PEKING: Největší Nemocnice TCM staví na tisícileté tradici, nemodernějších technologiích a špičkovém vědeckém výzkumu

U nás asi něco zatím nepředstavitelného: V centru města rozlehlý komplex budov,
neuvěřitelně životem kypící, před bránou desítky vozidel a vozítek, elektrokola,
bicykly, tříkolky a pojízdné budky, limuzíny, davy a houfy proudící ven i dovnitř.
Tam se rozdělují do chodeb a pater, civilové a bílé pláště, ordinace, vyšetřovny,
čekárny. Jako u nás při epidemii chřipky, nával v nemocnici. A přesto českého
hypochondra zarazí, že tady nevnímá nervozitu, neklid, netrpělivost, aroganci,
přehlížení. Děti, dospělí, senioři jsou vlídně přijímáni, usazováni, chlácholeni,
prohlíženi, ošetřováni lékaři a zdravotním personálem, zabývajícím se
poskytováním péče skrze metody Tradiční čínské medicíny (TCM).

Beijing Hospital of TCM je největší (municipální) nemocnice, komplexní a
modernizovaná, která je klasifikována na úrovni Triple A (A-level, podle systému
zavedeného v USA). To je nejvyšší stupeň strukturálního schématu čínských
zdravotnických zařízení. Sdružuje služby lékařské péče a praxe, vyučování, vědecký
výzkum a preventivní péči. Patří pod ní několik výzkumných ústavů (včetně Výzkumného
ústavu TCM), je zde také několik vzdělávacích a dalších institucí, tvořících základnu mj.
pro Preventivní léčebné centrum, centrum mezinárodní spolupráce v TCM, Kliniku
Emergency TCM, státní centra pro technologii, výzkum a administrativu. K tomu patří i
starost o špičkové zdravotní pojištění.

Denně projde nemocnicí kolem 11 000 pacientů. Stará se o ně na 700 lékařů, doktorů
TCM, z několika tisíc zaměstnanců nemocnice. Péče je tu zajištěna i pro hospitalizované
případy, celkem na 650 lůžkách. Systém tvoří hlavní 4 klinická cetra, zaměřená
především na dermatologii, kardiologii, gastroenterologii, pediatrii, gynekologii, prevenci a
akutní péči. Dále se dělí na 32 klinických oddělení a na 74 oddělení pro specializovaná
onemocnění.

Lékaři mají pětileté studium, tříletý obor navíc pro PhD. Studium je kombinací moderní
medicíny, jakou známe u nás, s TCM. Pozice lékařů jsou podle vzdělání a hodnocení
velmi přísně kvalifikovány, v daných odborných úrovních od titulu Special government
master po National medical master. Ti nejlepší jsou v počtu jedinců v oborech, v
jednotlivých kategoriích a jejich součtu nepřekačuje jejich počet několik desítek. Být tady
špičkovým odborníkem není jen tak ani zadarmo.

K nemocnici TCM patří klinické laboratoře, pracoviště ultrazvukové diagnózy, radiologie a
nukleární medicíny, krevní transfúze patologie a oddělení výživy. Najdete tu veškerá
nejmodernější zařízení a vybavení, kterými medicína disponuje. Nemocnice zajišťuje i
stadardní činnosti pro hlavní město (je na úrovni samostatné provincie), formou
samostatných center zdravotní, hygienickou a prevenitvní službu pro obyvatelstvo.

Samostatnou kapitolou je farmaceutické centrum. TCM pracuje se zhruba 600 druhy
bylin. Přímo v nemocnici můžete navštívit výrobnu, kde se připravují preparáty podle
speciálních a unikátních receptů jak historických, tak připravených zkušenými specialisty-
lékaři seniory nebo vědeckými ústavy. Přímo nemocnicí bylo vyvinuto a schváleno 192
původních preparátů, přičemž samozřejmě všechny jsou přísně kontrolovány už během
základní přípravy.

Mezinárodní výukové centrum akupunktury a moxování zajišťuje kurzy TCM, akupunktury
a Tuina masáží. Několik tisíc bsolventů najdete po celém světě, a zhruba 40 000 zájemců
z 80 zemí prošlo tímto institutem na krátkodobém pobytu, jako studenti, nebo
prostřednictvím akademického výměnného pobytu. Čínští experti také působí v řadě
zemí, kde pomáhají efektivně zavádět a využívat TCM jako doplněk moderní medicíny (v
posledních letech s podporou WHO celkem v 83 zemích, nyní se řeší spolupráce v 16
zemích Střední a Východní Evropy – pozn. red.).

Nemocnice byla založena v roce 1956, od počátku 70. let sem začaly přicházet vědci a
specialisté ze zahraničí, zaměření na akupunkturu a další obory. Letos poprvé byl otevřen
speciální kurz pouze pro zájemce z Česka.

Ve srovnání s odbornou úrovní, školstvím, státní péčí, možnostmi a tradicí regionálního
nebo nestátního provozu a využití pro preventivní péči, musíme české zájemce vnímat
skoro jako odvážné disidenty ve vlastní zemi. Zdraví a nemoc však nejsou politické
kategorie. Proto by stabilizace právního prostředí, výuka, certifikace, zařazení do
stávajícího systému zdravotní péče jako efektivního podsystému, vhodnému pro
preventivní péči pro všechny generace a pronikavě nižšími náklady, prostě akceptace
TCM u nás, měla být co nejdřív realitou.

Je fakt, že první kroky Ministerstva zdravotnictví, vlády a dalších institucí
zaznamenáváme. Připomínejme hned vzápětí, že jsou potřeba další. Je ztrátou času
reagovat na výpady o pavědě, šamanech a šarlatánech, na pisálkovské invektivy bez
základní orientace v oboru a zkušeností, na profesionální řevnivost, ba zášť. Za
předpokladu, že v i našem pojetí bude TCM profesionálně nejen řešena, ale i prováděna,
by se mohla povést velká věc.

Jak na to? Podpořit české lékaře a praktiky, uvolnit jim cestu i ruce. Umožnit čínským
lékařům a vědcům, aby mohli působi u nás. Posílat české lékaře na stáže nejen do Číny,
ale i do USA, Velké Británie, Holandska, Izraele, Rakouska, Německa, Švýcarska. Tam
všude jsou odborníci, vědci, praktici i střední personál, který úspěšně a na vysoké úrovni
provozuje léčbu pomocí metod TCM.

A informovat.
To budeme my.
Proto jsme právě teď v Pekingu, jen za rohem od Beijing Hospital of TCM.