Tradiční čínská medicína (TCM) je fenomén, který u nás vnímáme už desítky let díky lékařům, sinologům, historikům a dalším expertům, znalým těchto metod a souvislostí. Jako profesionálové, kteří se zabývají komunikací v oblasti medicíny, zdravotnictví a nekonvenční léčby s respektem a preferencí té konvenční, chceme přispět k vyjasnění témat, objektivnímu pohledu a funkčnímu využití pro všechny, kdo pomoc potřebují, a kdo ji umí poskytnout.

Náš přínos spočívá v propojení všech zúčastněných, a hlavně ve vytvoření a poskytnutí komunikačního prostoru. V něm mohou hledat, a doufejme, že najdou odpovědi na své otázky všichni, kteří se o TCM zajímají.

Centrum sdílené péče a EUROCENTER TCM Praha jsme založili a vedeme ku prospěchu všech pozitivních aktivit, od šíření informací, prohlubování znalostí, zdokonalování vzdělání až po podporu možností implementace metod do sféry zdravotní a sociální péče.

Naše aktivity mají velmi široký dopad a pozitivní účinek i díky našim mediálním nástrojům, časopisům a webům, které vydáváme nebo s kterými spolupracujeme. Chceme ovlivnit situaci tak, aby našemu zdraví prospěšné metody byly přijaty a aplikovány, současně také zkoumány, kontrolovány a zdokonalovány s využitím nejmodernějších prostředků a postupů naší medicíny.

Nahlížíme-li na tradiční čínskou medicínu z různých úhlů pohledu, vidíme zpravidla jen nějaký segment. Je třeba a logicky hodnotit každý významný fenomén pokud možno komplexně – a to právě my a nejdůsledněji děláme, jako publicisté, tvůrci mediálního prostoru pro TCM a především však mediátoři. Není totiž snadné propojit k obecnému prospěchu silné individuality a zájmové skupiny, a podávat tak maximálně objektivní informace.

Ale jinou cestu nevidíme.

Doufáme, že v prostoru, kde zcela logicky působí různé zájmy silných skupin i osobností, musí působit gesce a kompetence státních a veřejných institucí, hospodaří se s obrovskými prostředky a hlavně působí na  zdravotní stav miliónů lidí, bude naše platforma vnímána jako příležitost pro všechny, kteří mají v této branži co říci a nabídnout.

Team TCM Revue