MUDr. Daniela Bláhová: „Přibývají fakultní pracoviště, kde úspěšně využívají metody TCM.“

Odborní lékaři, používající TCM, to nemají u nás dnes jednoduché. Právní nejasno sice nijak významně jejich činnost nezakazuje, ale ani nepodporuje. Vedle absolutoria lékařského studia je možné absolvovat kurz akupunktury, a pak vykonávat léčbu v rámci odbornosti. S tím pomáhá mladým lékařům i přední česká specialistka na neurologii a další obory, a také členka vedení České lékařské akupunkturistické společnosti (ČLAS), MUDr. Daniela Bláhová.

Jste lékařka zaměřená na rehabilitaci a používáte metody TCM. Jaké máte snimi zkušenosti a výsledky?

Mám dlouholetou praxi v oboru neurologie, které obohacuji  o rehabilitační postupy k dosažení dobrého léčebného efektu. Při léčbě užívám nejenom západní léčbu, ale přidávám k tomu různé způsoby léčby Tradiční čínské medicíny (TCM), jako je akupunktura, léčba bylinami, cvičení a v neposlední řadě i dietetiku, která je v západní  medicíně neuvěřitelně podceňovaná.

Držím se známého hesla: Každé jídlo se může stát lékem, ale ne každý lék se může stát jídlem. Medicína se nesprávně dělí na západní a východní. Medicína je jenom jedna, a je potřeba užít metodu té „ mediciny“, která nejvíce pomůže. Techniky východní  medicíny obohacují západní léčbu, a často jsou jedinou metodou, kterou k léčbě pacienta lze použít s efektem.  

Jak se může český lékař dostat ke znalostem o metodách TCM, které by mohl používat?

Nejznámější metoda TCM, která je přístupna všem západním lékařům, je akupunktura (AKU). Tento obor můžete studovat na Institutu pro další vzdělávání lékařů (IDVZ) v Praze. Není to na rozdíl od Slovenska atestační obor, ale lékaři po absolvovaní tohoto nástavbového vzdělání můžou získat licenci a používat AKU ve své ambulantní  praxi ve všech oborech medicíny.

Jste ve vedení ČLAS, tedy společnosti, která si nedávno připomínala 50. výročí založení. Jak toto půlstoletí hodnotíte, přineslo prospěch lékařům a pacientům?

Jsem členem této odborné akupunkturní společnosti skoro 30 let. Je díky úsilí našich předchůdců součástí ČLS JEP (významná nezisková organizace, sdružující odborné lékařské společnosti – pozn. red.). Ve výboru pracuji několik let. Práce to není jednoduchá z toho důvodu, že obor akupunktura má výjimečné postavení, protože sdružuje lékaře-akupunkturisty napříč celou medicínou. Při výběru vzdělávacích seminářů musíte preferovat témata, které zajímají většinu. Na posledních  seminářích jsme se snažili víc vzdělávat lidi v komplexní TCM, což  mělo  dobrou odezvu u lékařů, ale setkalo se s negativním ohlasem ve vedení ČLS. To vedlo k neudělení kreditů za vzdělávací akce s odvoláním na to, že tato  metoda, respektive přednáška, není vědecky ověřena. Jakmile začnete dělat AKU, setkáte se totiž často ze strany kolegů s nepochopením. Mnoho z nich  na tuto metodu nahlíží podezíravě  a odsoudí ji dříve, než ji pozná. Překvapující je, že v nouzi tuto metodu rádi využiji k vlastní léčbě i ti nedůvěřivci.

U nás prakticky není dostupné akreditované vzdělání v čínské medicíně. Jakby mělo vypadat řešení pro lékaře, kteří mají zájem o metody TCM a jejich využití?

Vzhledem k tomu že se účastním výuky AKU v rámci dalšího vzdělávaní lékařů, mám představu, jak probíhá. Při výuce akupunktury se snažím svým studentům AKU přiblížit i něco velmi málo z fytoterapie. Mezi lékaři vidím zvyšující  se zájem o tento nejtěžší obor TCM. Poslední měsíce jsme se mohli přesvědčit o efektu léčby bylinami i při léčbě 2019 nCoV, kdy po zavedení preventivní  léčby bylinami se snížilo šíření infekce až do zastavení, jak to vidíme z posledních zpráv z Číny. A čínští lékaři nabízejí pomoc i Evropě.

Jak by mohla výuka fytoterapie vypadat?

Obdobně jak je propracována výuka akupunktury. Mohla by probíhat simultánně, nebo po ukončení  studia AKU. Doba výuky by byla  víceletá, s odstupy pro možnost i praktického  vyzkoušení a využití. V mezidobí by existovala konzultační místa, v kterých by pracovali zkušení lékaři-učitelé TCM, kde počínající praktici by našli pomoc, mohli by se poradit a konzultovat své složité pacienty.  

Jaké podmínky platí dnes pro užívání metod TCM v nemocnicích a zdravotnických zařízeních?

V soukromých ordinacích lékaři s licencí užívají akupunkturu a jiné metody TCM dle svých prostorových a časových možností. Horší situace je v nemocnicích, kde se prosazují techniky AKU s většími potížemi a závisí na tom, jak osvícení vedoucí jednotlivých oddělení jsou, nebo jestli je vedoucí lékař také  akupunkturista, a prosadí si i používání akupunktury k léčbě. Poslední roky je už několik dokonce i fakultních  pracovišť, kde postupy TCM využívají stále častěji a úspěšněji.

Vzhledem k vaší praxi a odbornému zaměření – v jaké oblasti máte výrazné výsledky, kde bezpečně ordinujete akupunkturu a další metody?

Neurologie, rehabilitace, TCM jsou všechno celostní obory. Nejoblíbenějšími a nejúspěšnějšími diagnózami pro TCM jsou vertebrogenní potíže, bolesti hlavy, migrény, obrny hlavových a jiných nervů, psychosomatická onemocnění, únavové syndromy a mnoho dalších. Toto jsou názvy onemocnění termíny západní mediciny, tzv. východní medicína používá jinou syndromologii a symptomatologii, a pochopit ji je na několik lidských  životů, nemluvě o další bariéře pro západní lékaře, kterou je čínský jazyk.

Co byste doporučila obecně lékařské odborné obci – více se o TCM zajímat, poptat se o využití pro jejich odbornost, zajímat se o využívání vzahraničí?

 Určitě všechno z toho. Jsme velmi malá země a velmi zahleděná do sebe, často nevidíme „pro stromy les“. Je překvapující, že tak racionální země jako Německo, Francie a  Švýcarsko, nebo i Anglie a mnoho dalších, má víc propracovaný systém vzdělávání i odměňovaní v rámci TCM .

Každý rok na jaře se v Německém Rottenburgu koná mezinárodní  sjezd  TCM se stále větší účastí odborníků. V zemi je široká škála  TCM léčitelů a lékařů, a naši pacienti vyhledávají tuto pomoc tam.  

Umíte hledat použitelné informace z institucí a třeba z univerzit, které se TCM ve světě zabývají?

Hledá se to těžko díky jazykovým bariérám, které naštěstí postupně  mizí s rozšířenější znalostí angličtiny, a často jen na podkladě osobních kontaktů. Mnoho začínajících akupunkturistů ocení zprostředkovávání nových informací, možností dalšího vzdělávaní, možnost poznání AKU v originálním podání lékařů ze země původu. Určitě oceníme lepší dostupnost informací, osobních kontaktů tady i v Číně. V tom vidím velký  přínos Nadačního fondu na podporu TCM a alternativ, která by mohl vyplnit tuto informační insuficienci.

Jak se díváte na užívání metod TCM u praktiků, kteří nemají lékařské nebo zdravotnické vzdělání? Měli by být pod kontrolou, spolupracovat s lékaři?

Vzdělávaní je vždy přínosem pro každého člověka. Je dobré podporovat tento zájem i u nelékařů, ale informovat je, že i sebelepší vzdělání u nás jim nedá rovnocenné postavení s lékaři, ale právě proto by měli s nimi spolupracovat. AKU by měla patřit do rukou lékaře, akupresuru, čínské masáže, dietetiku můžou vykonávat i nelékaři ve spolupráci s lékaři, a tak přispět k šíření informací ostatní veřejnosti.   

Připravuje se tzv. Zákon o léčitelství. Bude se k němu vyjadřovat ČLAS, kontaktoval vás někdo?

Obor léčitelství nepatří do České lékařské společnosti J. E. Purkyně o to víc, že prosazuje provádění TCM nelékaři. Nedávno ukončený projekt ve FN Hradec Králové začal dříve než dozrál čas a nebyla k tomu adekvátní legislativa. „Purkyňka“ hájí zájmy lékařů a ti se obávají poklesu úrovně akupunktury jako oboru, kterou garantuje. Dle mého názoru, u nás není zájem prosadit jakýkoliv nelékařský obor od chiropraktiků počínaje, po  praktika TCM konče.

Postavení středního a vysokoškolského nelékařského personálu neodpovídá jeho vzdělání, pracuje se zdaleka menšími kompetencemi než je tomu u našich západních sousedů.  

Terapeuti TCM by měli patřit do této skupiny zdravotníků a s adekvátním vzděláním a přesně stanovenými kompetencemi jak vůči lékařům, tak vůči pacientům, vše by bylo uvedeno v zákonu a všichni by se tím řídili, a tak by se mohla rozvinout i větší  spolupráce s východní i západní medicínou, ale i různými pojetími a školami TCM na světě.

CITY MED

Zdravotnické zařízení ambulantního typu, poskytující základní i nadstandardní lékařskou péči v oborech:

neurologie

ortopedie

revmatologie

lékařská rehabilitace

fyzioterapie

CITY MED


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.tcmrevue.cz/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35