Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc: Svoboda péče o zdraví. Odlišný přístup neznamená spor nebo zákaz

„Zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy“, říká Úmluva o lidských právech a biomedicíně z roku 1997, u nás ratifikovaná a vyhlášená roku 2001. To je krátký citát jako upoutávka na stať prof. JUDr. Ivo Telce, CSc, publikovanou v Acta Iuridica Olomoucensia. Pro naprosto nezbytnou, blížící se a stále intenzívnější debatu o právním prostředí, ve kterém se musí etablovat a fungovat i TCM, její poskytovatelé, praktici i pacienti, dobrá inspirace.