MUDr. Tomáš Lebenhart: Je mnoho zemí, kde běžně funguje nechemická medicína

MUDr. Tomáš Lebenhart je lékař, vystudovaný a zkušený, prošel desítkami let praxe. Studium jiných metod a teorií, než které přednášeli profesoři a lékaři Karlovy univerzity, mu otevřelo prostory k jinému uvažování a přístupu k pacientům. Jeho názory jsou možná radikální, jistě neobvyklé, určitě rázné a sdělení nekompromisní. Pokud však neotevřeme dialog ani s odborníky vzdělanými, léty praxe s respektem ke klasické medicíně a nezměrnou schopností studovat poznatky odjinud, jen trapně zakrníme.

Vystudoval jste medicínu. Co bylo příčinou odklonu od teorií, které jste na medicíně musel vstřebat a proměnit v praxi? Kdy jste pocítil, že je to jinak?

Již v roce 1990 jsem nějak asi intuitivně zareagoval na inzerát homeopatických kurzů. Otevřel se mi tak zcela nový a fascinující pohled do světa nemocí i uzdravení. S jistou dávkou ohromení jsem pochopil, že v systému oficiální medicíny je něco ZÁSADNĚ špatně. Klasicky vzdělaní lékaři se soustavně zabývají nemocemi, jejich příznaky a berou na vědomí konečné důsledky. Prevence je pro materiální medicínu neznámý pojem, jelikož neznají, a ani nemohou znát skutečné příčiny nemocí – jsou schopni vnímat pouhý zlomek reality. Nevěří na bioinformace, vše co není vidět tvrdošíjně odmítají. Dnes vím, že je to ještě horší. Medicínský byznys jen velmi ztuha a často se zpožděním desítek let bere na milost nepohodlné vědecké studie. Například, to že cholesterol je pro organizmus velmi potřebný a jeho vyšší hladina v krvi odráží pouze vyšší míru stresu,a dále že tzv.statiny jsou naopak pro tělo devastující a nepředstavují žádnou protekci před infarkty a mrtvicemi, je známo už asi 50 let. Přesto jsou právě tyto jedovaté látky nejprodávanější na planetě. Tak započalo mé nasměrování hlubším směrem. Zároveň jsem se začal zamýšlet nad reálnými výsledky tohoto systému… Více jsem se otevřel světu tradičních léčebných systémů a spiritualizmu. Shledal jsem materiální vědeckou medicínu za značně povrchní a zkorumpovanou. To ale neznamenalo, že jsem ji zavrhl. Naopak. Podržel jsem si z ní to dobré a praktické. Například jsem při své práci v ordinacích 33 let sloužil u záchranky. A protože jsem se postupně seznámil se spoustou léčitelů a různých ezoterických metod, uměl jsem rozeznat i tuto potenciální past…

Považujete alternativní metody za slučitelné, prolnutelné s medicínou, jaká se učí na našich fakultách a provozuje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních (NZZ)?

Od roku 1980 pracuji jako lékař. Pediatr, praktik pro dospělé, neurolog, dětský neurolog. Nemocnice, terén… Studoval jsem pět homeopatických škol, autopatii (tyto obory i přednáším), ayurvédský systém a TČM. Od roku 2006 nepoužívám ve své praxi chemické léky a jsem zcela mimo systém lege artis. Mám tedy jisté globální zkušenosti a pomohl jsem k uzdravení tisícům nemocných, kterým univerzitní medicína nepomohla a mnohé z nich i těžce poškodila. Se vší vážností, soudností a naprostou jistotou říkám, že zdravotní systém ovládaný tzv. vědeckou medicínou založenou na důkazech NEFUNGUJE! Výjimku tvoří zvládání urgentních stavů a operativa. Klasičtí lékaři NEJSOU odborníky na zdraví – obdobně jako např. cíkrevní a náboženští předáci nejsou odborníky na spiritualitu.

Dále se vší vážností říkám, že vědecká materiální medicína postrádá humanitu i inteligenci! Mohu to doložit na mnoha příkladech…

Velmi se obdivuji odvaze medicínských lídrů, když arogantně tvrdí, že pouze jejich náboženství je to jediné správné. Drze odepírají obyvatelům naší země přirozené právo na svobodný výběr léčebné metody (výjimku tvoří pouze urgentní, život ohrožující stavy). S neúnosnou dávkou stupidity vzhledem ke svému akademickému statutu kritizují a zesměšňují staré moudrosti, princip Života i uzdravení.

„Odsuzovat něco, o čem nic nevím, jest projevem nevyššího primitivismu.“ (Isaak Newton).

Myslíte, že v NZZ by měla být možnost nabídnout pacientům kvalifikovanou pomoc podpůrnou léčbou, alternativou, léčitelskými metodami, TCM?

Jistě. To by bylo naprosto přirozené a v souladu s právem! A mnoha zemích je toto realita. My jsem opravdu v tomto směru jistým skanzenem… tradičně máme nejhorší stravovací návyky na světě, s čímž koresponduje i prvenství v nádorech tlustého střeva. Myslím, že máme prvenství i ve spotřebě alkoholu na hlavu. A přitom máme tolik výborných lékařů a léčitelů a různých terapeutů a také velké množství duchovních mistrů. Řekl bych, že můžeme kandidovat v tomto směru na prvenství ve světě – v přepočtu na počet obyvatel, samozřejmě.

Jak byste argumentoval před vědeckou komisí ČLK a obhájil metody, kterým se věnujete?

Již jsem měl několikráte tu „čest“. Před tímto spolkem nelze nic takového obhajovat. Snad takový komentář postačí…

Spiritualita léčby je často odbývána jako placebo efekt, a lékaři v běžné medicíně řekněme až zesměšňována. Vede podle vás jakási hranice mezi tělem a jeho neduhy, a psychikou, duší, duchem a myslí, mozkovou činností a psychoaktivitami jedince?

Řeknu vám to na rovinu. Placebo je jediná energie, jediné know-how, které přinutí tělo se uzdravit! Je libovolné, JAK si ji nemocný přivodí. Skrze jakou léčebnou či duchpvní metodu. Je lhostejno, prostřednictvím kterého lékaře, léčitele či gurua. Nebo nalezne-li ji v sobě na základě četby čehokoliv včetně Bible či Koránu. Podstatné je, že klasická medicína, potažmo celé zdravotnictví tuto léčivou energii obvykle negeneruje. Uzdravení je totiž zcela automatický a celý náš život fungující proces. Jde o to jej aktivizovat, A to je možné pouze a jenom díky placebo energii (latinsky milovat – placere). Opačná energie se nazývá nocebo (nocere – škodit, ničit). Právě TU zdravotní systém bohužel produkuje. Moji kienti mi líčí, jak na ně v odborných ordinací řvou, že umřou, když se nepodrobí jejich léčbě. Mnohokrát se mi stalo, že např. člověk s roztroušenou sklerózou po vysazení chemických léků a homeopatické léčbě postupně ztratil příznaky nemoci a vlastně tu nemoc samu. A pak se dostavil na roční kontrolu do RS centra. Bez berlí, bez potíží. Přiznal, že léky několik let nebere a chodí k homeopatovi. Tam ho seřvali, že hazarduje a že se mu příznaky zcela jistě vrátí. TO je nocebo! Některým se pak skutečně choroba navrátí…

Můžete v procentech vyjádřit úspěšnost léčby u vašich pacientů, u kterých aplikujete homeopatii?

To je velmi těžké. Ale jistě je to nesrovnatelně vyšší s porovnáním s aloptaií, tedy chemo. Některé nemoci léčit neumím, některé naopak velmi dobře. Ku příkladu u akutních infekcí mám slušné skóre. Skoro 100 %. Vyléčil jsem tisíce hnisavých angín u dětí homeopatiky během 3-5 dnů. Nikdy jsem nezaznamenal nějaké komplikace. A po této léčbě je dítě zcela zdavé a jeho imunita je o něco silnější než před infekcí. O klasicky léčených dětí (antibiotiky) je tomu právě naopak. Spousta komplikací, léčba trvá 1-2 týdny a imunita je po léčbě slabší.

V nedávné televizní debatě Máte slovo údajně chyběli účastníci, kteří byli osloveni s tím, že je alternativní léčba, zřejmě TCM, poškodila. Báli se však přijít. Je vám znám nějaký případ nebo více případů, kdy alternativa pacienta poškodila? Nemám na mysli extrémy lžiléčitelů.

Nic takového si nevybavuji. Samozřejmě, že se stává (též u TCM), že se nemocný neuzdraví či dokonce zemře. To se v chemické medicíně však děje běžně – a nikdo se nad tím nepozastavuje. Jak to že pán zemřel na infarkta byl mnoho let řáně léče a sledová a pojídal 5 farmak včetně statinu? Jak to, že po chemoterapii a ozářeních většina lidí na rakovinu zemře? To je velký etický problém. Jakým právěm vědecká medicína odsuzuje léčebné systémy, který nerozumí a rozumět principiálně ani nemůže (zde tedy naprostí laici), a přitom čelí tak krutým léčebným debaklům?? Medicínu drží nad vodou pouze její život zachraňující část (ARO, chirurgie). Bez ní již by velmi pravděpodobně neexistovala.

Jak byste legislativně ošetřil postavení lékařů, kteří se zabývají alternativními metodami? Co je v našem aktuálním systému nejrigidnější?

Já ošetřuji své klienty (směji se:). Ale vím, že dle zdravotního práva mají všichni soudní lidé právo na léčbu dle svého přesvědčení. To jsem již zmínil. Ano, žijeme v tomto směru v bezpráví. Někdy se mi zdá, že člověk v naší roztomilé zemi nemá úniku. Žije ve feudalizmu či možná otroctví. Zdravotnictví, politika, finančnictví, církve… nikde nemáte šanci! Ale teď jsem předvedl nocebo par excellence… Placebo: Tento gangsterský systém skončil. Funguje už jen setrvačností a nedostatkem odvahy těch, kdo trpí.

Jaké máte pozitivní zkušenosti z praxe a aplikace alternativy ze zahraničí?

Velmi dobré. Je mnoho zemí, kde běžně funguje nechemická medicína. Několik příkladů. Rusko – byliný systém, dobrý stravovací systém včetně např. půstů, ale také šamani. Peru, Mexiko – zejména šamani. Indie, Srí Lanka – ayurvéda, Čína – samozřejmě bylinný systém TCM + akupunktura. Korea – Su jok. Mongolsko – neznám název, ale soubor reflexních masáží a stravovacích učení. Na  celém světě existují lidé, kteří úspěšně pracují s bioenergií a ve většině zemí Evropy + v Indii homeopatie. Na závěr jedna zajmavost. Autopatie vznikla asi před 15 lety u nás, na Zbraslavi… a šíří se do celého světa.

 

 Autor: Jan Hovorka

 


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.tcmrevue.cz/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35