Mgr. Jozef Švec: TCM nachází uplatnění v rehabilitaci i ve sportovní terapii

Vystudovaný fyzioterapeut se intenzívně věnuje nejen práci v oboru, ale i studiu (nedávno se vrátil z několikatýdenního pobytu v Šanghaji, kam ho vyslal Nadační fond na podporu TCM a alternativ). Zabývá se problémy pohybového ústrojí, ale vnímá léčbu jako nápravu celostním přístupem. Není to ani šarlatánství, ani magie. Zkušenosti, vzdělání, profesionalita dokážou propojit západní medicínu s metodami mnoha východních kultur, které je propracovávají už tisíce let. Pracuje na specializované Body Solution Clinic v Praze – Mgr. Jozef Švec

Co vás přivedlo k TCM, jaké jsou impulzy a motivace, věnovat se profesionálně těmto metodám

Čínská medicína mne fascinovala od mého prvního kontaktu s ní – ještě jako studenta fyzioterapie na odborných praxích v nemocnici. Měl jsem obrovské štěstí na moje lektory, právě jedna z rehabilitačních lékařek na oddělení kde jsem byl na praxi byla právě praktik tradiční čínské medicíny, což v té době nebylo vůbec obvyklé.  

Myslím, že nejsilnějším impulzem začít studovat TCM byl moment, kdy jsem na vlastní oči viděl „zázrak“ úspěšné akupunkturní léčby u pacientů kde moderní medicína nedokázala efektivně pomoci. 

Jakmile se naskytla možnost objevovat čínskou medicínu i jako „nelékař“, byl jsem si jist, že toto toužím studovat. 

V mé současné praxi se snažím klientům nabízet více efektivních metod a alternativ v léčbě. Jako fyzioterapeut léčím nemoci a problémy pohybového aparátu. Často jsou našimi klienty lidé, které trápí více neduhů než jen problémy s pohybovým aparátem.

Vystudoval jste fyzioterapii, je to odpovídající základ pro další rozvoj?

Mé studium fyzioterapie mi dalo velmi dobrý odborný základ ke studiu tradiční čínské medicíny hlavně pokud se týká medicínských informací, podrobných základů anatomie a podobně. Dalo mi potřebné vědomosti k pochopení onemocnění z hlediska moderní západní medicíny.

Myslím si, že můj základní obor – fyzioterapie mi dává velkou devizu ke studiu TCM. Dokonalá znalost anatomie je jedním z předpokladů správně zavedené akupunkturní jehly. 

Pracuji v Body Solution Clinic – Rehabilitační klinice MUDr. Karolíny Bílkové, která je špičkovou odbornicí a praktikem TCM. Je úžasné ji sledovat při práci. 

Důležitým faktorem v mé práci je supervize a možnost konzultovat léčbu s lékařem a praktikem TCM v jedné osobě – což MUDr. Karolína Bílková splňuje na 100%. 

Myslíte si, že by metody TCM mohly být součástí standardní zdravotní péče? Včetně prevence nebo následné, rekondiční a podobně.

 Tradiční čínská medicína patří mezi nejznámější holistické (celostní) terapie a na člověka se dívá jako na součást celku, který na něho neustále působí. V tomto duchu tedy neexistuje onemocnění jen jednoho orgánu nebo jen jeho části, vždy jde o chorobu celého jedince.  A to je hlavní rozdíl mezi tradiční čínskou medicínou a západní – moderní – medicínou.

Metody tradiční čínské medicíny nacházejí své uplatnění ve fyzioterapeutické praxi u široké škály obtíží. Kombinací fyzioterapie spolu s metodami čínské medicíny lze zlepšit zdravotní stav u mnoha diagnóz z neurologické, ortopedické i v traumatologické oblasti. Tradiční čínská medicína nachází uplatnění i ve sportovní fyzioterapii.

Jsem si jist, že v dnešní době neakceptovat a zpochybňovat výsledky a efekt metod TCM není vůbec správné.  Z mých zkušeností a po rozhovorech s mými zahraničními kolegy, je pro pacienty velice přínosný model integrace metod TCM do standardní zdravotní péče. 

TCM má své limity, kterých si je každý rozvážný terapeut TCM vědom. TCM není nepřítelem moderní medicíny, ale spíše její pomocníkem. Oba lékařské směry si dokáží být navzájem užitečné. Jejich vztah v léčbě by měl být symbiotický a měl by se vzájemně doplňovat. 

Metody TCM  jsou velice efektivní v preventivní, následné a také v pooperační péči. Akupunktura v paliativní oblasti a v léčbě bolesti hraje taktéž velmi významnou roli.   

Vrátil jste se z poměrně dlouhého studijního pobytu v Číně. Co jste tam studoval?

The 2019 Traditional Chinese Medicine Workshop for High-End Professionals Along the Belt and Road neboli Workshop o tradiční čínské medicíně pro špičkové profesionály podél pásu a stezky je hlavním programem čínské vlády na podporu integrace západní medicíny a tradiční čínské medicíny v zemích podél Pásu a (někdejší Hedvábné) stezky.

Díky Nadačnímu fondu na podporu TCM a alternativ jsem měl možnost zúčastnit se právě takovéhoto třítýdenního mezinárodního workshopu tradiční čínské medicíny pro profesionály z celého světa spolu s dalšími 25 vybranými kolegy v tomto roce. Dalšími účastníky byli terapeuti a lékaři z Belgie, Brazílie, Bulharska, Egypta, Maďarska, Malty, Maroka, Nizozemska, Polska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Španělska, Thajska a USA. K dnešnímu dni se do tohoto programu zapojilo již více než sto vědců z celého světa.

Shanghai University of Traditional Chinese Medicine (SHUTCM) – Šanghajská Univerzita tradiční čínské medicíny pozvala terapeuty, lékaře a renomované odborníky, aby se podělili o fakta jakou diagnostiku, léčbu a prevenci nemocí používá tradiční čínská medicína (TCM) už více než 2500 let. Na tomto semináři se uskutečnilo mnoho velice interaktivních diskuzí a klinických výměn mezi řečníky a posluchači. Zúčastnění se mohli přesvědčit o vlivu a účincích TCM v různých případových studiích. Všichni absolvovali mnoho praktických návštěv v nemocnicích a mohli se přesvědčit o efektech a účincích aplikovaných metod TCM v praxi.

Zaujala vás také čínská historie a kultura, které jsou s TCM spjaté?

Čínu si buď zamilujete nebo ji nepřijmete. Není nic mezi tím. Já si osobně Čínu zamiloval od první chvíle. Je to země, kde jsou tradice živé a neupadly do zapomenutí. Bylo pro mne velmi fascinující jak je tradiční čínská medicína stále využívaná Číňany v běžném životě – od cvičení qi gong v parcích až po léčivé byliny volně dostupné v supermarketech. Tradiční medicína je v Číně stále součást života a pro mne jako Evropana v Asii to byl ten nejsilnější  a nejzajímavější prožitek.

Je nějaká oblast, na kterou byste se chtěl více zaměřit? Tuina masáže, akupresura, cvičení…

V  současnosti jsem posluchačem TCM institutu a plně zaměstnaný studiem pěti dovedností – akupunkturou, fytoterapií, qi gong, tuina a dietetikou. 

S mojí aktuální profesí jsou nejvíc propojená akupresura, qi gong a tuina, baňkování.

Co může dát evropským klientům TCM, je rozdíl mezi účinky a postupy v „zemi původu“ a u nás?

TCM nachází souvislosti ve velkém počtu symptomů, které moderní medicína neuznává, často přehlíží anebo bagatelizuje. TCM nabízí klientovi neinvazivní řešení k posílení zdraví nebo k odstranění obtíží.

Troufám si tvrdit , že TCM dává klientovi možnost jiného pohledu na problém či nemoc. Dává jim možnost ovlivnit přirozený samoléčebný potenciál organizmu. 

Všeobecně se tvrdí, že Číňané mají vyšší práh bolestivosti. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že to je pravda. A to je asi jediný rozdíl mezi účinky a postupy u nás a v Číně. 

Poznal jste i jiné alternativy, než TCM, třeba tibetskou medicínu, korejskou, japonskou…

Všeobecně mají tyto metodiky společný základ a vycházejí v mnohém z tradiční čínské medicíny. Mne hodně zaujala právě tibetská a japonská medicína. 

Japonská medicína má za cíl očistit tělo a navrátit mu rovnováhu tím, že vyloučí patogenní ja-ki (zlou energii) z těla, vyváží stavy kyo a jitsu a normalizuje tok životní energie ki a zásadní tělesné funkce. Prvořadým cílem je tělo opět zharmonizovat se sebou samým a s cykly přírody.

Tibetská medicína je tradiční léčebný systém, který se soustředí na odstranění příčin poruch v lidském těle způsobených nerovnováhou v organizmu. Komplexní přístup k diagnóze zahrnuje techniky jako jsou analýza pulzu, jazyka a očí. K obnovení rovnováhy používá tibetská medicína úpravu chování a stravovacích návyků, medikamenty na přírodní bázi a různé druhy terapií. Tibetská medicína může vhodně doplňovat západní medicínu, zejména při řešení obtížně léčitelných chronických potíží.

Autor: Jan Hovorka

Mgr. Jozef Švec

fyzioterapie

V roce 2009 absolvoval bakalářské studium na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a v roce 2013 pokračoval v magisterském studiu fyzioterapie na Slovenské zdravotnické univerzitě.

Šest let pracoval v Badenu u Vídně na rehabilitační klinice Physikalisches Institut a pět let měl příležitost ambulantně pracovat s neurologickými a ortopedickými pacienty v Univerzitní nemocnici v Bratislavě. Dva roky je fyzioterapeutem střelecké reprezentace Slovenska.

V terapii využívá holistický přístup, dynamickou neuromuskulární stabilizaci podle prof. Pavla Koláře, kineziotaping a manuální lymfodrenáž.

Aktuálně je posluchačem TCM Institutu.


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.tcmrevue.cz/www/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35