TCM a legislativa – názory praktiků: Zdeňka Batíková

Já navrhuji,  aby bylo podstoupeno jednání o zařazení TCM do živnostenského zákona,  do kategorie tradiční čínská medicína – živnost vázaná.  Proč?
TČM se vyučuje na školách TCM institut, 1. škola TČM a jejich  absolventi mají možnost po splnění závěrečných zkoušek stát se členy Komory TČM, což obnáší další a hlubší prokázání znalostí v tomto oboru.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Základní dálkové studium trvá 4 roky, výuka probíhá formou seminářů  a absolventi  mají napřednášeno  cca 700 vyučovacích hodin. Tím toto studium nekončí, dál jsou organizovány stáže na čínských fakultních nemocnicích a vzdělávací semináře. Jedná se o obor, jehož studium je celoživotní.

Znalosti absolventů studia se týkají oblasti, která předává informace o uchování kvalitního života, jak a kdy se starat o své tělo v závislosti na ročním období, pomáhají najít  cestu jak bez  sebepoškozování   vyřešit chronický problém, který se nepodařilo vyřešit prostřednictvím medicíny.

Primárně TCM slouží k prevenci  a to je oblast, která  touto formou není v současném pojetí západní medicíny zdůrazňována. Prevence je v tomto kontextu chápána tak, aby se člověk naučil pozorovat své tělo, aby si jej neničil nevhodným zacházením, aby věděl např. jak  je vhodné se v jeho případě například stravovat, odpočívat, pracovat, a podobně.

Studium je investicí do vzdělání, které následně pomáhá těm, kteří o tuto službu mají zájem.

V současné době není legislativně vyřešené, pod jakým  oprávněním lze tento obor provozovat.

Domníváme se, že znalosti v oblasti TCM v podání výše zmíněných škol jsou natolik kvalitní, že by bylo velmi vhodné zařadit činnost absolventů do  zákona, který by umožňoval provozování praxe.

TCM je historicky určena k předcházení potíži. V době, kdy náklady na zdravotní péči rostou přímo astronomickou rychlostí se domníváme, že toto je jedna z cest, jak by bylo možné náklady na zdravotnictví  alespoň částečně snížit.

Věřím, že toto je téma natolik zajímavé, že se jím budou příslušné legislativní orgány ČR zabývat.

Domnívám se, že dál lidem možnost, aby si sami o sebe pečovali  v rámci svých možností je jediná správná cesta, jak předejít mnoha dalším komplikacím.

Nebude li tento obor legislativně ošetřen,  je to škoda právě pro klienty, kteří tuto službu vyhledávají.

Jsem si vědoma, že obor nesplňuje požadavky ČLK ohledně vědeckého přístupu k věci, ale ráda bych zdůraznila, že medicína ve svém vědeckém pojetí nefunguje tak dlouho, jak fungují  empirické zkušenosti předků, kteří praktiky TCM bezvýhradně používali.

Na závěr bych chtěla podotknou, že spolupráce oborů by byla zase jen ve prospěch klientů.

V  21. století by měl mít člověk možnost vybrat si vlastní cestu. A já prosím za ty, kteří tu cestu chtějí  podstoupit, umožněte jim to.

TCM má specifika ve svých postupech a historicky se potvrdilo, že je to obor, které zdraví člověka podporuje, učí  tělo, jak zase začít správně pracovat.

Zdeňka Batíková

NAPIŠTE VÁŠ NÁZOR: tcmrevue@tcmrevue.cz

 

Comments