani mi nebyla předána. Mám rád jednoduché cesty rozvoje, jako je reiki, qigong, zen,… Zajímavý paradox a kosmický žert je ten, že stejné látky mohou přinést vhled a třeba až duchovní svobodu, ale jejich zneužití bez zkušeného průvodce v podobě šamana, přináší bludy a závislost. Vnímejme jasně rozdíl mezi přijetím krve Kristovy v podobě vína při mši svaté a osmou sklenkou červeného ve tři ráno ve vinotéce nebo baru. Konzumní přístup přináší to peklo. Zneužití. Pokud se neumíme bavit bez promile v krvi, budeme potom v situaci, kdy budeme promile potřebovat, abychom vstali z postele. 


Jiří Habarta (monolog):

„V oblasti Adiktologie a závislostí v současné době pracuji několik let (od ukončení studia na 1. LF UK Praha obor Adiktologie) jako terénní pracovník na 0,5 úvazku v organizaci Agarta z.s., Vsetín. Dále pracuji jako Krajský koordinátor Zlínského kraje, pro Centrum podpory veřejného zdraví, a pro STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Praha.V oblasti TCM jsem před mnoha lety započal studium TCM v 1. Sinobiologické společnosti Praha. Nicméně tehdy ročník z nějakého důvodu přerušili a já již dále nestudoval. Začal jsem se zabývat specifickou částí TCM, a to qigongem.

V současné době jsem kromě učitelského stupně v tradičním japonském reiki (příbuzná metoda z japonska) instruktorem ve dvou systémech qigong. Zhong Yuan Qigong (ZYQ) a Pan Gu Shengong (PGSG). Oba systémy mají své léčebné aplikace/terapie a dokonce jsem zaznamenal i vědecký výzkum v péči o klienty s problémy se závislostí (PGSG). ZYQ má svůj samostatný léčebný institut v Pekingu, který se chystám navštívit, kde se experti ZYQ věnují výzkumu TCM a starých léčebných metod. Já sám osobně v péči o závislé používám qigong a znalosti TCM zatím jen neformálně, neboť charakter práce terénního pracovníka s injekčními uživateli drog vcelku neumožňuje smysluplnější práci s klientem v této oblasti. Organizace Agarta z.s. plánuje v nejbližší době otevřít poradnu pro závislosti ve Valašském Meziříčí, kde bych mohl figurovat v jiné roli — poradenství, a zde bych chtěl, po dohodě s vedením organizace pomáhat pomocí qigong (TCM). Pravděpodobně formou svépomocné skupiny, která by kromě běžné péče, také cvičila qigong.“

Jan Hovorka


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.tcmrevue.cz/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35