TÉMA: Tradiční čínská medicína

Tradiční čínská medicína (TČM), nekonvenční metody, alternativní postupy a léčba. Nazýváme je všelijak, společné mají to, že nejsou zcela etablovány v systému medicíny současné – klasické, západní a naším systémem rozvíjené. 

img-ministr-svatopluk-nemecek1

Diskuze a někdy spory mezi “bílými plášti”, univerzitními kapacitami, vědeckými skeptiky a na druhé straně nadšenci, kteří tisíce let staré metody aplikují a považují za stále účinné, neutuchají. Náš časopis vstupuje do tohoto prostoru se záměrem poskytnout prostor v duchu hesla “Audiatur et altera pars”, neboli: Budiž slyšena i druhá strana. Podle toho, z které se na problém díváte, a tak budeme (doufejme!) objektivní.

I v následujících číslech hodláme přispívat k tomu, aby nově zaváděné tradiční metody byly pod dohledem a v rukou odborníků, aby veřejnost byla informována o možnostech nejen nabídky, ale i kontroly a odpovědnosti, v neposlední řadě také třeba úhradě. Možností, jak pacientům pomáhat, přibývá. Využijme je – s rozvahou i odvahou.

NÁŠ NOVĚ SPUŠTĚNÝ WEB PŘINÁŠÍ INFORMACE, KTERÉ POMÁHAJÍ VYHODNOTIT, CO JE A ČÍM MŮŽE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA BÝT. V OBSAHU NECHÁVÁME I STARŠÍ ČLÁNKY Z NAŠEHO WEBU www.hospitalin.cz, KTERÉ S PROBLEMATIKOU TCM SOUVISEJÍ.

 

 

Pilotní projekt TČM:

Léčebné lázně Bohdaneč

Pro jakékoli úvahy o zařazení nekonvenčních metod do systému medicíny či zdravotního pojištění je nezbytné, aby byl zajištěn odborný dohled, certifikace, provádění péče profesionály. Státní administrativa, šéfové soukromých center či profesních organizací se musí shodnout na postupu, jak těchto cílů dosáhnout. V případě zavedení tradiční čínské medicíny už byly podniknuty první kroky. Kde, kdy a čím se začne? Na naše otázky odpovídá ministr zdravotnictví České republiky, MUDr. Svatopluk Němeček.

V médiích jsme zaznamenali, že  FN Hradec Králové a FN Motol mají vybudovat  kliniky specializované na čínskou medicínu. Jak jsou tyto projekty daleko?

Ve FN Motol v této chvíli k realizaci zřízení kliniky tradiční čínské medicíny nedochází. Co se týká situace ve FN Hradec Králové, tam jsme se v rámci projektu Tradiční čínské medicíny (TCM) v České republice rozhodli spustit pilotní fázi ve spolupráci s Léčebnými lázněmi Bohdaneč.

Léčebné lázně Bohdaneč jsou lázně s dlouhodobou tradicí. Slouží převážně k léčbě pohybového aparátu s orientací na zánětlivá revmatologická onemocnění, artrózu, vertebrogenní syndromy, Bechtěrevovu nemoc. Zajišťují léčbu dlouhodobých potíží, předoperačních i pooperačních stavů a poúrazovou rehabilitaci. Jsou vyhledávaným místem nejen k léčbě, ale také k zajištění prevence, relaxaci a odpočinku.

Detašované pracoviště FN Hradec Králové v Bohdanči má řadu výhod. Bohdaneč je mezi dvěma největšími městy východních Čech s výbornou dopravní obslužností a vzdáleností do 20 km. Jsou i v blízkosti dálnice na Prahu.

Centrum TCM FN Hradec Králové v Léčebných lázních Bohdaneč bude poskytovat převážně ambulantní péči všem zájemcům a lůžkovou péči lázeňským pacientům. Centrum v Bohdanči bude mít 2 české a dva čínské lékaře. Zahájení provozu v Bohdanči plánujeme v prvním čtvrtletí 2015.

Pilotní projekt má prokázat životaschopnost a celé koncepce a nastavit ekonomickou rentabilitu. Následně chceme rozšířit TCM do ostatních českých lázní a následně nabídnout léčebné pobyty v těchto lázních i čínské straně.

Vyvrcholením aktivit by pak mělo být vybudování kliniky TCM, jako centra poskytování léčebné a preventivní péče, vzdělávání a výzkumu pro střední a východní Evropu. Tato klinika by měla být společným pracovištěm FN Hradec Králové a nemocnic a univerzit TCM v Hunanu, Pekingu a v Shanghai. Vizualizace celé kliniky demonstruje zájem obou stran vytvořit skutečně špičkové pracoviště.

V čem můžeme očekávat přínos čínských metod pro léčbu našich pacientů?

Tato léčba je léčbou alternativní, v naší zemi s ní dosud nemáme rozsáhlé zkušenosti. Ale vzhledem k tomu, že čínská medicína je stará 2000 let, jsme připraveni využít jejích poznatků a zkušeností a doufáme, že toto bude pro naše pacienty přínosné.

Bude možné zkušenosti (nejen) z těchto klinik aplikovat i v jiných nemocnicích a zdravotnických zařízeních?

To vše bude záležet na výsledcích a zkušenostech právě z FN Hradec Králové.

Autor: Jan Hovorka

img-ministr-svatopluk-nemecek


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.tcmrevue.cz/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35