Prof. Roman Prymula: TCM je nosným projektem v oblasti spolupráce

Před pár dny skončil summit v Číně, rozvíjející mj. projekt OBOR (One Belt One Road), který také známe pod označením Nová hedvábná stezka. V delegaci, doprovázející prezidenta Miloše Zemana, byl i náměstek ministra zdravotnictví, prof. Roman Prymula.

Summit v Číně se věnoval i spolupráci ve zdravotnictví, byla tam s prezidentem republiky i delegace jak expertů, manažerů a státních úředníků z tohoto oboru, tak podnikatelů. Měli společná témata?

„V řadě oblastí ve zdravotnictví jsme diskutovali možnosti spolupráce. Úspěšně se rozvíjí spolupráce na úrovni jednotlivých špičkových nemocnic, kdy dochází k výměně zkušeností, expertů a celých týmů. Jednali jsme i se zástupci čínského ústavu pro kontrolu léčiv na téma výměny a sdílení informací, registrací léčiv a standardizace správných výrobních postupů. V oblasti podnikatelské je zájem o vývoz a dovoz léčiv či zdravotnických prostředků. Oblastí, kde se aktivity prolínají napříč je letecká záchranná služba, kde se podařilo podepsat kontrakt na školení záchranářských týmů, protože v Číně letecká záchranná služba zatím neexistuje.“

Bude mezi výsledky nebo výstupy summitu také další podpora, nebo nové plány, týkající se rozvoje TCM v ČR a v Evropě?

„Tradiční čínská medicína je nosným projektem v oblasti spolupráce. Jen pro zajímavost darem pro primátora Šanghaje byl 3D model TCM kliniky v Hradci Králové. Jednali jsme o možnostech vzdělávání, výzkumu a klinickém hodnocení léčiv.“

Mohou jednat s čínskými partnery a hlavně vládou o velkých strategických projektech společně například státy V4? Máme na mysli oblast zdravotnictví.

„Spolupráce v oblasti zdravotnictví se logicky nerozvíjí jen na úrovni bilaterální, tedy Čína – Česká republika. Postupně vznikl formát 16 + 1, kdy se Čína snaží spolupracovat se zeměmi střední a východní Evropy v mnohem širším kontextu. Příkladem je následné fórum 19. až 20. června 2017 v Budapešti. Snažíme se, abychom alespoň v oblasti zdravotnické nebyli jen jednou zemí ze zmiňovaných 16, ale hráli roli určitého koordinátora zemí střední a východní Evropy.“

Přináší nám spolupráce s Čínou v oblasti medicíny a zdravotnictví konkrétní projekty a realizace, investice a zadání kromě TCM i v moderní západní medicíně?

„Konkrétní projekty vznikají průběžně již několik let. Zejména se jedná o společný výzkum a výměnu špičkových odborníků. Největší investicí je skutečně klinika TCM v Hradci Králové. Ostatní projekty

zatím neznamenají investici do staveb, ale spíše do personálu, procedur, vědy a vzdělávání.“

Proběhla jednání, která by umožnila působení čínských lékařů u nás?

„Proběhla jednání o uznávání diplomů čínských lékařů z vybraných lékařských fakult. V tuto chvíli je také v legislativním procesu v Parlamentu ČR norma, která legalizuje tradiční čínskou medicínu u nás

a nastavuje elementární pravidla vzdělávacího procesu. Ty vychází ze zkušeností se vzdělávacími programy v Číně.“

Jakou konkrétní podobu má podpora WHO, ze strany generální ředitelky, ale i české a evropské kanceláře, projektů TCM u nás a v Evropě?

„Na současném zasedání byl zvolen nástupcem generální ředitelky WHO kandidát z Etiopie a paní ředitelka tedy logicky odchází. Na druhé straně je třeba říci, že WHO tradiční čínskou medicínu skutečně podporuje. Paní Margaret Chan dokonce navštívila naše centrum TCM a je třeba zmínit i mezinárodní klasifikaci nemocí č. 11, která s diagnózami čínské medicíny počítá.“

-red-

 


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.tcmrevue.cz/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35