Jan Hejma: Účinek metod TCM je unikátní a nedoceněný

Péče o zdraví má mnoho forem, obecně bychom je mohli definovat jako preventivní a následné – tedy před vyskytnuvším se zdravotním problémem, a tehdy, je-li zdravotní problém konkrétně řešen. (Pomyslná část uprostřed patří do gesce lékařů a zdravotníků.) Mimo lékařskou péči můžeme využívat metod a nástrojů, které především upravují životní styl. Tady je nezbytné odborné vedení, erudovaný dohled odborníka, který ovládá metody, teorie i praxi, kde se prolíná diagnostika i terapie, k synergii a podpoření léčebných postupů. K odborníků, kteří za nabyté a nabývané znalosti podporují mnohaletou praxí, patří u nás Dr. Jan Hejma.

hin-10-2016-jan-hejma2

Poměrně dlouhou dobu se zajímáte o přírodní léčitelství. Co bylo impulzem ke studiu TCM a kde jste se ho rozhodl podstoupit?

Čínská medicína mne zaujala tradicí a hlavně komplexností, vytvářející dokonalou harmonii. Novými pohledy na souvislosti mezi tělem, duchem a myšlením s vlivem okolního prostředí, citů a výživy na lidské zdraví. I Hippokrates, „otec západní medicíny“, půl století před naším letopočtem učil své studenty, že je nutné léčit člověka, nikoliv jen samotnou nemoc. Fascinovala mne kombinace zkoumání lidského těla a okolní přírody jako celku s omezením na soustavu pěti různých systémů, na níž byly vysvětlovány fyziologické a patologické změny v lidském těle a jeho reakce na různé metody včetně bylin.

Globální přístup metod TCM a hlavně preventivní řešení nemoci v době, kdy je ještě v latentní podobě, je naprosto unikátní a bohužel z mnoha důvodů, i v současné době relativně vyvinuté západní medicíny, naprosto nedoceněné. Osobně jsem měl možnost při mé krátké návštěvě Pekingu navštívit čínskou nemocnici a vidět místní lékaře pracovat tradičními metodami. Okamžité výsledky zejména u akupunktury mne fascinovaly. Po mém návratu jsem začínal tuina masáží, četbou Konfucia a dalších taoistických filozofů. Následně jsem se odhodlal k čtyřletému studiu 1.školy tradiční čínské medicíny u doktorky Bendové, kterou považuji u nás za jednoho z největších odborníků. Čím více však člověk proniká do tajů tohoto nádherného oboru, zjišťuje, jak je složité si osvojit v evropských podmínkách téměř pět tisíc let starou teorii, která se předávala z otce na syna a stále představuje   i v dnešní době pro země dálného Východu jednu z hlavních léčebných metod a technik.

Myslíte, že praktici a lékaři TCM mají odpovídající podmínky pro svou činnost?

Do Evropy proniká TCM zhruba před 350 lety. Legalizace TCM však probíhá mnohem později. Ve Spojených státech je legalizována TCM od roku 1975 a je to opravdu znát na jejím vývoji. Zejména v Kalifornii je mnoho světových škol, kde je výuka TCM na vysoké úrovni. Zdejší lékařské fakulty mají čínské léčebné metody zařazeny do svých učebních plánů a jsou brány jako seriózní lékařský obor. Na vysokých školách a klinikách se řeší výzkumné projekty zabývající se alternativní medicínou. TCM proniká do medicíny klasické, čímž umožňuje alternativní léčení mnoha komplikovaných nemocí novými způsoby. Současně učí protagonisty západní medicíny, jak lze úspěšně nemocem předcházet. U nás jsme prakticky na začátku. Samozřejmě, že je zde několik opravdových odborníků, kteří praktikují v oblasti TCM, ale jejich činnost je v podstatě ilegální. Také ze strany běžné populace není patřičná důvěra v metody |TCM. Pacienti vyhledávají praktiky TCM, až když neuspějí běžné metody západní medicíny.

V čem nejvíc může TCM podpořit standardní metody české medicíny? Preferujete nějaké zaměření, specializaci?

Zhruba před dvěma sty lety se tradiční čínská medicína rozvinula do určitých specializací, jako např. vnitřní lékařství, porodnictví, gynekologie, chirurgie, oční, akupunktura, pediatrie… Tím se stává TCM cenným příspěvkem západní medicíny zejména při nemocích, na které současná moderní medicína doposud nenašla vhodný lék, nebo požívá lék s nežádoucími vedlejšími účinky.

Cíle praktiků TCM je změnit lidské návyky a myšlení v rámci prosazování zdravého životního stylu, zaujetí pozitivního postoje vlivem správného stravování, cvičení, vhodné duševní aktivity a koordinace vlivů okolního prostředí na náš zdravotní stav. Vyrovnání krátkodobé nerovnováhy a eliminace dlouhotrvající únavy.

V klinické praxi klade TCM důraz na diagnózu a léčení založeném na rozboru příznaků. Vyhledává příčiny, které následně léčí. Právě globální přístup TCM je příkladný.

Zejména v oblasti pohybového aparátu. Jako fyzioterapeut využívám akupunkturu při léčbě bolestí zad od páteře. Velmi účinná je akupunktura při léčbě rotátorové manžety, laterální i mediální epikondylitidy, syndromu karpálního tunelu. Akupunktura je velmi účinná i při léčbě kolenního kloubu.

V říjnu jsem díky cestovní kanceláři Exciting Travel absolvoval cestu po Srí Lance a Maledivách. Snažil jsem se pro členy ČAW (České asociace wellness) i zájemce o zdravý životní styl domluvit možné zdravotně relaxační pobyty přímo v kolébce Ajurvédy. Právě Ajurvédská medicína jakožto globální, holistický léčebný systém, umí pracovat s naším tělem komplexně a rozumí našemu tělo-duch systému jak pracuje dohromady. Jedná se o nejstarší a nejpropracovanější léčebný systém na světě. Z ajurvédy postupně vznikala čínská medicína, arabské léčitelské umění, aromaterapie, homeopatie a v neposlední řadě i alopatický léčebný systém (moderní medicína). Ajurvédská medicína stejně jako TCM proniká do západního světa a její metody jsou doporučovány již pro konkrétní diagnózy a nemoci. Právě na Srí Lance jsme nalezli nádherný rezort Siddhalepa Ayurveda Health Resort ve Wadduwě, kde tráví ročně minimálně čtrnácti denní pobyt mnoho zájemců z Evropy i z celého světa.

Vidíte nějakou cestu konsenzu mezi zásadními odpůrci TCM z řad lékařů, a jejich zastánci?

Vylepšit popularizaci TCM, jak u odborníků, tak i u laické veřejnosti.

Jaká je vaše osobní zkušenost s TCM nestudijní, podstoupil jste některé metody?

Osobně jsem si pomocí akupunktury vyléčil dlouhotrvající radiální epicondylitidu (tenisový loket). Díky tomu jsem se vyhnul nepříjemné operaci, která mně byla ošetřujícím ortopedem doporučena..

Jak by vypadal optimální model ,podle vás, zařazení metod TCM do systému zdravotnictví? Třeba schéma lékař-praktik-masér-fyzioterapeut, nebo jinak…

Legalizace metod TCM, akreditované školy. Zmíněné propojení TCM a západní medicíny. Kvalitní akreditované školy s dostatečnou praxi pro studenty i na klinikách v Číně..

Kdo je podle vás osobnost hodná respektu, autorita v oblasti metod TCM u nás?

Velice si vážím práce paní doktorky Bendové, která dělá v oblasti propagace TCM opravdu hodně. V poslední době se mi dostala   do ruky velmi dobrá kniha od prof. Petra Fialy – Akupunktura ve 21. století. Také on dělá pro propagaci tohoto oboru u nás velmi mnoho.

Myslíte si, že by měli u nás více působit čínští praktici a lékaři, posílit řekněme autenticitu, psychologicky podpořenou věrohodnost TCM?

Zcela jistě, právě odborníci ze zemí původu nám mají co předávat. Možná forma praxe našich studentů v čínských nemocnicích a následné zřizování klinik TCM. Také již zmíněná legalizace TCM v ČR.

Máte zkušenosti s kvalitou produktů a fytoterapeutik, jsou rozdíly mezi bylinami pěstovanými u nás a v Číně, nebo jinde?

Součástí TCM je léčebná masáž, akupunktura, akupresura, moxování, tělesná a dechová cvičení, manipulační terapie, baňkování, čchi- kung. Kořeny TCM je však zcela jednoznačně fytoterapie (bylinkářství). Je velmi důležitou složkou TCM. Existuje mnoho zdrojů, jak získat kvalitní produkty z Číny – čínské byliny (kůra, kořínky, cikády, hadí kůže, ústřice, perlorodky, kaolín, síran sodný….). Je samozřejmě velmi důležité vyzkoušet v rámci vlastní praxe ty nejvíce vyhovující. Myslím, že bychom měli více využívat alternativních produktů z tuzemských zdrojů, na které je náš organismus více připraven.

Končíte studium TCM, čtyřleté tuším, mj. u pana doktora Anda? Jaký je váš další plán, budete praktikem?

Absolvoval jsem čtyřleté studium TCM 1. školy tradiční čínské medicíny, kde učil i pan doktor Ando. Obdivuji jeho úžasnou znalost čínštiny. Navíc je i skvělý muzikant. Naše hudební skupiny měly společné vystoupení v Malostranské Besedě.

Chtěl bych v rámci mé praxe fyzioterapeuta propojit tradiční čínskou medicínu s běžnými metodami západní medicíny. Již jsem měl možnost si účinek zejména akupunktury vyzkoušet a výsledky jsou neuvěřitelné. Okamžitá úleva od bolesti, likvidace zánětlivých ložisek a následné odstranění dlouhotrvajících problémů neinvazivní metodou s prakticky nulovými vedlejšími účinky.

Autor: Jan Hovorka


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.tcmrevue.cz/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35