Profesor Zhou Hua, Shuguang Hospital Shanghai: „Doufáme v další spolupráci obou vlád v oblasti TCM.“


Špičkovým, nebo také vrcholovým pracovištěm, lékařským i výzkumným centrem TCM, je komplex nemocnic a univerzita TCM v Šanghaji. Další provincie i hlavní město Peking mají také významná centra, v Šanghaji ale fungují a jsou připravovány či koordinovány mezinárodní vědecké projekty, odborná výzkumná činnost i místní léčba v obrovském rozsahu a na nejvyšší úrovni. Vedení nemocnice navštívilo několikrát i Českou republiku. Pod gesci Shuguang Hospital Shanghai spadal i projekt ve FN Hradec Králové. Ředitelem Shuguang Hospital (Affiliated to Shanghai University of Traditional Chinese medicine) a představitelem nejvyšší „šanghajské školy“ TCM je respektovaný odborník a lékař TCM, profesor Zhou hua. 

Jaké jsou vaše zkušenosti v oblasti spolupráce univerzit a nemocnic, zaměřených na TCm, po celém světě?
Nemocnice Shuguang je jedna z nejstarších nemocnic TCM v Šanghaji, s historií dlouhou už 113 let. Tím, že důsledně klademe stejný důraz jak na východní, tak na západní medicínu, jsme s podporou a inovacemi TCM dosáhli v posledních desetiletích velkého pokroku v mezinárodní spolupráci. Naše nemocnice spravuje sekretariát ISO/Tc249 (mezinárodní označení standardů TCM – pozn. red.). Jako hlavní čínský realizátor projektu klasifikačních prací WHO působíme v oblasti tradiční medicíny (ITCM). Shuguang také založil první zahraniční centrum TCM, a sice v České republice v roce 2015. Máme podepsaná i další významná partnerství – l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, Hansemerkur centrum Tradiční čínské medicíny v univerzitním lékařském centru Hamburg-Eppendorf, Acufit v Holandsku, Malajsia Man-Agement and Science University. Nemocnice také realizovala společný vědecký výzkum s univerzitami Yale, John Hopkins, UCLA, South Florida a Tufts Medical Center v USA a Menzies Research Institute, University of Tasmania v Austrálii.
S těmito institucemi byly aktivní výměnné kurzy a návštěvy a bylo publikováno mnoho společných dokumentů. Myslím, že je důležité rozvíjet mezinárodní spolupráci se zahraničními institucemi,
a to nejen pro naši nemocnici, ale i pro celý svět. Nemoci lidí se mění; jak TCM, tak západní medicína by měly jít ruku v ruce a společně pracovat na boji za blaho lidstva. Kromě toho jsou společné zájmy jednotlivých stran pouze prvním krokem pro mezinárodní spolupráci. a co víc, silná politická odpovědnost může vše posunout na cestě dál. 

Veřejnost v České republice se velmi zajímala o projekt kliniky TCM ve FN Hradec Králové, ten však byl nedávno ukončen. Jak tento několikaletý projekt hodnotíte? 

Jsem velmi spokojený s výsledky první etapy spolupráce a doufám, že přijdou i další, také zajištěné vládami obou zemí. 

Můžete uvést některé z hlavních výhod čínské medicíny?
TCM je typem celostní, přírodně orientované zdravotní péče, doložené z doby už 2000 let před naším letopočtem. Věří v jednotu přírody a člověka. Stav lidského organizmu je výsledkem vztahů vnějšího a vnitřního prostředí. TCM je „celostní“ a „přírodní“ proto, že stimuluje vlastní zdroje a uzdravovací mechanismy lidského těla, a bere v úvahu všechny aspekty pacientova života, spíše než několik příznaků a symptomů. Praktici TCM vidí tělo spíše jako komplex propojených částí, než oddělené systémy nebo orgány. To je významný rys a výhoda TCM, že se rozvíjí ve spojení moderní klinické medicíny. Léčba metodami TCM se zaměřuje hlavně na tyto orgány: ledviny, srdce, slezina, játra, plíce, žlučník, tenké a tlusté střevo. V závislosti na konkrétním typu se přednosti léčby metodami TCM značně liší. Nejčastěji se těmito terapiemi léčí chronická bolest, artritida, neplodnost, nemoci jater, bolesti hlavy, špatné trávení, vysoký krevní tlak, PMS nebo problémy menopauzy, následky chemoterapie při léčbě rakoviny. Bohatství, pestrost a flexibilita metod TCM odpovídají charakteristikám lidské fyziologické a patologické rozmanitosti. TCM je proto nejčastějí postup, používaný v léčbě. Různě účinné složky receptů jsou pro lidské tělo vícefaktorové. Mezi nelékové terapie patří akupunktura, tuina masáže, baňkování, moxování, cvičení daoyin a další. Mimochodem, akupunktura je velký objev a průkopnická práce ve starověké Číně. Díky stimulaci akupunkturních bodů na povrchu lidského těla je celková regulace účinná a léčebný účinek je široký. Čínská medicína sehrála klíčovou roli v 5000leté historii čínského národa. Tradiční čínská medicína plně ztělesňuje organickou kombinaci přírodních věd a společenských věd a ukazuje nový trend moderní vědecké integrace. Teoretický systém a způsob klinického myšlení tradiční čínské medicíny mají bohaté čínské kulturní dědictví, které odráží vysokou integraci a sjednocení přírodovědných, společenských a humanitních věd. Čínská medicína, která bere funkční stav jako vstupní bod a analyzuje a chápe zákon změny makroskopicky s pomocí filosofie, společenských věd a humanitních věd, je skok v lidské historii a poskytuje jedinečný způsob pro lidské bytosti. způsob myšlení je v souladu s novým trendem moderní vědecké integrace. 

Je TCM součástí veřejného zdravotního pojištění v Číně?
Ano. Podle ustanovení tradičního čínského zákona o čínské medicíně jsou kvalifikované zdravotnické instituce TCM zahrnuty do působnosti základních zdravotnických zařízení a kvalifikované položky léčby TCM, čínské bylinné tablety, patentované čínské léky a přípravky čínské medicíny zdravotnických zařízení zahrnuty do rozsahu platby základního fondu zdravotního pojištění. 

Máte nějaké další plány v České republice? 

Doufáme, že se naše partnerství s českými veřejnými nemocnicemi a soukromými institucemi rozšíří o další prohloubení spolupráce na základě aktuálních potřeb České republiky a rozšíření aplikace technologií TCM ve prospěch více českých občanů. 

Jan Hovorka


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.tcmrevue.cz/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35