Profesor Li Quiangou, Beijing Hospital of TCM: „Měli bychom v nejširší míře přijmout a vstřebat výhody západní medicíny a maximálně tak zpřístupnit TCM.“

Profesor Li Qiangou  je významou osobností v oblasti TCM jak odborně, tak řekněme organizátorsky. Vedl pekingskou Nemocnici TCM Beijing Hospital of Traditional Chinese Medicine), největší v hlavním městě, studentům přednáší o národním zdravotním systému a podmínkách zdravotní péče technologiemi a metodami TCM. U nás by byl zřejmě zdvořile považován za nestora, či lépe doyena oboru. V Číně, a podle parametrů TCM obzvlášť, není vyšší věk znakem diskvalifikace, ale naopak. Nejen podle silně vnímané tradice Mistrů oboru, je respekt a úcta ke zkušeným a starším lidem i dnes obecně samozřejmostí. Byl prezidentem nemocnice Beijing  Hospital of TCM, stále je v kontaktu s lékaři, pacienty a studenty, působí v parlamentu, kde reprezentuje obor a lékaře TCM. Přesto, že překročil osmdesátý rok života, je ve vynikající kondici. Praxi a výzkumu TCM věnoval celý život.

Jakou zprávu o TCM byste chtěl zanechat dalším generacím, mladým doktorům a studentům?

TCM není jen souhrn zkušeností, kterými běžní čínští lidé, pracující občané, po tisíce let bojují s nemocemi, ale také souhrn zkušeností, kterými se snaží Číňané nemocem předcházet. Musíme tyto zkušenosti předat mladším generacím bez omezení a současně jim sdělit, že každá věc má svou silnou a slabší stránku. U TCM je to například časová náročnost přípravy bylinných odvarů. Když onemocníme a navštívíme TCM lékaře, dostaneme od něj recept na bylinky, ze kterých se musí připravit bylinný odvar, a to vyžaduje svůj čas. Tudíž se snažíme o nové vědecké postupy v TCM tak, abychom vyprodukovali například injekční aplikaci při akutních stavech a odvary používat spíše při chronických onemocněních. Nicméně i přes tuto situaci má TCM své nedostatky. Proces léčení TCM je v zásadě pomalý, nicméně naše porozumění některým nemocem nemůže být jen tak vyjádřeno ve starověkých konceptech, které jsou 2000 let staré. To, co potřebujeme, je proniknout do moderních vědeckých technologií tak, aby to přineslo TCM co nejvíce užitku. Ale zároveň se neoctnout příliš blízko dveřím do zbytku světa, což je samozřejmě metafora. Uchovat si originalitu a hodnoty. Během procesu reformace a upevnění národní ekonomiky nemůžeme TCM nechat pozadu. Měli bychom v nejširší míře přijmout a vstřebat výhody západní medicíny, abychom upevnili naše slabiny, a reformovat, zpřístupnit TCM. TCM a západní medicína by současně a společně měly přinášet velké výsledky a léčit nemoci ruku v ruce.

Myslíte si, že život a zdraví by mohly být kvalitnější  s TCM i pro Evropany, zvláště máme na mysli nás, Čechy?

Tradiční medicína každé země nemůže sloužit jen pro tu danou zemi a národ, ale pro celý svět. TCM v Číně má nyní spojení se 120 zeměmi a regiony ve světě. Například já osobně jsem tři měsíce pracoval v Nizozemí. Své znalosti tedy předávám nejen Číňanům, ale také Evropanům. A tito cizinci projevují velký zájem o TCM, léčebné produkty, akupunkturu a baňkování. Další příklad: Dongzhimen Hospital Beijing University of Chinese Medicine v naší zemi partnersky úzce spolupracuje s TCM nemocnicí v Německu (Klinika TCM Bad Kotzting v Bavorsku, informace a rozhovor o ní najdete na našem webu – pozn. aut.). Všichni pacienti jsou Evropané, někteří z nich čekají dlouhou dobu. Tudíž TCM mohou využívat lidé po celém světě, samozřejmě tedy i Češi, obzvláště akupunkturu a baňkování, což jsou nejoblíbenější metody TCM v Evropě.

Jaké je Vaše nejdůležitější zkušenost s TCM?

Proč jsem se vyučil a vystudoval TCM a stále se v ní vzdělávám? Narodil jsem se v hornatém regionu Číny, kde se nemocným lidem nemůže dostat akutní pomoci a léčení z důvodu nedostatku lékařů a dostupnosti lékařské péče a léků.  Poté, co jsem se v dětství dozvěděl něco málo o TCM, jsem se pevně rozhodl být v dospělosti TCM lékařem. Osvědčit si různé léčebné teorie TCM mi může pomoci nejen léčit nemocné pacienty, ale také rozvíjet cestu k ochraně svého vlastního zdraví.

Například čaj, který každodenně popíjím, se jmenuje San Hua Tea z čajových lístků a květu byliny Sanqui. Ta podporuje správnou funkci krevního oběhu a omezuje tvorbu krevních sraženin, a tento účinek mají i její květy. Já jako osmdesátník mám samozřejmě vysoký krevní tlak a určitou srdeční nedostatečnost v zásobování srdce krví, což by podle západní medicíny mělo být léčeno aspirinem, aby se zabránilo ucpávání cév. Nicméně jako doktor vím, že časté užívání aspirinu poškozuje žaludek. Toto je nejtypičtější příklad, který jsem vypozoroval sám na sobě během svého působení jako lékař TCM,  kdy jsem léčil pacienty, ale zároveň prováděl výzkumy na sobě.

Spolupracoval jste někdy s WHO v rozvojových zemích?

I když já osobně s nimi nespolupracuji, Čínská asociace čínské medicíny v naší zemi ano. Diagnostika a následně léčení určitých nemocí bylo v minulosti záležitostí pouze osobního názoru TCM experta, ale nyní máme asociace, které myšlenky a názory expertů TCM spojují, sjednocují TCM diagnostiku a léčebné postupy.

Například, když máme pacienta s bolestmi břicha, nepředepíšeme mu jen nějaký lék na léčbu tohoto symptomu nebo symptomů, ale analyzujeme vnitřní příčinu, přičemž zjistíme, že je bolest způsobena gastritidou nebo žaludečním vředem. Potom zavedeme pravidla, která jsou v souladu jak s TCM, tak i se západní medicínou. Naše Čínská asociace čínské medicíny tato pravidla nyní formuluje, jakožto jedna z poboček WHO, která vyzývá naše sdružení, aby zavedlo tato pravidla. TCM je totiž nyní vítána nejen v Číně, ale je také čím dal více populární v jihovýchodních zemích. I když tedy aktuálně nespolupracuji s WHO osobně, jsem s nim jako asistent sdružení spojen, protože formulování pravidel má své požadavky, které pro WHO mohou vytvářet pouze vynikající odborníci. Nyní byla formulována pravidla vnitřního lékařství, další bude gynekologie, pediatrie, a tak dále. A dostali jsme souhlas k užití označení WHO, abychom mohli formulovat pravidla i pro jejich pobočku.

Máte přehled, zda a jací čínští lékaři TCM pracují v zahraničí?

Ano, poměrně velké množství čínských lékařů pracuje v zahraničí, ale většina z nich jsou akupunkturisté. Vzhledem k nedostatečné dostupnosti čínských léčebných produktů v zahraničí se většina lékařů rozhoduje být akupunkturisty v zemích jako jsou Amerika, Británie nebo také Česko.

Autor: Jan Hovorka

 

Čínská Asociace čínské medicíny (China association of Chinese Medicine)

Organizace, sdružující lékaře a specialisty, se zaměřením na propojení výzkumu, výsledků a praktické aplikace západní medicíny a TCM. Byla založená roku 1979. Sdružuje 11 specializovaných asociací z oblasti mj. vnitřního lékařství, pediatrie, oftalmologie, chirurgie, traumatologie a dalších oborů, včetně tuina masáží a herbální medicíny, které řídí profesní výbory. Má zhruna 50 000 členů, včetně Hong Kongu, Macaa a Taiwanu. Mj. vydává World Journal of Integrated Traditional and Western Medicine.

(en.tcm.china.org)