MUDr. Ludmila Bendová: Kongres v Krakově 14. – 16. 10. 2016 – Jani White

Kongress Krakow logo_kolorowe-BEZ_LITER

Další ze zajímavých přednášejích na kongrese v Krakově je Jani White, která vede kliniku na léčbu neplodnosti v Oxfordu ve Velké Británii. Jani White má také přednášky o gynekologii a podpoře plodnosti na univerzitě Oxford Brookes. Je rovněž národním koordinátorem AFN – sítě akupunkturistů léčících poruchy plodnosti. Již dlouhá léta se věnuje konferencím a přednáškám o spolupráci západní a východní medicíny v gynekologii a porodnictví a také učí porodní asistentky. Její původní specializace byla na akupunkturu podle pěti prvků ale později si rozšířila obzor i studiem dalších směsrů čínské medicíny včetně stáží s Jane Lyttleton a Debra Betts, což jsou slavná jména čínské medicíny a světoznámé autorky knih z oblasti gynekologie a porodnictví.

Unknown-6

Na kongresu bude mít přednášku nazvanou : Tyranie dvojitě randomizovaných studií, kde se zabývá možnostmi a schopnostmi čínské medicíny jak demonstrovat svou účinnost aniž by bylo nutno vynakládat ohromné finanční prostředky na nejrůznější formy zaslepení studií. Sdílí rovněž názor mnoha praktiků TČM, že tzv. falešná akupunktura (sham acupuncture) není akceptovatelná neboť každý bod na těle se může stát akupunkturním bodem.