MUDr. Štefánia Ebenová: Být užitečný pacientům na jejich cestě spokojeným a dlouhým životem (POKRAČOVÁNÍ)

(Druhá část rozhovoru s MUDr. Štefánií Ebenovou)

Nemocnice a zdravotnická zařízení v ČR z principu fungují poněkud industriálně. Nejen pacienti, ale i lékaři a zdravotníci žehrají na nedostatek času, který mohou věnovat jednomu pacientovi. Logicky se pak nedostává trpělivosti, vyhodnocení souvislostí, i pozitivních pocitů. Jakákoli forma odlehčení, doplnění klasického procesu, kterým pacient prochází, musí být přínosem. Jistě to jsou, a mnohem výrazněji mohou být, centra TCM, která se začínají u nás častěji objevovat. Příkladem je Česko-čínské centrum TCM, působící již rok ve FN Hradec Králové. Odtud mohou pocházek data a výsledky pro další studie a podporu TCM. Stejně významná jsou ale nezávislá a nestátní zařízení, jako například Klinika Meridian. Patří k nejmladším u nás a vede ho MUDr. Štefánia Ebenová.

Jste v čele Akreditační komise Komory TCM. Co je náplní činnosti, v čem jste pro obec lékařů a praktiků TCM nepostradatelní, čím můžete prospět?

Akreditační komise stojí například za přijetím každého člena do Komory TCM. To je důležité především při přijímání profesně vázaných členů – kandidátů a praktiků TCM. Tím, že je přijmeme do svých řad, garantujeme jejich profesní zralost – požadované ukončené vzdělání včetně absolvovaných zkoušek, délky a rozsahu praxe. Jedním z důležitých dokumentů komory je její akreditační řád, který určuje také to, jak by mělo vypadat vzdělávání v TCM, tak aby zabezpečovalo fungující bezpečnou a kvalitní praxi tak, jak to v podobných profesních sdruženích bývá. U nás odpovídají standardům doporučených ETCMA – Evropskou společností pro tradiční čínskou medicínu. I když samozřejmě uznáváme přínosnost čínských odborníků především ve vzdělávání a vědě, praxi v České republice by vzhledem k plnému porozumění našemu pacientovi měli vykonávat především naši praktici.

Co je z vašeho pohledu hlavním, aktuálním cílem Komory TCM?

Propagace metod TCM v rámci uceleného oboru, který je schopný fungovat i na akademické úrovni. Rozsáhlý výzkum posledních desetiletí potvrzuje jeho účinnost v jeho svébytné podobě. Věříme, že Komora TCM by se v budoucnu měla stát dozorujícím a samoregulačním orgánem tak, jak to v profesních organizacích tohoto typu (např. u nás Lékařská nebo Advokátní komora) bývá, a je už i stran TCM v mnoha evropských zemích (Německo, Velká Británie, Španělsko, Švýcarsko…). Nezbytné je současné partnerství s kontrolním orgánem, v našem případě Ministerstvem zdravotnictví. Jenom tak může komora adekvátně plnit své funkce a stát se garantem kvalitní a bezpečné péče v rámci TČM. Posloupnost je ale taková, že nejdříve se musí uzákonit legislativní rámec, pak může komora adekvátně plnit své funkce. Dnes potřebujeme především pomoci při vytvoření a stabilizaci povolání praktik, případně doktor tradiční čínské medicíny.

Otevřeli jste novou kliniku, předpokládáte, že zájem klientů bude stoupat? Shledáváte TCM jako komplex metod, které mohou pomoci nebo odlehčit českému (tradičnímu) zdravotnictví?

Předpokládáte, že bychom jí otevírali, kdybychom si to nemysleli? K tomu, aby TCM byla skutečně schopná odlehčit, pomoci, doplnit, podpořit české zdravotnictví v systému péče vede ještě dlouhá cesta. Potřebujeme k tomu všichni tak trochu „dospět“, ale věřím, že jsme na dobré cestě. Upozorňuji na časopis Science. 2014, 361. ISSN 6216-2014. Celé issue je věnované TCM dnes a její integraci do systému zdravotní péče. Nová klasifikace nemocí, která má vyjít příští rok, by měla obsahovat i část zahrnující diagnózy podle tradiční čínské medicíny a dalších tradičních východních medicínských nauk, které z ní vychází. Věřím, že když lékaři budou brát knihu MKN (mezinárodní klasifikace nemocí) a uvidí tam vedle klasických diagnóz i ty naše, pochopí, že není zapotřebí zapalovat hranice nebo argumentovat kozími bobky (které se v TCM nepoužívají, i když například ty poletuší, nebo bource morušového ano).

Existuje ve světě klinik, center TCM, která působí v ČR, rozdíl mezi způsoby, pojetím, filozofií léčby? Jsou řekněme školy určitého typu a podobně?

Čínská medicína je jenom jedna a má jasně vymezené své teoretické a filozofické základy. Existuje ale mnoho způsobů jejího praktikování. Na jedné straně v padesátých letech minulého století v Číně vznikly novodobé univerzity tradiční čínské medicíny podporované režimem, na straně druhé vedle nich se do popředí nyní dostávají i staří profesoři, jako nositelé starobylých rodinných tradic, kterým ale po dlouhá desetiletí nebylo v domovině umožněno ani učit své následovníky, natož pak přednášet nebo publikovat. Naštěstí mnoho nositelů těchto tradic přežilo také na Taiwanu, ve Vietnamu, USA, Austrálii, Velké Británii nebo ve Francii.

Co se týče škol, v  České republice jsou dvě Komorou TCM akreditované školy: 1. škola tradiční čínské medicíny a TCM Institut v Praze. Obě splňují doporučení, které školám svých členů doporučuje ETCMA. Student, který z jedné nebo druhé vyjde, umí ohledně tradiční čínské medicíny vše, co k provozování dobré praxe umět má. Komora toho času pracuje na systému postgraduálního vzdělávání, který je pro zachování kvality a rozvoj oboru rovněž nepostradatelný. Snažíme se také kontaktovat a navázat spolupráci i s dalšími subjekty, které se u nás o vzdělávání v TČM pokouší, abychom umožnili studentům studovat v kvalitních studijných programech a dali jim tak možnost stát se jednou praktiky v rámci Komory TCM.

Nabízíte dnes trochu módně vyhlížející obory – redukční program, beauty akupunturu. Je to součást metod léčby, nebo řekněme nabídka kondiční péče, nebo marketingový tah, aby byla TCM pro veřejnost srozumitelnější a lákavější?

K tradiční čínské medicíně metody Jang Šeng Fa – pěstění života neodmyslitelně patří. Tak je tomu i u nás. Nejdřív pět pilířů TCM, potom i beauty akupunktura nebo redukční program. V obou případech ale na začátku stojí stanovení obrazu nerovnováhy (ev. nemoci), jenom tak může být použita největší devíza TCM – přesnost daná individuálním a celostním přístupem.

unknown-23

MUDr. Štefánia Ebenová, Ph.D.

stefania.ebenova@klinikameridian.cz

Vedoucí lékařka

– Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

– postgraduální doktorské studium na LF UPJŠ Košice ukončeno obhajobou doktorské disertační práce v oboru cévní chirurgie

– sedmnáctiletá praxe v oborech všeobecná chirurgie, cévní chirurgie a kardiochirurgie, 13 let na Klinice kardiovaskulární chirurgie IKEM

– bývalá terapeutka Mostu ke zdraví a TCM Clinic

– nyní vedoucí lékařka kliniky Květ zdraví, následně Kliniky Meridian

Škola a další vzdělání v TCM

– absolventka Školy tradiční čínské medicíny při TCM Institutu, pregraduální a opakované postgraduální stáže na Universitě TCM v čínském Nanjingu, taoistická akupunktura podle kmenů a větví, akupunktura dle Dr. Tao, akupunktura 12-ti kloubů, Master Classis Mazina Al Kafaji, léčebný Qi-gong atd.

– absolventka Kurzu lékařské akupunktury při IPVZ Praha a členka České lékařské akupunkturistické společnosti při České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Další

– lektorka TCM Institutu: praktika – akupunktura, přednášky – fytoterapie, základy TCM

– předsedkyně akreditační komise Komory tradiční čínské medicíny

Autor: Jan Hovorka

#tcm

 


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.tcmrevue.cz/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35