MUDr. Irena Voříšková: Pacientům doporučím lékaře, který je vzdělán v TCM a kterému důvěřuji

Lékaři, pracující v nemocnicích, se často setkávají s dotazy pacientů na možnosti TCM, a tím samozřejmě ve složité situaci. I když sami mají zkušenosti a informace, legislativní bariéry přímou aplikaci velmi komplikují. Ne vždy je ve spádové oblasti praktik s odpovídající certifikací, nebo kolega lékař, který má vzdělání z některé z uznávaných škol TCM. Kompetence by jednoznačně měly směřovat do rukou lékařů, což podporuje i ředitelka zdravotní péče, o. z. a primářka anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Chomutov (Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem), MUDr. Irena Voříšková:

Patříte k lékařům, využívajícím metody TCM. V čem spatřujete jejich přínos pro zdravotní péči?

Někdy využívám k soukromým účelům. Může vyřešit jádro problému.

A pro vaši specializaci?

Ne.

Kde jste studovala TCM?

Nestudovala jsem TCM.

Myslíte si, že by mělo např. Ministerstvo zdravotnictví podpořit pozici Komory TCM, aby vznikl základní nástroj kontroly a registrace praktiků, kompetentních k používání metod TCM?

Registrace by měla být a jsem toho názoru že TCM by měla patřit do rukou lékařů, kteří vystudovali tradiční evropskou medicínu. Je důležité srovnání a rozhodnutí, kde se hodí TCM a kde je nutná naše medicína. To regulérně může posoudit jen lékař.

Máte zkušenosti, jak je TCM využívána v zahraničí?

Ne.

Jaký je váš názor na odsuzující výroky, které někdy zaznívají z vysokých míst a dokonce TCM kriminalizují?

Nedostatek informací může vyvolávat mylné názory.

Aplikujete TCM například tehdy, když se na vás obrátí vaši blízcí, příbuzní?

Sama ne, protože nemám vzdělání v TCM, ale doporučím lékaře, který je vzdělán v oblasti TCM a kterému plně důvěřuji.

Myslíte si, že by měli u nás běžně přednášet a působit lékaři a profesoři z čínských univerzit?

Pro rozšíření obzorů v léčbě to nepovažuji za špatný nápad.

Jsou skupiny, kterým byste doporučila preventivní nebo kondiční, případně následnou péči využitím TCM, například senioři, sportovci, děti?

ANO, nemám s tím problém.

Máte z praxe případy, který byste  uvedla jako jednoznačné vyléčení nebo zlepšení díky TCM?

Ano, jsou z řad přátel, kde TCM sehrála pozitivní roli, zvláště u chronických, těžko ovlivnitelných stavů jiným způsobem léčby.

Máte přehled, v kolika procentech jsou vaše aplikace TCM jednoznačně úspěšné?

Nejsem provozovatelem praxe TCM.

foto_irena


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.tcmrevue.cz/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35