TCM: Návrat do parlamentu? Piráti s experty u kulatého stolu

Veřejně hájit implementaci metod TCM do národního systému zdravotní péče je dnes těžké. Tím těžší, že námitky odmítačů nejsou opírány o relevantní argumentaci, ale povětšinou o dojmy a mýty na úrovni bulvárních magazínů, nebo bafuňářské arogance bez zájmu o podstatu věci. (Případně okořeněné troškou zcestné pseudopolitické dehonestace). Piráti však překvapivě v příštích dnech chystají v parlamentu kulatý stůl pro zvané odborníky ze všech oblastí TCM.

V parlamentu se samozřejmě léčby nedočkáme. Lékaři v řídících pozicích však nechávají vývoj raději volně běžet, přestože zájem o doplnění péče v NZZ metodami TCM mají, leckdy i s úspěchem vyzkoušený. Neochota ke korektní debatě má velmi konkrétní výstupy. Patří sem i zřejmý nezájem o publikaci existujících EBS, podporu vytváření vlastních výzkumů a srovnávacích projektů, sběr dat z existujících oficiálních zdrojů. Zde je situace patrně nejbizarnější – asi se dnes nenajde instituce, která by například České lékařské komoře nabídla vypracování studie, a jen stěží by se do ní neanonymně hlásili lékaři s praxí TCM, včetně těch, organizovaných v ČLAS. Jeden prostě nikdy neví. Tím větší úctu si zaslouží nedávná práce socioložky Dr. Evy Křížové (CESMEZ), které se budeme věnovat příští týden.

Senátorské tažení, hlaholící dutými frázemi a propagandou, trochu pohasíná. Je dobré, že se tématu vůbec ze zákonodárců někdo jiný ujal. Přes všechny výhrady mají Piráti celkem jasno o potřebných postupech, metodách analýzy, schopnost vypracovat návrh zákona nebo novely (novely), a zdá se, že i zájem. Poté, co TCM víceméně pomalu mizí z velkého byznysu (prostě v ní nejde hrabat velké peníze za nic, EET poměrně komplikuje ziskovost tržby z prodeje produktů, blížící se povinnost dokumentace a zodpovědnosti za kvalitu poskytované, resp. konzumované péče atd.), projekt hodně podporovatelů ztratil. Těch ale není škoda. Tak doufejme, že pirátská zkušenost s legalizací jiné komodity tady najde uplatnění. Bylo by to dobře, hlavně pro pacienty. Ostatně, ti, kdo přímo a úspěšně léčili po celé zemi, byli ve staré  Číně nazýváni „Lékaři od jezer a řek“, pluli a putovali podél vod, tak možná i teď stačí napnout plachty…?

Je velmi smutné, že větší odvahu mají manažeři ve zdravotnictví ke spojenectví s podvody typu chráněných dílen, poťouchlé manipulaci s výběrovýni řízeními a horáčkovskými výlovy nejen rozpočtu nemocnic či veřejného zdravotního pojištění. K přijetí TCM ale odvahu nemají. Sdílení metod, které jsou v celém světě respektované, užívané a většinou i dostatečně vědecky prověřené, by jistě (větší :)…?) ostudu našemu zdravotnictví nedělalo.

Jan Hovorka

Nadační fond na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ

tcmrevue@tcmrevue.cz


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.tcmrevue.cz/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35