Miloslav Ludvík, ministr zdravotnictví: Pacientům chceme nabídnout i doplňkové metody, nesmí ale docházet k poškozování

Miloslav Ludvík je ministrem zdravotnictví pár týdnů. Jsme mezi prvními, komu poskytl obsáhlý rozhovor, který v plném znění publikujeme na stránkách našeho magazínu HOSPITALin. Věnovali jsme se i TCM a odpovědi, které nám na toto téma poskytl, uveřejňujeme také zde. 

miloslav-ludvik-foto-jan-branc

(Celý rozhovor přinášíme v novém čísle magazínu HOSPITALin)

Rádi bychom se zastavili u částečně kontroverzního, hodně diskutovaného tématu, využití metod Tradiční čínské medicíny (TCM) jako podpory léčebné nebo následné péče. Projdou analýzou a vyhodnocením projekty zaměřené na podporu, které se řeší na mezivládní nebo meziregionální úrovni? Především FN Hradec Králové, ale i připravované další, ve spolupráci s odborníky-lékaři z ČLR, případně zda se připravují zcela nové.

Výstavba centra tradiční čínské medicíny je projektem, který vychází z vládního usnesení a je realizována prostřednictvím nadačního fondu, kde má ministerstvo zdravotnictví přímé zastoupení v dozorčích a správních orgánech. Vlastní projekt již byl podroben analýze jednou z nejprestižnějších světových univerzit Univerzitou v Cambridge a její akademičtí pracovníci ho shledali naprosto životaschopným po obsahové i ekonomické stránce. Pilotní projekt je rovněž průběžně hodnocen ve vztahu k léčeným pacientům s ohledem na úspěšnost léčby a spokojenost pacientů. Ostatní případné projekty mohou vznikat na bázi bilaterálních aktivit, avšak ministerstvo zdravotnictví zde nehraje žádnou roli.

Uvažuje MZ o nějaké podpoře vzdělávání a výuky pro lékaře-zájemce o metody TCM, podporující standardní léčbu v NZZ? ČLK nedávno v rámci doživotního vzdělávání tyto aktivity vyloučila, nakolik je to v rozporu s plány MZ a vlády v této oblasti?

Tradiční čínská medicína v dohledné době bezpochyby nebude vyučována na českých lékařských fakultách, jistě však není možno vyloučit, že nějaký vzdělávací program může vzniknout mimo lékařské fakulty. Ministerstvo zdravotnictví o vzdělávacích aktivitách v oblasti TCM zatím neuvažuje. Na druhé straně ovšem nesdílíme názor ČLK, že vše zahraniční je naprosto špatné a je nutné před tím českého pacienta „ochránit“ za každou cenu. Ministerstvo chce nabídnout pacientům i doplňkové metody, které jsou založeny na důkazech a přinášejí pozitivní dopad na jejich zdravotní stav.

Mohlo by MZ iniciovat vznik kontrolního a regulačního orgánu, např. Komory TCM, se souvisejícím řekněme certifikačním nástrojem (oprávnění, licence apod.) k praxi v TCM?

Nepochybně mohlo a bylo by to i správné. Naprosto nemohu souhlasit s názorem, že když zavedeme regulaci, tak vlastně připustíme, že tyto metody legitimně existují. V současné době existuje nespočet center ve větších městech, která nikdo nekontroluje, protože se všichni tváříme, že neexistují. To je vrcholně pokrytecké a měli bychom regulaci nejen v oblasti TČM, ale i tzv. alternativních metod zavést, aby nemohlo docházet k poškozování pacientů.

 

Text: Jan Hovorka

Foto: Jan Branč


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.tcmrevue.cz/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35