Mgr. Vít Vojta: TCM, Pás a stezka a Čína? Klima veřejné diskuze je zbytečně vyhrocené

Mgr. Vít Vojta je vzděláním sinolog, hodně se věnuje tlumočení, a patří k významným odborníkům na témata a problematiku dnešní Číny. Znalosti získané pobytem, cestováním, rozhovory s vlivnými a moudrými lidmi, a zároveň odstup – to vše mu umožňuje objektivní i kritický pohled na události současné, minulé i budoucí. Dnes obzvlášť je podobný přístup cenný. Dotkli jsme se v našem rozhovoru jen několika témat, těch, která naše čtenáře zajímají nejvíc, ale jistě se brzy věnujeme i dalším. Rozhled a profesionální objektivita Víta Vojty jsou cenné nejen pro TCM.

Nedávno byl ukončen mezivládní projekt kliniky TCM ve FN Hradec Králové. Jak je dobré vnímat nabídku čínské strany, její rozhodnutí, podpořit rozvoj TCM u nás a proti tomu, řekněme, nejasný konec a vyřazení TCM ze zdravotní péče?

Z toho, co o věci vím, se obávám, že to byl trochu důsledek “přehřátí” vztahové podpory Číny a také tématu TCM. Neprospělo ani spojení se subjekty vnímanými u nás spíše negativně. To pak vedlo k iracionálnímu odporu ve veřejném prostoru a tím i u některých zákonodárců. Klima veřejné diskuse o čínských tématech je dlouhodobě zbytečně vyhrocené a to mělo negativní dopad bohužel i na čínskou medicínu. Rozvoj TCM se tím vrátil možná o desítky let zpátky. Právě ona vyhrocená diskuse o jakémkoliv čínském tématu mě přivedla k myšlence vytvoření nezávislé platformy Sinoskop – Institut pro současnou Čínu, která by měla poskytovat objektivní informace nezatížené ideologickou předpojatostí. Projekt budu spouštět začátkem června.  

Jak je TCM zařazena v systému zdravotnictví v Číně?

I čínští lékaři mají jako základ svého vzdělání především západní medicínu, TCM je paralelní obor, na který se pak někteří specializují. Každý lékař v Číně má tak základ vzdělání v “západní” medicíně, mnoho se jich ale pak věnuje TCM. 

TCM je kontinuální, stále rozvíjený příběh čínské historie. Propojuje se s kulturou, uměním i stylem života. Čím je obohacující pro nás, Evropany, co bychom si z něj měli vzít?

Čínská medicína je opravdu celostní, učí komplexnímu porozumění světu a životu jako tradiční čínská filosofie. Třeba výklad tzv. civilizačních chorob je prostřednictvím TCM ihned uchopitelný.  Přes TCM můžeme pochopit fascinující provázanost myšlení, emocí, stravy, ročního období, věku, prostředí s naším zdravím, a tak žít ve větší pohodě.

Odpůrci TCM v Česku argumentují politikou, že dnešní podoba TCM je reziduum maoismu, nouzová varianta zdravotní péče, vzniklá v době nedostatku a bídy. U nás tedy nemá místo. Co o tom soudíte?

To je naprosto zcestný názor, který se objevil jako negace čínských témat v rámci nezdravého stavu diskuse o Číně v českém veřejném prostoru. Kontinuální historie TCM sahá do starověku. A například léčba těžko specifikovaných bolestí, která s věkem potkává velkou část populace, je prostřednictvím TCM velmi dobře řešitelná, bez vysokých nákladů na léky a bez vedlejších účinků.

TCM má v Číně univerzity i odborná pracoviště. Setkal jste se někdy s informacemi například o mezinárodních vědeckých projektech, které jsou iniciovány třeba WFSCM, významnými nemocnicemi, univerzitami a dalšími institucemi, v USA, Austrálii nebo EU? 

Slyšel jsem o mnoha příkladech takové mezinárodní spolupráce, ale není to má odborná orientace, proto mám o nich jen povrchní povědomí.

Myslíte, že by měl český stát uvolnit pravidla pro působení čínských lékařů, ale třeba i zdravotníků v oblasti rehabilitace, následné péče a podobně, a upravit legislativu tak, aby praktici a lékaři TCM mohli podporovat léčbu pacientů, léčených západní medicínou, oficiálně?

Stát by samozřejmě měl uvolnit pravidla pro užití TCM u nás, k tomu směřovalo historické úsilí generací lékařů, připomeňme doktora Kajdoše, autora slavné knihy Kovem a ohněm, napsané snad před padesáti lety. Každý v různých fázích svého života řeší rekonvalescence, bolesti, hojení a měl by si TCM vyzkoušet. S tím ovšem, že TCM potřebuje zpravidla dokončit léčebný cyklus, tedy minimální opakování terapie. Je to jako když v Jáchymově berete radonovou vanu, funguje to až od jedenácti radonových koupelí výše.  

Často se mluví o tom, že ze slíbených investic přišla jen minimální část. Myslíte, že byly dostatečně připravené projekty, nebo možná příjemci těch dotací? Že je chyba spíš na naší straně, kde chybí profesionální připravenost, korektnost a důslednost v přípravě a prezentaci mezinárodních projektů, reagujících na nabídku investic?

Pokud vím, tak pochybily obě strany, ale neměla za to být trestána čínská medicína, tím jsme totiž trestáni my všichni.

Máte informace nebo přehled o tom, co by mělo být součástí Pásu a stezky z oblasti medicíny? Počítá Čína s výzkumnými projekty vycházejícími z dokumentů WHO, a taky s rozvojem TCM v dalších zemích?

Pás a stezka je velmi široké téma, kam se dá vložit prakticky všechno. Na čínské straně je to nálepka získávající podporu, u nás zatím spíše nálepka, vyvolávající podezření. Čína pochopitelně podporu TCM v zahraničí plánuje, ale je nutné jít za konkrétním projektem, najít konkrétní subjekty a lidi, a neuváznout v promoakcích.

Jan Hovorka


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.tcmrevue.cz/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35